Schmidt Feliks


Schmidt Feliks

Przodownik Policji Państwowej

Urodzony w 1885 r.

Służbę pełnił w I Komisariacie Policji Państwowej w Bydgoszczy.

Po agresji III Rzeszy na Polskę, tak jak inni policjanci ewakuował się na wschód. W niewyjaśnionych okolicznościach dostał się do sowieckiej niewoli. Trafił do obozu w Ostaszkowie. W 1941 r. poinformował o tym rodzinę policjanta więzień o nazwisku Poraziński, który został z obozu zwolniony. Feliks Schmidt został rozstrzelany w kwietniu 1940 r.

W Bydgoszczy pozostawił żonę Felicję (zmarła śmiercią naturalną w 1942 r.) i czworo synów. Najstarszy był Alfons. Urodził się w 1909 r., przed wojną pracował jako urzędnik w bydgoskim magistracie. Podczas okupacji został wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. Tam osadzono go w obozie koncentracyjnym. Po powrocie do Bydgoszczy zmarł w 1944 r. na skutek wycieńczenia organizmu.

Wiktor, młodszy o dwa lata od Alfonsa był urzędnikiem bankowym. Trzeci syn Feliksa i Felicji – Edmund (ur. 1914) był z zawodu drukarzem. Zmarł w latach 70. Urodzony w latach 20. najmłodszy syn Henryk był w 1945 r. deportowany do ZSRR. Przebywał w łagrze w obwodzie archangielskim. Zmarł w 1990 r.

 

Źródło Hanka Sowińska, pomorska.pl