Sokołowski Jan

 

Sokołowski Jan

Posterunkowy Policji Państwowej

Syn Andrzeja i Anny z d. Podłaszczyk. Urodzony w 1892 r. w Koźlikach, gm. Zabłudów, zam. Białystok.

W 1939 r. zmobilizowany do WP i wysłany na front. Z zeznań świadka wynika, że został on aresztowany przez władze radzieckie w II połowie września 1939 r. Przebywał w więzieniu w Białymstoku. Brak dalszych informacji o jego losach.

Opublikowano w MP ogłoszenie o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 9 maja 1946 r. Sygn. Zg. 230/1949 [2/5460/2007].

 

Źródło: Bartłomiej Samarski, Zaginieni 1939-1945. W świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku tom II – powiat białostocki, Białystok 2011.