Spyra Wilhelm

 

Spyra Wilhelm

Przodownik Policji Województwa Śląskiego

Syn Michała i Emilii z d. Szwed. Urodzony 6 kwietnia 1896 r . w Imielinie koło Mysłowic.

W czasie I wojny światowej odbywał służbę wojskową w armii niemieckiej. Uczestnik I i III Powstań Śląskich. Uczestnik I i III Powstań Śląskich. W Policji Górnego Śląska /Abstimmungspolizei/ od 22 listopada 1920 do 18 sierpnia 1921 roku.

Wilhelm Spyra

 

W dniu 18 czerwca 1922 roku Wilhelm Spyra wstąpił do Policji Województwa Śląskiego. Od 1 lipca 1922 do września 1939 roku r. pełnił służbę w Komisariacie Policji Województwa Śląskiego w Hajdukach Wielkich.

Karol Saternus i Wilhelm Spyra. Funkcjonariusze  Komisariatu Policji Województwa Śląskiego w Hajdukach Wielkich

 

Wilhelm Spyra był społecznikiem i osobą zaangażowaną w działalność sportową. W 1928 r. wspólnie z przod. Karolem Saternusem odbył rowerową podróż dookoła Polski, która zajęła im 35 dni, o czym rozpisywała się ówczesna prasa. Powyżej fotografia obu policjantów.

Odznaczony Odznaką 10-lecia Policji Województwa Śląskiego, Medalem Niepodległości, Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi, Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości.

W 1939 roku dostał się do niewoli sowieckiej. Więzień Ostaszkowa. Zamordowany w Twerze w 1940 r. spoczywa w Miednoje. Wpisany na listę NKWD nr 026/4 z dnia 13 kwietnia 1940 r., poz. 53, nr akt 2104. Pozostawił żonę i syna Ludwika.

 

Źródło: Tomek Świerczyński, Tropem pewnej fotografii – Policjanci z Hajduków Wielkich, http://www.dobroni.pl/rekonstrukcje,tropem-pewnej-fotografii-policjanci-z-hajdukow-wielkich,11617; http://www.ogrodywspomnien.pl/index/showp/18225