Slęga Józef

 

Slęga Józef

Funkcjonariusz Policji Państwowej

Syn Wojciecha i Rozalii z d. Kabacińska. Urodzony 4 lipca 1900 r. w Krośnie, pow. Oborniki, woj. poznańskie, zam. Białystok.

W dniu1 września 1939 r. zmobilizowany do WP, wyruszył razem z 42 Pułkiem Piechoty na front. Brak dalszych informacji o jego losach.

Sąd postanowił o zamieszczeniu w MP oraz na tablicy informacyjnej w Zarządzie Miejskim w Białymstoku ogłoszeń o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 1 stycnzia 1947 r. Sygn. Zg. 83/1950

 

Źródło: Bartłomiej Samarski, Zaginieni 1939-1945. W świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku tom II – powiat białostocki, Białystok 2011.