Stachowiak Piotr

 

Stachowiak Piotr

Posterunkowy Policji Państwowej.

Syn Macieja i Jadwigi z Marciniaków. Urodzony 16 czerwca 1895 r. w Elżbietowie, pow. Jarocin. Zamieszkały w Lesznie przy ul. Poniatowskiego nr 25.

Po zdemobilizowaniu z wojska w początkach lipca 1920 r. wstąpił do Policji Państwowej i został przydzielony do Komendy Rezerwy P. P. w Poznaniu. Następnie w grudniu 1920 r. przeniesiony został do Komendy Powiatowej P. P. W Lesznie na Posterunek P. P. w Lesznie. Pełnił tam służbę policjanta mundurowego do chwili wybuchu wojny 1 września 1939 r.

W drugim dniu wojny został z cała obsadą posterunku wycofany w kierunku na Warszawę. Po zakończeniu działań wojennych powrócił w pierwszych dniach października 1939 r. do Leszna i rozpoczął prace na odcinku drogowym Leszno. W dniu 6 stycznia 1940 r. został powołany przez żandarmerię niemiecką w Lesznie do pełnienia służby w szeregach Policji Polskiej i z dniem 10 stycznia 1940 r. został przydzielony na posterunek P. P. w Żmigrodzie Nowym, pow. Jasło, województwo krakowskie. Na tym posterunku pełniłem służbę do chwili utworzenia frontu na linii Jasło – Żmigród – Dukla t.j. do lipca 1944 r. Potem przeniósł się do Gorlic. Służby policyjnej już nie pełnił. Do Leszna powrócił po wyzwoleniu. Dalsze losy nie są znane.

 

Źródło: Piotr Krzysztof Marszałek, Powstanie i rozwój organizacyjny polskich formacji policyjnych w południowo-zachodniej Wielkopolsce w latach 1918-1922, PWSZ IPiA Studia