Stalmach Henryk

 

Stalmach Henryk

Urzędnik Policji Państwowej

Syn Ignacego i Janiny. Urodzony 14 stycznia 1911 r. w Warszawie, zam. Białystok.

Urzędnik w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. Dnia 1 września 1939 r. zmobilizowany do formacji policyjnej w Białymstoku. Ostatnia informacja o nim pochodziła z 10 września 1939 r. Przebywał wtedy w okolicach Wołkowyska. Brak dalszych danych.

Sąd postanowił o zamieszczeniu w MP oraz na tablicy informacyjnej w Zarządzie Miejskim w Białymstoku ogłoszeń o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 9 maja 1946 r. Sygn. Zg. 62/1950.

 

Źródło: Bartłomiej Samarski, Zaginieni 1939-1945. W świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku tom II – powiat białostocki, Białystok 2011.