Staniszewski Edward

 

Staniszewski Edward

Urzędnik Policji Państwowej

Syn Tomasza i Marcjanny z d. Karbowska. Urodzony 30 kwietnia 1892 r. w Witoni (woj. łódzkie), zam. Białystok.

Sekretarz w III Komisariacie Policji Państwowej w Białymstoku (1918-1939). W momencie rozpoczęcia wojny został wcielony wraz z całym Komisariatem do czynnej służby w WP. W dniu 15 września 1939 r. został ewakuowany z Białegostoku. W toku działań wojennych dostał się do niewoli sowieckiej. Jego oddział rozbrojony został przez Armię Czerwoną w okolicach Wilna. Osadzony w obozie jenieckim w Ostaszkowie. Brak dalszych informacji o jego losach (w 1940 r. przesłał 3 listy z obozu).

Opublikowano w Dz.U. Min. Spr. Nr 35 z 10.VI.1948 r. oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Miejskiego w Białymstoku ogłoszenia o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 9 maja 1946 r. Sygn. Zg. 726/1947 [4/1141].

Na listach zamordowanych i zaginionych polskich jeńców wojennych figuruje Staniszewski Edward, więzień obozu w Ostaszkowie, zmarł w 1940 r., pochowany na Cmentarzu Wojennym w Miednoje (Rosja).

 

Źródło: Bartłomiej Samarski, Zaginieni 1939-1945. W świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku tom II – powiat białostocki, Białystok 2011; Wykaz polskich oficerów i policjantów zamordowanych w Katyniu, Miednoje i Charkowie na stronach Katedry Polowej WP (www.katedrapolowa.pl).