Szewko Bronisław

 

Szewko Bronisław

Przodownik Policji Państwowej

Syn Jana i Antoniny z d. Sobocińska. Urodzony 24 grudnia 1881 r. w Turośni Dolnej, pow. białostocki.

Do wybuchu II WŚ służył w Policji Państwowej. W 1939 r. zmobilizowany do WP. Brak dalszych informacji o jego losach.

Opublikowano w MP oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Gminnego w Juchnowcu ogłoszenia o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 31 grudnia 1946 r. Sygn. Zg. 426/1948 [4/3029].

 

Źródło: Bartłomiej Samarski, Zaginieni 1939-1945. W świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku tom II – powiat białostocki, Białystok 2011.