Tomkiel Jan

 

Tomkiel Jan

Posterunkowy Policji Państwowej

Syn Michała i Anny z d. Zajkowska. Urodzony 21 grudnia 1881 r. w Pomigaczach (gm. Turośń Kościelna), zam. Białystok.

W kwietniu 1940 r. aresztowany przez władze radzieckie. Brak dalszych informacji o jego losach.

Opublikowano w MP oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Miejskiego w Białymstoku ogłoszenia o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 9 maja 1947 r. Sygn. Zg. 314/1949 [2/5539/2007].

 

Źródło: Bartłomiej Samarski, Zaginieni 1939-1945. W świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku tom II – powiat białostocki, Białystok 2011.