Tomkiel Antoni

 

Tomkiel Antoni

Starszy przodownik Policji Państwowej

Syn Jana i Pauliny z d. Truszkowska. Urodzony 5 maja 1899 r. w Równem, zam. Białystok.

Funkcjonariusz Policji Państwowej w Białymstoku.

W dniu 13 października 1939 r. aresztowany przez władze radzieckie i osadzony w więzieniu w Białymstoku. Następnie w 1940 r. przewieziony do Borysowa. Brak dalszych informacji o jego losach.

Opublikowano w Dz.U. Min. Spr. Nr 5 z 22.I.1948 r. oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Miejskiego w Białymstoku ogłoszenia o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 9 maja 1946 r. Sygn. Zg. 510/1947 [4/929].

Na listach zaginionych polskich jeńców wojennych figuruje Tomkiel Antoni, więzień obozu w Ostaszkowie.

 

Źródło: Bartłomiej Samarski, Zaginieni 1939-1945. W świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku tom II – powiat białostocki, Białystok 2011.