Waligóra Józef

 

Waligóra Józef

Funkcjonariusz Policji Państwowej

Syn Antoniego i Apolonii z d. Suchocka. Urodzony 20 sierpnia .1888 r. w Białymstoku, zam. Tamże.

Funkcjonariusz IV Komisariatu Policji Państwowej w Białymstoku. Przed wkroczeniem wojsk niemieckich do Białegostoku we wrześniu 1939 r. ewakuowany z miasta wraz z innymi policjantami. Brak dalszych informacji o jego losach.

Opublikowano w MP oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Miejskiego w Białymstoku ogłoszenia o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 31 grudnia 1946 r. Sygn. Zg. 230/1948 [4/2839].

 

Źródło: Bartłomiej Samarski, Zaginieni 1939-1945. W świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku tom II – powiat białostocki, Białystok 2011.