Unger Wacław

 

Unger Wacław

Podkomisarz Policji Państwowej

Syn Gracjana i Ksawery z d. Ruszkowska/Roszkowska(?). Urodzony 2 czerwca 1894 r. w Warszawie, zam. Białystok.

W wyniku działań wojennych dostał się do niewoli sowieckiej. Przebywał w obozie jenieckim w Ostaszkowie, skąd przesyłał listy (ostatnią wiadomość przesłał w grudniu 1939 r.). Brak dalszych informacji o jego losach.

Opublikowano w MP oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Miejskiego w Białymstoku ogłoszenia o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 31 grudnia 1946 r. Sygn. Zg. 3/1949 [2/5239/2007].

Na listach zamordowanych i zaginionych polskich jeńców wojennych figuruje Unger Wacław, więzień obozu w Ostaszkowie, zmarł w 1940 r., pochowany na Cmentarzu Wojennym w Miednoje (Rosja).

 

Źródło: Bartłomiej Samarski, Zaginieni 1939-1945. W świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku tom II – powiat białostocki, Białystok 2011; Wykaz polskich oficerów i policjantów zamordowanych w Katyniu, Miednoje i Charkowie na stronach Katedry Polowej WP (www.katedrapolowa.pl).