Węgrzyński Władysław

 

Węgrzyński Władysław

Przodownik Policji Państwowej

Syn Józefa i Marianny z d. Kamel. Urodzony 1 listopada 1895 r. w Mierzwiączce, gm. Stenczyca (?), zam. Białystok.

W 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego, gdzie służył w stopniu plutonowego do 1919 r. Służbę w Policji Państwowej rozpoczął 1 grudnia 1920 r. Pracowłą m.in. w II Komisariacie PP w Białymstoku (ul. Warszawska). Służbę policyjną pełnił do wybuchu II wojny światowej.

We wrześniu 1939 r. zmobilizowany do Wojska Polskiego i ewakuowany w kierunku wschodniej granicy. Dostał się do niewoli sowieckiej, przebywał w obozie jenieckim w Ostaszkowie, skąd pod koniec 1939 r. przesłał z obozu list i kartkę pocztową.

Sąd postanowił o zamieszczeniu w Dz.U. Min. Spr. Nr 21 z 23.III.1948 r. oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Miejskiego w Białymstoku ogłoszeń o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 9 maja 1946 r. Sygn. Zg. 582/1947 [4/1000].

 

Źródło: Bartłomiej Samarski, Zaginieni 1939-1945. W świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku tom II – powiat białostocki, Białystok 2011.