Wiśniewski Kazimierz

 

Wiśniewski Kazimierz

Komisarz Policji Państwowej, kapitan rezerwy Wojska Polskiego.

Urodzony 15 stycznia 1893 r. w Krotoszynie, powiat Szubin, w rodzinie Stanisława i Franciszki z Łożyńskich.

Uczęszczał do 7 klasowej szkoły ludowej w Mamliczu, w powiecie szubińskim, którą ukończył w 1907 r. Tam też uczestniczył w 1901 r. w strajku szkolnym polskich dzieci. W roku 1908 rozpoczął naukę jako kupiec w niemieckiej firmie „R. Sch. Samelson u. Sohn” w Pakości w powiecie mogileńskim. Jednocześnie uczył się w tamtejszym gimnazjum kupieckim. Po zakończeniu nauki pracował nadal we wspomnianej firmie osiągając m. in. Stanowisko kierownika przedsiębiorstwa.

W dniu 9 maja 1915 r. został powołany do służby w armii niemieckiej i wysłany na front rosyjski. Od połowy 1916 r. walczył na froncie zachodnim. Po powrocie z frontu podjął pracę w tej samej firmie kupieckiej w Pakości, gdzie zastało go Powstanie Wielkopolskiego. Wstąpił do oddziału ochotników organizowanego w Pakości i walczył w okolicach Inowrocławia. W dniu 24 kwietnia 1919 r. ochotniczo zgłosił się do Obrony Krajowej w Poznaniu i z II baonem wyruszył w okolice Rawicza. Tam też walczył w ramach 7 kompanii 159 Pułku Strzelców Wielkopolskich. W końcu lutego 1920 r. odszedł z wojska na własną prośbę i z dniem 1 marca 1920 r. rozpoczął pracę w Głównym Urzędzie Ceł w Poznaniu.

Od 1 sierpnia tego roku przeszedł do służby w Żandarmerii Krajowej b. Dzielnicy Pruskiej, a następnie do Policji Państwowej. W tym samym miesiącu złożył egzamin przed Komisją dla aspirantów oficerskich. W dniu 1 października 1920 r. otrzymał nominację na aspiranta Policji Państwowej, a w dniu 1 lipca 1924 r. na podkomisarza. W marcu 1934 r. otrzymał nominację na komisarza Policji Państwowej.

Pierwszy przydział w policji otrzymał do Nowego Tomyśla. Od dnia 14 marca 1921 r. został przeniesiony do Komendy Policji Państwowej na m. Poznań, gdzie służył w Komisariacie Kolejowym Miasteczko. Od 1 stycznia 1922 r. p. o. Komendanta Powiatowego w Kościanie. Od 18 kwietnia 1922 r. Komendant Powiatowy PP w Szamotułach. Następnie służył od 20 sierpnia 1925 r. w Kępnie, jako Komendant Powiatowy. W dniu 8 października 1931 r. objął funkcję Komendanta Powiatowego Policji Państwowej w Lesznie. Na stanowisku tym pozostał już do wybuchu wojny.

Komisarz Kazimierz Wiśniewski, legitymacja. Warszawa 1935

Kazimierz Wiśniewski, potwierdzenie tożsamości, Lublin 1939

Z dniem 1 września 1939 r. wraz z całą policją powiatu wszedł w skład sił zbrojnych. Z oddziałami Armii „Poznań” wycofywał się z terenu Wielkopolski. Brał udział w bitwie nad Bzurą, gdzie dostał się do niewoli niemieckiej. Z prowizorycznego obozu jenieckiego udało mu się zbiec i połączyć z rodziną ewakuowaną do Lublina. Około 25 października 1939 r. powrócił wraz z rodziną do Szamotuł i zamieszkał w domu teściów, gdyż w Lesznie poszukiwany był przez gestapo. Podjął wówczas pracę w przejętym przez Niemców „VESTA” Towarzystwie Wzajemnych Ubezpieczeń od Ognia i Gradobicia w Poznaniu (Posensche Feuersozietät), jako agent ubezpieczeniowy. Po wysiedleniu teściów do Generalnego Gubernatorstwa w dniu 13 marca 1940 r. wraz z najbliższą rodziną pozostawał w ukryciu. W dniu 7 stycznia 1943 r., na skutek denuncjacji, został aresztowany przez gestapo. Początkowo był przesłuchiwany w siedzibie tajnej policji w Szamotułach. Wkrótce przewieziony został do więzienia gestapo zorganizowanego w dawnym „Domu Żołnierza” w Poznaniu, a następnie do więzienia w Forcie VII w Poznaniu, gdzie przebywał od 20 stycznia w celi nr 39. W dniu 17 lutego 1943 r. przeniesiono go do więzienia przy ulicy Młyńskiej w Poznaniu. Stamtąd w dniu 6 czerwca 1943 r. został przewieziony do więzienia na ulicy Daniłłowiczowskiej w Warszawie, a w dniu 6 lipca przetransportowany do Obozu Koncentracyjnego na Majdanku, gdzie nadano mu numer obozowy 16031.0. Tam też zmarł z wycieńczenia 1 października 1943 r.

Komisarz Wiśniewski był odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem za Wojnę 1918-1921 i Medalem X-lecia Odzyskanej Niepodległości.

 

Źródło: Piotr Krzysztof Marszałek, Powstanie i rozwój organizacyjny polskich formacji policyjnych w południowo-zachodniej Wielkopolsce w latach 1918-1922, PWSZ IPiA Studia Lubuskie, Tom IV, Sulechów 2008

                                                                                                                                                               Do góry