Wojtanowski Józef

 

Wojtanowski Józef

Starszy posterunkowy Policji Państwowej

Syn Jana i Anny z domu Kalisz. Urodzony 6 sierpnia 1899 r. w Gliniku Dolnym koło Frysztaka (woj.lwowskie). Następnego dnia ochrzczony w kościele we Frysztaku (w Księdze Cmentarnej… widnieje jako data urodzin – 7 sierpnia 1899 r., wydaje się jednak, że prawidłowa data jest w księdze urodzeń).

W Wojsku Polskim służył od 7 kwietnia 1919 do 23 lipca 1922 r. w stopniu plutonowego.

Do Policji Państwowej wstąpił 15 lipca 1923 r. We wrześniu 1939 r. pełnił służbę na komisariacie w Łucku. Aresztowany przez Sowietów i zamordowany. Spoczywa w Miednoje.

W „spisie rodzin jeńców wojennych znajdujących się w obozie ostaszkowskim zamieszkałych w województwie lwowskim na terenie zajętym przez Niemcy” podano: „Wojtanowskij Józef Janowicz […] zam. m. Łuck, […] w policji 16 l[at], radiotelegrafista, Polak. Ojciec Jan – 92 l[ata], Polak. Matka Anna – 87 l[at], [zamieszkali] Lenik Dalnyj, powiat Kras[no]”. Jego nazwisko znajduje się na liście wywozowej z 27 kwietnia 1940 r., nr 051/1, pozycja 11 (teczka miała nr 913)..

 

Źródło: Piotr Szopa, Zbrodnia katyńska 1940, Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego we Frysztaku, Księga urodzeń; Miednoje. Księga Cmentarna…, t. 2, s.1012; Naznaczeni piętnem Ostaszkowa…, s. 384.