Wojtulewicz Władysław

 

Wojtulewicz Władysław

Emerytowany funkcjonariusz Policji Państwowej.

Syn Feliksa i Salomei z d. Godlewska. Urodzony 27 marca 1895 r. w Wasilkowie.

Dnia 23 marca 1940 r. aresztowany przez władze radzieckie, osadzony w więzieniu w Mińsku. Zginął 25.VI.1941 r. w czasie ewakuacji więzienia w głąb ZSRR. Śmierć poniósł w wyniku nalotu samolotów niemieckich. Sygn. Zg. 218/1948 [4/2827].

 

Źródło: Bartłomiej Samarski, Zaginieni 1939-1945. W świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku tom II – powiat białostocki, Białystok 2011.