Wróbel Kazimierz

 

Wróbel Kazimierz

Starszy posterunkowy Policji Państwowej

Syn Macieja i Rozalii z d. Dziurawiec. Urodzony 2.III.1883 r. w Biskupicach, gm. Jaszczów, woj. lubelskie, zam. Białystok.

W 1939 r. powołany do wojska i skierowany na front. Pod Wilnem dostał się do niewoli radzieckiej. W 1941 r. (?) przesłał list z obozu w Ostaszkowie. Brak dalszych informacji o jego losach.

Sąd postanowił o zamieszczeniu w MP oraz na tablicy informacyjnej w gmachu Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Białymstoku ogłoszeń o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 9 maja 1946 r. Sygn. Zg. 221/1950.

Na listach zamordowanych i zaginionych polskich jeńców wojennych figuruje Wróbel Kazimierz, więzień obozu w Ostaszkowie, zginął w 1940 r., pochowany na Cmentarzu Wojennym w Miednoje (Rosja).

 

Źródło: Bartłomiej Samarski, Zaginieni 1939-1945. W świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku tom II – powiat białostocki, Białystok 2011; Wykaz polskich oficerów i policjantów zamordowanych w Katyniu, Miednoje i Charkowie na stronach Katedry Polowej WP (www.katedrapolowa.pl).