Wtulich Jan

 

Wtulich Jan

Przodownik Policji Państwowej

Syn Franciszka i Anieli z d. Rygalska. Urodzony 1 czerwca 1899 r. we wsi Kowalewo, gm. Dąbrowa, zam. Starosielce.

W 1939 r. zmobilizowany do WP i wysłany na front. W toku działań wojennych dostał się do niewoli radzieckiej. Wywieziony w głąb ZSRR. Brak dalszych wiadomości o jego losach.

Opublikowano w MP oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Gminnego w Kalinówce ogłoszenia o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 31 grudnia 1946 r. Sygn. Zg. 361/1948 [4/2964].

Na listach polskich jeńców zamordowanych i zaginionych w czasie II WŚ figuruje Wtulich Jan, więzień obozu w Ostaszkowie, zginął w 1940 r., pochowany na Cmentarzu Wojennym w Miednoje (Rosja).

 

Źródło: Bartłomiej Samarski, Zaginieni 1939-1945. W świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku tom II – powiat białostocki, Białystok 2011; Wykaz polskich oficerów i policjantów zamordowanych w Katyniu, Miednoje i Charkowie na stronach Katedry Polowej WP (www.katedrapolowa.pl).