Zajewski Krzysztof Karol

 

Zajewski Krzysztof Karol

Posterunkowy Policji Państwowej

Syn Józefa i Wiktorii z d. Opasiak (lub Opasińska). Urodzony 10.X.1907 r. w Aleksandrowie Kujawskim, zam. Białystok.

W dniu 22 września 1939 r. aresztowany w Białymstoku przez władze sowieckie i wywieziony w nieznanym kierunku. Brak dalszych informacji o jego losach.

Opublikowano w MP oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Miejskiego w Białymstoku ogłoszenia o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 9 maja 1947 r.

Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kampanii Wrześniowej 1939 r. Sygn. Zg. 317/1949 [2/5542/2007].

Na listach polskich jeńców wojennych zamordowanych i zaginionych w czasie II WŚ figuruje Zajewski Krzysztof Karol, zginął w 1940 r., pochowany na Cmentarzu Wojennym w Miednoje (Rosja).

 

Źródło: Bartłomiej Samarski, Zaginieni 1939-1945. W świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku tom II – powiat białostocki, Białystok 2011; Wykaz polskich oficerów i policjantów zamordowanych w Katyniu, Miednoje i Charkowie na stronach Katedry Polowej WP (www.katedrapolowa.pl).