Zamąciński Bolesław Franciszek

 

Zamąciński Bolesław Franciszek

Starszy posterunkowy Policji Państwowej

Urodzony 29 kwietnia 1891 r. [lub 18.VIII.1893 r.] w Warszawie, zam. Wołpa, pow. grodzieński.

W szeregach Legionów Polskich walczył o niepodległość kraju, za co otrzymał Krzyż Walecznych oraz Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości. Po zakończeniu działań wojennych wstąpił do Policji Państwowej. Piastował stanowisko Komendanta Posterunku PP w Wołpie.

W dniu 2 października 1939 r. został zatrzymany przez dwóch milicjantów radzieckich i odprowadzony do Komisariatu Milicji (w innym miejscu jako datę aresztowania podano 1940 r.). Brak dalszych informacji o jego losach. Prawdopodobnie przebywał w więzieniu w Wołkowysku.

Opublikowano w MP oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Miejskiego w Białymstoku ogłoszenia o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 9 maja 1946 r.

Pośmiertnie odznaczony Medalem Za udział w wojnie obronnej 1939. Sygn. Zg. 286/1949 [2/5513/2007].

 

Źródło: Bartłomiej Samarski, Zaginieni 1939-1945. W świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku tom II – powiat białostocki, Białystok 2011.