Zalewski Michał

 

Zalewski Michał

Starszy przodownik Policji Państwowej

Syn Ignacego i Anny z d. Dmytrzyk. Urodzony 29 września 1896 r. w Pózniku, pow. Tłumacz, woj. stanisławowskie. Pełnił służbę m.in. w Komendzie Wojewódzkiej Policji Państwowej w Białymstoku.

1 września 1939 r. został zmobilizowany do WP i wysłany na front. W toku działań wojennych internowany przez władze radzieckie. Przebywał w obozie w okolicach Moskwy. Wstąpił do formowanych na Wschodzie Polskich Sił Zbrojnych. Ponieważ zachorował na tyfus, umieszczony został w szpitalu wojskowym w miejscowości Wysokie (Rosja), gdzie zmarł 20 marca 1942 r. Sygn. Zg. 543/1947 [4/961].

 

Źródło: Bartłomiej Samarski, Zaginieni 1939-1945. W świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku tom II – powiat białostocki, Białystok 2011.