Zawistowski Piotr

 

Zawistowski Piotr

Plutonowy Policji Państwowej

Syn Aleksandra i Aleksandry z d. Miniewska. Urodzony 10 września 1892 r. w Białymstoku.

W 1939 r. zmobilizowany do Wojska Polskiego i wysłany na front. W toku działań wojennych dostał się do niewoli sowieckiej. Przebywał w obozie jenieckim w Ostaszkowie. Ostatnią wiadomość z obozu przesłał w lutym 1940 r. O

publikowano w MP ogłoszenie o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 9 maja 1946 r. W aktach znajduje się odpis zawiadomienia Ambasady RP w Moskwie informującego, że Piotr Zawistowski znajduje się na liście osób zamordowanych „przez sprawców hitlerowskich” w Katyniu (pismo Nr 391/S/744/48 z 7.X.1948 r.). Sygn. Zg. 108/1949 [2/5342/ 2007].

Na listach polskich jeńców zamordowanych i zaginionych w czasie II WŚ figuruje st. post. Piotr Zawistowski, zginął w 1940 r., pochowany na Cmentarzu Wojennym w Miednoje (Rosja).

 

Źródło: Bartłomiej Samarski, Zaginieni 1939-1945. W świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku tom II – powiat białostocki, Białystok 2011; Wykaz polskich oficerów i policjantów zamordowanych w Katyniu, Miednoje i Charkowie na stronach Katedry Polowej WP (www.katedrapolowa.pl).