Zawadzki Aleksander

 

Zawadzki Aleksander

Funkcjonariusz Policji Państwowej

Syn Michała i Stefanii z d. Smoktunowicz. Urodzony 1 maja 1896 r. w Supraślu, zam. Białystok.

W 1939 r. zmobilizowany do WP i wysłany na front. Brak dalszych informacji o jego losach.

Opublikowano w MP ogłoszenie o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 9 maja 1946 r. Sygn. Zg. 207/1949 [2/5438/2007].

W wykazie polskich oficerów i policjantów zamordowanych w Katyniu, Miednoje i Charkowie na stronach Katedry Polowej WP figuruje post. Aleksander Zawadzki, zastrzelony w 1940 r. w Miednoje, jednakże nie udało się jednoznacznie ustalić, czy jest to ta sama osoba.

 

Źródło: Bartłomiej Samarski, Zaginieni 1939-1945. W świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku tom II – powiat białostocki, Białystok 2011.