Żbikowski Tomasz


Żbikowski Tomasz

Nadkomisarz Policji Państwowej

Syn Heliodora i Józefy z Karpińskich, urodzony 29 grudnia 1879 roku w Rostkach Dużych. Członek Polskiej Organizacji Wojskowej, w Wojsku Polskim od 29 listopada 1918 r. do 25 października 1921 r., podporucznik piechoty rezerwy ze starszeństwem od 1 czerwca 1919 r., następnie podporucznik piechoty pospolitego ruszenia. W Policji Państwowej od 16 maja 1927 r. Ukończył Szkołę Oficerów PP w Warszawie. Służbę pełnił w województwie lwowskim, skąd 19 II 1932 r. przeniesiony został do województwa poznańskiego. Co najmniej od 1938 r. i we wrześniu 1939 r. był komendantem powiatu wyrzyskiego. Odznaczony Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych i dwukrotnie Srebrnym Krzyżem Zasługi. Zginął w Ostaszkowie.

 

Źródło: Katyń 1940, publikacja Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią, 2010