Żochowski Władysław

 

Żochowski Władysław

Przodownik Policji Państwowej

Syn Stanisława i Józefy z d. Dobrowolska. Urodzony 25 sierpnia 1897 r. w Michałowie, zam. Starosielce.

Brał czynny udział w działaniach wojennych września 1939 r. Jego oddział rozbrojony został przez wojska radzieckie w okolicach Wilna, a on sam dostał się do niewoli. Przebywał w obozie jenieckim w Kozielsku, skąd przesyłał listy (ostatni przesłał w 1940 r.). Brak dalszych wiadomości o jego losach.

Opublikowano w MP oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Miejskiego w Starosielcach ogłoszenia o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 9 maja 1946 r. Sygn. Zg. 140/1948 [4/2753].

Na listach zamordowanych i zaginionych polskich jeńców wojennych w figuruje: Żochowski Władysław, zginął 1940 r., pochowany na Cmentarzu Wojennym w Miednoje (Rosja).

 

Źródło: Bartłomiej Samarski, Zaginieni 1939-1945. W świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku tom II – powiat białostocki, Białystok 2011; Wykaz polskich oficerów i policjantów zamordowanych w Katyniu, Miednoje i Charkowie na stronach Katedry Polowej WP (www.katedrapolowa.pl).