Mazanek Jan Walenty


Mazanek Jan Walenty

Podkomisarz Policji Państwowej.

Syn Andrzeja i Domiceli, urodził się 26 czerwca 1895 r. w Albigowej.

W okresie od 11 listopada 1918 r. do 20 grudnia 1923 r. służył w Wojsku Polskim. Do Policji Państwowej wstąpił w kwietniu 1924 r. Początkowo pracował w Komendzie Głównej Policji, a od 10 września 1934 r. został przeniesiony do województwa poznańskiego, gdzie powierzono mu stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Żninie.

We wrześniu 1939 r. został aresztowany przez Rosjan. Przebywał w obozie w Ostaszkowie. W dniu 5 kwietnia 1940 r. został rozstrzelany w Twerze.

 

 

Źródło: Komendant Powiatowy Policji w Żninie, mł. insp. Piotr Stachowiak na podstawie relacji członków rodziny oraz wydanych opracowań