Minkiewicz Jan

 

Minkiewicz Jan

Podkomisarz Policji Państwowej

Syn Antoniego i Julii z d. Borowska. Urodzony 24 czerwca 1899 r. w Białymstoku i tamże zamieszkały. Szczegóły jego policyjnej służby nie są znane.

W grudniu 1939 r. aresztowany przez władze sowieckie i wywieziony w głąb ZSRR – brak dalszych informacji o jego losach.

Opublikowano w MP oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Miejskiego w Białymstoku ogłoszenia o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 9 maja 1947 r. Sygn. Zg. 89/1949 [2/5323/2007].

 

Źródło: Bartłomiej Samarski, Zaginieni 1939-1945. W świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku tom II – powiat białostocki, Białystok 2011