Olszewski Władysław

 

Olszewski Władysław

Starszy posterunkowy Policji Państwowej

Syn Wincentego i Teresy z d. Maderska. Urodzony 4 czerwca 1884 r. w Lipowcu, pow. Brodnica, zam. Białystok.

Pełnił służbę w III Komisariacie Policji Państwowej w Białymstoku. Na początku września (7-8) oddelegowany wraz z innymi funkcjonariuszami w kierunku Pińska. Dostał się do niewoli radzieckiej. Przebywał w obozie jenieckim w Ostaszkowie, skąd początkiem 1940 r. wysłał pocztówkę.

Opublikowano w Dz.U. Min. Spr. Nr 34 z 5.VI.1948 r. oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Miejskiego w Białymstoku ogłoszenia o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 9 maja 1946 r. Sygn. Zg. 682/1947 [4/1097].

Na listach zamordowanych i zaginionych polskich jeńców wojennych figuruje Olszewski Władysław, więzień obozu w Ostaszkowie, zginął w 1940 r., pochowany na Cmentarzu Wojennym w Miednoje (Rosja).

 

Źródło: Bartłomiej Samarski, Zaginieni 1939-1945. W świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku tom II – powiat białostocki, Białystok 2011; Wykaz polskich oficerów i policjantów zamordowanych w Katyniu, Miednoje i Charkowie na stronach Katedry Polowej WP (www.katedrapolowa.pl).