Olszewski Józef

 

Olszewski Józef

Posterunkowy Policji Państwowej

Syn Józefa Antoniego i Teodory Pauliny z d. Lang. Urodzony 16 stycznia 1896 r. w Warszawie, zam. Śniadowo (?).

Służbę w Policji Państwowej pełnił w Śniadowie pow. łomżyński. W chwili wybuchu II WŚ ewakuowany wraz z innymi funkcjonariuszami do Białegostoku. Brak dalszych informacji o jego losach.

Opublikowano w MP oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Miejskiego w Białymstoku ogłoszenia o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 31 grudnia 1946 r. Sygn. Zg. 205/1948 [4/2814].

 

Źródło: Bartłomiej Samarski, Zaginieni 1939-1945. W świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku tom II – powiat białostocki, Białystok 2011