Ostrowski Piotr

 

Ostrowski Piotr

Funkcjonariusz Policji Państwowej

Syn Józefa i Marianny z d. Łotowska. Urodzony 24 czerwca 1887 r. we wsi Dzikie, gm. Choroszcz, zam. Knyszyn.

W dniu 14 września 1939 r. został ciężko ranny w nogę i rękę w czasie bitwy z wkraczającymi do Knyszyna oddziałami niemieckimi. Następnego dnia wywieziony przez Niemców w nieznanym kierunku – brak dalszych informacji o jego losach.

Opublikowano w Dz.U. Min. Spr. Nr 35 z 10.VI.1948 r. oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Miejskiego w Knyszynie ogłoszenia o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 14 września 1939 r. Sygn. Zg. 21/1948 [4/2636].

 

Źródło: Bartłomiej Samarski, Zaginieni 1939-1945. W świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku tom II – powiat białostocki, Białystok 2011.