Ostrowski Wacław

 

Ostrowski Wacław

Funkcjonariusz Policji Państwowej

Syn Jana i Anny z d. Kasperowicz. Urodzony 22 lipca 1902 r. w Białymstoku, zam. tamże,.

W 1939 r. zmobilizowany do WP i wysłany na front – brak dalszych informacji o jego losach.

Opublikowano w Dz.U. Min. Spr. Nr 21 z 23.III.1948 r. oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Miejskiego w Białymstoku ogłoszenia o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 9 maja 1946 r. Sygn. Zg. 598/1947 [4/1016].

Na listach zaginionych polskich jeńców obozu w Ostaszkowie figuruje Ostrowski Wacław, plut. Policji Państwowej – jednakże nie udało się ostatecznie stwierdzić, czy jest to ta sama osoba.

 

Źródło: Bartłomiej Samarski, Zaginieni 1939-1945. W świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku tom II – powiat białostocki, Białystok 2011.