Wykaz szefów polskich formacji policyjnych w latach 1918-1945

Wykaz szefów polskich formacji policyjnych w latach 1918-1945

 

stopień, imię i nazwisko data objęcia stanowiska data zwolnienia stanowiska
     
Komendant Główny Milicji Ludowej
kpt. Ignacy August Boerner 13.12.1918 ??.07.1919
 
Komendanci Główni Policji Komunalnej
Jan Jur-Gorzechowski 11.11.1918 ??.04.1919
Kazimierz Młodzianowski 08.04.1919 27.05.1919
 
 
Komendanci Główni Policji Państwowej
kmdt. gł. Władysław Henszel 17.06.1919 20.04.1922
kmdt. gł. Wiktor Sas-Hoszowski 20.04.1922 17.03.1923
płk. Michał Bajer 17.03.1923 jako p.o. 01.07.1923
kmdt. gł. Marian Borzęcki 01.07.1923 05.11.1926
gen. insp. Janusz Jagrym-Maleszewski  05.11.1926 24.01.1935
gen. insp. Józef Kordian Zamorski 24.01.1935 ??.09.1939
 
Zastępcy Komendanta Głównego Policji Państwowej
insp. Marian Borzęcki 17.06.1919 09.11.1921
nadinsp. Wiktor Sas-Hoszowski 10.11.1921 31.03.1922
nadinsp. Henryk Wardęski 01.04.1922 31.07.1929
nadinsp. Juliusz Geib 02.10.1929 12.02.1936
 
 
Komendant Policji Państwowej dla byłej Galicji we Lwowie*
nadinsp. Wiktor Sas-Hoszowski 15.11.1919 10.11.1921
 
Komendant Policji Państwowej dla byłej dzielnicy pruskiej w Poznaniu*
nadinsp. Saturnin Mrávincsics 10.06.1920 25.06.1921
 
Komendant Główny Policji Państwowej Litwy Środkowej w Wilnie*
podinsp. Czesław Grabowski 21.02.1921 12.07.1922
 
Komendant Okręgowy Policji Państwowej „Wschód” we Lwowie*
insp. Rudolf Wizimirski 01.03.1920 01.04.1921
 
Komendant Policji Terenów Przyfrontowych i Etapowych w Konstancinie*
insp. Tadeusz Zbrożek ??.??.1920 14.03.1921
 
Główni Komendanci Policji Województwa Śląskiego
płk. Stanisław Młodnicki 24.06.1922 31.12.1923
insp. Leon Wróblewski 01.01.1924 jako p.o.; kmdt.01.08.1924 02.12.1926
insp. Adam Kocur 02.12.1926 17.07.1928
insp. Józef Żółtaszek 06.10.1928 ??.09.1939
 
Zastępcy Głównego Komendanta Policji Województwa Śląskiego
podinsp. Augustyn Bańczyk 17.06.1922 01.12.1923
insp. Józef Żółtaszek 02.12.1923 05.10.1928
podinsp. Józef Jeziorski 06.10.1928 ??.09.1939
 
 
Komendanci Główni Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa
insp. Marian Kozielewski ??.??.1941 ??.12.1943
Stanisław Tabisz ??.12.1943 ??.01.1945

 

* stanowisko o charakterze tymczasowym w okresie organizowania Policji Państwowej

 

 

Opracowano na podstawie:

Roman Hausner, Pierwsze dwudziestolecie administracji spraw wewnętrznych, Warszawa 1939

Andrzej Misiuk, Policja Państwowa 1919 – 1939, Warszawa 1996

Robert Litwiński, Korpus Policji w II Rzeczypospolitej, Lublin 2007

Komendanci Główni Polskiej Policji (1918-2009), pod red. Piotra Majera, Szczytno 2009

Kalendarzyki Policji Województwa Śląskiego 1926 – 1939

 

Uwaga:

W literaturze przedmiotu można spotkać niekiedy rozbieżności w datach zajmowania stanowiska Komendanta Głównego Policji Państwowej. Zdarza się, że ten sam autor podaje różne dane w swoich pracach. W powyższym zestawieniu daty powołania/odwołania ze stanowiska KG PP przytoczono za wymienioną powyżej publikacją Romana Hausnera z 1939 r. (s. 181)

                                                                                                                                        Do góry