Obsada personalna jednostek Policji Państwowej w roku 1926

Obsada personalna jednostek Policji Państwowej w roku 1926

 

Komenda Główna Policji Państwowej

Siedziba: Warszawa, ul. Nowy Świat 67

Komendant Główny Policji Państwowej Marian Borzęcki, tel. 63–09

Zastępca Komendanta Głównego Policji Państwowej nadinspektor Henryk Wardęski, tel. 68–02

Grupy inspekcyjne

Grupa I – województwa: łódzkie, tarnopolskie, lwowskie, krakowskie

Inspektor Franciszek Kaufman

Grupa II – województwa: warszawskie, lubelskie, stanisławowskie, nowogródzkie

Inspektor Wiktor Ludwikowski

Grupa III – województwa: poleskie, kieleckie, poznańskie, wołyńskie

Inspektor Bolesław Wróblewski

Grupa IV – województwa: wileńskie, białostockie, pomorskie, m.st. Warszawa

Inspektor Władysław Galle

Inspektor PP do szczególnych zleceń przy Komendzie Głównej PP – Ignacy Krzymuski, tel. 290–21

Adiutant Komendanta Głównego PP – komisarz Adam Piniński, tel. 79–26

Wydziały Komendy Głównej Policji Państwowej:

Wydział I Ogólny – Inspektor Ignacy Koral, tel. 74–94

Do zakresu działania Wydziału I należą: prowadzenia Kancelarii KG PP. Sprawy dotyczące wykonania zarządzeń w zakresie organizacji administracji i wyszkolenia policji, sprawy wynikające z nadzoru nad działalnością służbową policji i sprawy nieobjęte zakresem działania innych wydziałów.

Wydział II Finansowo–Gospodarczy – Inspektor Paweł Foerster, tel. 146–75

Kierownicy działów: zastępca naczelnika podinspektor Władysław Goździewski, nadkomisarz Stanisław Wainkranc, tel. 290–21,

Do zakresu działania Wydziału Finansowo–Gospodarczego należą sprawy dotyczące wykonania budżetu KGPP i Policji Państwowej w ogóle, sprawy wykonania zarządzeń w zakresie zaopatrzenia i uzbrojenia policji oraz sprawy wewnętrznej gospodarki Komendy Głównej PP.

Wydział III Personalno–Dyscyplinarny – Inspektor Henryk Walczak, tel. 68–08

Kierownicy działów: podinspektor Jan Płotnicki (kierownik działu dyscyplinarnego, tel. 68–04), nadkomisarz Aleksander Robaczewski (kierownik działu personalnego).

Do zakresu działania Wydziału III należą sprawy personalne policji w ogóle i prowadzenie ewidencji personalnej wyższych funkcjonariuszy i urzędników PP oraz dyscyplinarne funkcjonariuszy PP.

Wydział IV Rejestracyjno–Pościgowy – Inspektor Henryk Sadłowski, tel. 131–14

Do zakresu działania Wydziału IV należą sprawy rejestracji i rozpoznawania przestępstw, współdziałania w wykrywaniu przestępstw oraz instruowanie organów śledczych.

Wydział V Polityczny – Inspektor Marian Swolkień, zastępca podinspektor Alfred Barta

Redakcja „Gazety Administracji i Policji Państwowej” – Inspektor Edward Grabowiecki, tel. 55–71

Redakcja „Gazety Administracji i Policji Państwowej” ma za zadanie wydawanie periodyczne (co tydzień) „Gazety Administracji i Policji Państwowej” i „Na Posterunku”.

Cały obszar Państwa Polskiego podzielono na 16 Okręgów policyjnych odpowiadających terytorialnie odnośnym województwom; wyjątek stanowi m.st. Warszawa z odrębnym ustrojem administracyjnym – Komisariatem Rządu.

Okręg I Warszawski

z siedzibą w Warszawie

Komendant Okręgowy PP inspektor Tadeusz Tomanowski

Powiat Błonie (Grodzisk) – komisarz Edward Świtala

Powiat Ciechanów – komisarz Piotr Lechowski

Powiat Gostyń – podkomisarz Henryk Kaczmarski

Powiat Grójec – komisarz Karol Ptasiński

Powiat Kutno – komisarz Albin Pique

Powiat Lipno – podkomisarz Wacław Kruziewicz

Powiat Łowicz – komisarz Ignacy Ukryn

Powiat Maków Mazowiecki – komisarz Feliks Zychler

Powiat Mińsk Mazowiecki – podkomisarz Szczepan Gołonkiewicz

Powiat Mława – nadkomisarz Marian Moritz

Powiat Nieszawa – komisarz Stanisław Duchiński

Powiat Płock – komisarz Adam Popławski

Powiat Płońsk – podkomisarz Stefan Grabari

Powiat Przasnysz – podkomisarz Stanisław Sadowski

Powiat Pułtusk – komisarz Marian Skorzyński

Powiat Radzymin – podkomisarz Józef Maciążek

Powiat Rawa – podkomisarz Czesław Bronowski

Powiat Rypin – komisarz Stanisław Szewczyk

Powiat Sierpc – podkomisarz Stanisław Okoński

Powiat Skierniewice – komisarz Wacław Łaski

Powiat Sochaczew – komisarz Józef Iwanicki

Powiat Warszawa – nadkomisarz Stanisław Szczepkowski

Powiat Włocławek – nadkomisarz Stanisław Miciński

Okręg II Łódzki

z siedzibą w Łodzi

Komendant Okręgowy PP inspektor Rudolf Wizimirski

Komendant m. Łodzi – podinspektor Aleksander Roszkowski

Z–ca Komendanta m. Łodzi – nadkomisarz Leon Izydorczyk

Miasto Łódź dzieli się na 14 komisariatów:

Kierownik I Komisariatu – podkomisarz Józef Kowalczyk

Kierownik II Komisariatu – podkomisarz Ludwik Hanke

Kierownik III Komisariatu – komisarz Mikołaj Kostenko

Kierownik IV Komisariatu – podkomisarz Jan Frankowski

Kierownik V Komisariatu – podkomisarz Mikołaj Smorczewski

Kierownik VI Komisariatu – komisarz Tadeusz Szczepkowski

Kierownik VII Komisariatu – komisarz Antoni Cieślak

Kierownik VIII Komisariatu – komisarz Karol Jabs

Kierownik IX Komisariatu – podkomisarz Mieczysław Hattowski

Kierownik X Komisariatu – komisarz Aleksander Pacho

Kierownik XI Komisariatu – podkomisarz Stefan Michna

Kierownik XII Komisariatu – podkomisarz Wiktor Walman

Kierownik XlII Komisariatu – podkomisarz Józef Więckowski

Kierownik XIV Komisariatu – podkomisarz Marcin Andziak

Kierownik rezerwy konnej i pieszej – podkomisarz Stefan Rozumski

Powiat Brzeziny – komisarz Władysław Piekarz

Powiat Kalisz – komisarz Rajmund Stoczewski

Powiat Koło – komisarz Alfred Mańkowski

Powiat Konin – podkomisarz Adam Karpiński

Powiat Łask – komisarz Jerzy Kiereński

Powiat Łęczyca – komisarz Mateusz Chrzan

Powiat Łódź – komisarz Stanisław Ryszkowski

Powiat Piotrków — komisarz Teodor Ostrowski

Powiat Turek — podkomisarz Władysław Folner

Powiat Radomsko — komisarz Edward Lange

Powiat Sieradz — komisarz Franciszek Kluczyński

Powiat Słupca — podkomisarz Józef Sałaciński

Powiat Wieluń — komisarz Bolesław Wocalewski

Okręg III Kielecki                                                                                                                                                                                                                                                                                 do góry

z siedzibą w Kielcach

Komendant Okręgowy PP inspektor Jarosław Barwicz

Powiat Będzin —– nadkomisarz Stanisław Steckiewicz

Powiat Częstochowa — nadkomisarz Jan Kuczyński

Powiat Iłża (Wierzbnik) — komisarz Czesław Lipski

Powiat Jędrzejów —podkomisarz Kazimierz Frank

Powiat Kielce – nadkomisarz Józef Kamala

Powiat Końskie – podkomisarz Alfons Woliński

Powiat Kozienice – komisarz Aleksander Wolański

Powiat Miechów – aspirant Władysław Kita

Powiat Olkusz – podkomisarz Kazimierz Henszel

Powiat Opatów – komisarz Jan Wójtowicz

Powiat Opoczno – komisarz Eugeniusz Madejczyk

Powiat Pińczów – podkomisarz Edmund Przyborowski

Powiat Radomsko – komisarz Włodzimierz Żarnowski

Powiat Sandomierz – komisarz Antoni Kowalski

Powiat Stopnica (Busk) – komisarz Stefan Pokorski

Powiat Włoszczowa – komisarz Stanisław Jastrzębski

Okręg IV Lubelski

z siedzibą w Lublinie

Komendant Okręgowy PP inspektor Ryszard Gallera

Powiat Biała Podlaska — komisarz Bolesław Remiszewski

Powiat Biłgoraj — podkomisarz Edmund Kononowicz

Powiat Chełm — komisarz Józef Puchajda

Powiat Garwolin — podkomisarz Anatoliusz Turzyniecki

Powiat Hrubieszów — komisarz Józef Kąkolewski

Powiat Janów Lubelski– podkomisarz Marian Skulski

Powiat Konstantynów — podkomisarz Julian Kulik

Powiat Krasnystaw — podkomisarz Franciszek Sitarz

Powiat Lubartów — podkomisarz Bolesław Sikorski

Powiat Lublin — nadkomisarz Stanisław Pisarski

Powiat Łuków — podkomisarz Tadeusz Szyszkowski

Powiat Puławy – komisarz Andrzej Jezierski

Powiat Radzyń –  komisarz Józef Pawłowski

Powiat Siedlce – nadkomisarz Józef Matulewicz

Powiat Sokołów — komisarz Romuald Leśniewski

Powiat Tomaszów — komisarz Józef Rust

Powiat Węgrów — podkomisarz Adam Wacław Kister

Powiat Włodawa — komisarz Stefan Poradowski

Powiat Zamość — komisarz Leon Przygoda

Okręg V Białostocki                                                                                                                                                                                                                                                                             do góry

z siedzibą w Białymstoku

Komendant Okręgowy PP podinspektor Stefan Chluski

Powiat Augustów — podkomisarz Włodzimierz Kostruba

Powiat Białystok — nadkomisarz Albin Sobociński

Powiat Bielsk — komisarz Teodor Borucki

Powiat Grodno — nadkomisarz Józef Radziejewski

Powiat Kolno — komisarz Józef Stupnicki

Powiat Łomża — komisarz Jan Żurawicz

Powiat Ostrołęka — komisarz Eugeniusz Motoczyński

Powiat Ostrów — komisarz Jan Hornung

Powiat Sokółka —– komisarz Stanisław Szczurewski

Powiat Suwałki — nadkomisarz Wacław Dąbrowski

Powiat Szczuczyn – podkomisarz Józef Zalewski

Powiat Wołkowysk — podkomisarz Henryk Jasiński

Powiat Wysokie Mazowieckie – komisarz Franciszek Jarzęcki

Okręg VI m. st. Warszawy

Komendant Okręgowy PP inspektor Edmund Czyniowski, tel. 300

Zastępca Komendanta Okręgowego podinspektor Henryk Charlemagne, tel. 417–09

Biuro Komendanta PP m. st. Warszawy, ul. Senatorska nr. 12, tel. 316–90, 316–91 i 316–92

Urząd Śledczy, ul. Daniłowiczowska 3, tel. 274–12

Naczelnik Urzędu Śledczego podinspektor Maurycy Sonnenberg, tel. 10–43

Zastępca Naczelnika Urzędu Śledczego, nadkomisarz Ludwik Kurnatowski, tel. 33–69

Rezerwa Okręgowa, ul. Ciepła 13

Komendant Rezerwy Okręgowej – nadkomisarz Karol Fuchs, tel, 270–12

Oddział Konny, ul. Ciepła 13

Komendant Oddziału Konnego nadkomisarz Marcin Szopa, tel. 154–94

Komendant Szkoły – podkomisarz Hipolit Manowski, tel. 50–84

Inspektoraty:

Inspektorat 1, ul. Hoża 30, Kierownik nadkomisarz Władysław Dąbrowski, tel. 308–41

Inspektorat II, ul. Szpitalna 7, Kierownik nadkomisarz Stefan Chełmicki. tel. 160–99

Inspektorat III, ul. Kapucyńska 19, Kierownik nadkomisarz Jerzy Poraziński, tel. 161–09

Inspektorat IV, ul. Wileńska 11, Kierownik nadkomisarz Euzebiusz Zieliński, tel. 308–43

Komisariaty:

Komisariat I – Kierownik komisarz Wacław Klamrzyński

ul. Bednarska 7, tel. 301. tel. 308–04

Komisariat II – Kierownik nadkomisarz Juliusz Ruszke

ul. Kapucyńska 19, tel. 302, tel. 308–07

Komisariat III – Kierownik komisarz Józef Lewandowski

ul. Nowolipie 53, tel. 303, tel. 308–09

Komisariat IV – Kierownik podkomisarz Józef Michalski

ul. Niska 10, tel. 304, tel. 308–11

Komisariat V – Kierownik komisarz Edward Biernacki

ul. Lubeckiego 2b, tel. 305, tel. 308–14

Komisariat VI – Kierownik komisarz Witold Dziewulski

ul. Miedziana 5, tel. 306, tel. 308–23

Komisariat VII – Kierownik komisarz Witold Szwarc

ul. Elektoralna 28, tel. 307, tel. 308–25

Komisariat VIII – Kierownik podkomisarz Władysław Górecki

ul. Śliska 52, tel. 308, tel. 308–26

Komisariat IX – Kierownik komisarz Zygmunt Bałdyga

ul. Fabryczna 28, tel. 309, tel. 308–27

Komisariat X – Kierownik nadkomisarz Władysław Szatkowski

ul. Szpitalna 7, tel. 310, tel. 308–28

Komisariat XI – Kierownik komisarz Stefan Kowalewski

ul. Poznańska 13, tel. 311, tel. 308–36

Komisariat XII – Kierownik komisarz Wacław Goławski

ul. Daniłowiczowska 10, tel. 312, tel. 308–37

Komisariat XIII – Kierownik komisarz Marian Sobota

ul. Hoża 30, tel. 313, tel. 127–09

Komisariat XIV – Kierownik komisarz Zygmunt Kudelski

ul. Wileńska II, tel. 314, tel. 214–84

Komisariat XV – Kierownik komisarz Szymon Wykowski

ul. Jagiellońska 25, tel. 315, tel. 308–44

Komisariat XVI – Kierownik komisarz Stanisław Zdanowicz

ul. Puławska 53 (Mokotów), tel. 316, tel. 155–79

Komisariat XVII – Kierownik aspirant Stefan Wołczyński

ul. Grochowska 139 (Grochów), tel. 317

Komisariat XVIII – Kierownik podkomisarz Wincenty Karowski

ul. Kościuszki 40 (Pelcowizna), tel. 318

Komisariat XIX  – skasowany i podporządkowany XXII komisariatowi

Komisariat XX/XXI – Kierownik podkomisarz Kazimierz Sobieski

Łazienkowska 4 (Sielce), tel. 320, tel. 153–80

Komisariat  XXII – Kierownik podkomisarz Mieczysław Szempliński

ul. Wolska 157 (Wola), tel. 322., tel. 25–21

Komisariat  XXIII – Kierownik podkomisarz Henryk Machlejd

ul. Grójecka 32, tel. 323

Komisariat XXIV – Kierownik podkomisarz Bolesław Keller

ul. Bródnowska 47 (Targówek), tel. 324

Komisariat XXV – Kierownik podkomisarz Ludwik Schneider

ul. Siedzibna 3 (Bródno), tel. 335

Komisariat XXVI – Kierownik komisarz Kazimierz Golanek

ul. Marymoncka 3/5 (Młociny), tel. 326

Komisariat I Kolejowy – Kierownik podkomisarz Czesław Ciesielski

Dworzec Warszawa–Główna, tel. 105–34

Komisariat II Kolejowy – Kierownik aspirant Władysław Rodkiewicz

Dworzec Warszawa–Gdańska, tel. 142–62

Komisariat III Kolejowy – Kierownik aspirant Jan Stypułkowski

Dworzec Warszawa–Wschodnia

Komisariat IV Kolejowy – Kierownik aspirant Jan Stypułkowski

Dworzec Warszawa–Wileńska

Okręg VII Krakowski                                                                                                                                                                                                                                                                            do góry

z siedzibą w Krakowie

Komendant Okręgowy PP inspektor Stanisław Pilch

Komendant PP m. Krakowa – nadkomisarz Leopold Maruniak

Kierownik Ekspozytury Urzędu Śledczego m. Krakowa – komisarz Stanisław Szura

Komisariat I – komisarz Aleksander Dziekoński

Komisariat II – podkomisarz Marian Wagner

Komisariat III – podkomisarz Tomasz Federowicz

Komisariat IV – podkomisarz Stanisław Romański

Komisariat V – podkomisarz Stanisław Loedl

Komisariat VI – podkomisarz Józef Pawełek

Powiat Biała — podkomisarz Franciszek Powroźniak

Powiat Bochnia – komisarz Włodzimierz Hrycyna

Powiat Brzesko — podkomisarz Jan Bober

Powiat Chrzanów — komisarz Józef Wraubek

Powiat Dąbrowa — aspirant Andrzej Garduła

Powiat Gorlice — podkomisarz Franciszek Żytko

Powiat Grybów — podkomisarz Antoni Kaczmarczyk

Powiat Jasło — podkomisarz Józef Świrski

Powiat Kraków — komisarz Ignacy Sawiński

Powiat Limanowa — aspirant Józef Patuła

Powiat Mielec — aspirant Władysław Wróblewski

Powiat Myślenice — aspirant Antoni Domanus

Powiat Nowy Sącz – komisarz Jakub Hanus

Powiat Nowy Targ — komisarz Józef Munk

Powiat Oświęcim — komisarz Janusz Skalski

Powiat Pilzno — aspirant Stanisław Komusiński

Powiat Maków Podhalański — podkomisarz Józef Małecki

Powiat Ropczyce — podkomisarz Eugeniusz Hass

Powiat Tarnów – komisarz Ludwik Drożański

Powiat Wadowice — podkomisarz Michał Stankiewicz

Powiat Wieliczka — podkomisarz Ludwik Mleko

Powiat Żywiec — podkomisarz Franciszek Hubert

Okręg VIII Lwowski

z siedzibą we Lwowie, ul. Sapiehy 1

Komendant Okręgowy PP inspektor Walerian Wiczyński

Komendant PP m. Lwowa – podinspektor Adam Nowodworski

Komenda PP miasta Lwowa, ul. Kaźmierzowska 50

Kierownik Ekspozytury Urzędu Śledczego m. Lwowa – nadkomisarz Adolf Kozakiewicz

Komisariat I – podkomisarz Tadeusz Konarski

Komisariat II – podkomisarz Jan Stryjkowski

Komisariat III – komisarz Zygmunt Białkowski

Komisariat IV – podkomisarz Stanisław Jancyszyn

Komisariat V – nadkomisarz Gwidon Brożyński

Komisariat VI – podkomisarz Antoni Koncewicz

Komisariat VII – nadkomisarz Michał Bodnar

Powiat Bóbrka —– podkomisarz Józef Krach

Powiat Brzozów — podkomisarz Mieczysław Liszkowski

Powiat Dobromil — podkomisarz Antoni Krajdocha

Powiat Drohobycz – nadkomisarz Tadeusz Illukiewicz

Powiat Gródek – komisarz podkomisarz Antoni Suppel

Powiat Jarosław — komisarz Szymon Bugajski

Powiat Jaworów — komisarz Andrzej Kuc

Powiat Kolbuszowa – aspirant Ludwik Lonczak

Powiat Krosno — nadkomisarz Kazimierz Skarbek

Powiat Lisko (Lesko) — komisarz Czesław Stronczak

Powiat Lwowski — komisarz Karol Kropiwnicki.

Powiat Lubaczów — podkomisarz Michał Przybyszewski

Powiat Łańcut — podkomisarz Wiktor Mączka

Powiat Mościska — podkomisarz Wojciech Kielar

Powiat Nisko — komisarz Apolinary Piekosiński

Powiat Przemyśl — nadkomisarz Lubin Więckowski

Powiat Przeworsk — aspirant Stanisław Rataj

Powiat Rawa Ruska — podkomisarz Jan Dublewski

Powiat Rudki — podkomisarz Władysław Jasieniak

Powiat Rzeszów — nadkomisarz Jan Krupa

Powiat Sambor — komisarz Stanisław Wysogląd

Powiat Sanok — nadkomisarz Władysław Kielar

Powiat Sokal — komisarz Piotr Michalecki

Powiat Stary Sambor — aspirant Bolesław Drewiński

Powiat Strzyżów — podkomisarz Józef Szlachetka

Powiat Tarnobrzeg – aspirant Wincenty Niekel

Powiat Żółkiew — komisarz Witold Sędzimir

Okręg IX Tarnopolski                                                                                                                                                                                                                                                                           do góry

z siedzibą w Tarnopolu

Komendant Okręgowy PP podinspektor Adolf Tarnowski

Powiat Borszczów — komisarz Zygmunt Magiera

Powiat Brody — komisarz Eustachy Topolnicki

Powiat Brzeżany — komisarz Leon Leśniewski

Powiat Buchacz — podkomisarz Marian Martini

Powiat Czortków — komisarz Romuald Kinda

Powiat Kamionka Strumiłowa — podkomisarz Jerzy Walter

Powiat Kopyczyńce — nadkomisarz Wilhelm Bauman

Powiat Podhajce — podkomisarz Tadeusz Markiewicz

Powiat Przemyślany — aspirant Michał Karpiński

Powiat Radziechów — podkomisarz Jan Nowak

Powiat Skałat — podkomisarz Franciszek Kurzeja

Powiat Tarnopol — nadkomisarz Jan Sawicki

Powiat Trembowla — podkomisarz Ignacy Wojtkiewicz

Powiat Zaleszczyki — komisarz Adam Janasiński

Powiat Zbaraż — komisarz Józef Kwaśnicki

Powiat Zborów — aspirant Jan Zeman

Powiat Złoczów — komisarz Leon Szwarz

Okręg X Stanisławowski

z siedzibą w Stanisławowie

Komendant Okręgowy PP inspektor Władysław Żarski

Powiat Bohorodczany – podkomisarz Józef Elsner

Powiat Dolina — komisarz Leon Windak

Powiat Horodenka – p. o. kndt. aspirant Władysław Bendyk

Powiat Kałusz – podkomisarz Bronisław Sapecki

Powiat Kołomyja — nadkomisarz Julian Urbanowski

Powiat Kosów – komisarz Antoni Zarzycki

Powiat Nadwórna – podkomisarz Stanisław Iwaszko

Powiat Peczeniżyn — p. o. kndt. aspirant Józef Miodowicz

Powiat Rohatyn — podkomisarz Adam Glajc

Powiat Skole — p. o. kndt. aspirant Władysław Kozłowski

Powiat Śniatyń — komisarz Karol Romańczyk

 Powiat Stanisławów — nadkomisarz Julian Gottas

Powiat Stryj – komisarz Marian Ratajsk

Powiat Tłumacz – komisarz Michał Kozakiewicz

Powiat Turka — podkomisarz Julian Bródka

Powiat Żydaczów – aspirant Marian Skwarecki

Okręg Xl Poznański                                                                                                                                                                                                                                                                             do góry

z siedzibą w Poznaniu, Plac Wolności 12

Komendant Okręgowy PP inspektor Henryk Hass

Komendant PP m. Poznania  – nadkomisarz Michał Bączkowski

Komenda PP na miasto Poznań, ul. 27 grudnia 21

Kierownik Ekspozytury Urzędu Śledczego m. Poznania  – komisarz Walenty Adamczewski

Komisariat I – podkomisarz Wiktor Sauter

Komisariat II – komisarz Edmund Cynka

Komisariat III – aspirant Stefan Halagiera

Komisariat IV – aspirant Ludwik Połomski

Komisariat V – komisarz Teofil Krawczyński

Komisariat VI – podkomisarz Franciszek Laufer

Komisariat VII – podkomisarz Ignacy Łysiak

Komisariat VIII – podkomisarz Ludwik Graf

Komisariat IX – podkomisarz Stefan Gapiński

Powiat Bydgoszcz — aspirant Franciszek Przymusiński

Miasto Bydgoszcz — nadkomisarz Bolesław Siemiątkowski

Powiat Chodzież — komisarz Wiktor Respondek

Powiat Gniezno — nadkomisarz Józef Trojanowski

Powiat Inowrocław — komisarz Józef Kamieniecki

Powiat Kępno — podkomisarz Kazimierz Wiśniewski

Powiat Kościan — podkomisarz Kazimierz Sauerman

Powiat Krotoszyn — podkomisarz Mieczysław Klapczyński

Powiat Leszno – komisarz Ludwik Złotogóski

Powiat Nakło – podkomisarz Władysław Grzybowski

Powiat Nowy Tomyśl — komisarz Antoni Woźnicki.

Powiat Ostrów — komisarz Konstanty Kubasik

Powiat Poznań — aspirant Józef Cieśliński

Powiat Środa — podkomisarz Roman Skory

Powiat Szamotuły — komisarz Stanisław Skąpski

Powiat Wągrowiec — podkomisarz Bolesław Szwemin

Okręg XII Pomorski

z siedzibą w Toruniu

Komendant Okręgowy PP inspektor Zygmunt Wróblewski

Komendant PP m. Torunia  – nadkomisarz Sylwester Parzybok

Kierownik Ekspozytury Urzędu Śledczego m. Torunia  – podkomisarz Stanisław Szmytkowski

Powiat Brodnica — podkomisarz Stanisław Nowacki

Powiat Chojnice — komisarz Jan Trawicki

Powiat Działdowo — podkomisarz Tadeusz Makowski

Powiat Gniew – aspirant Andrzej Klupsz

Powiat Grudziądz — podkomisarz Zygmunt Frąckiewicz

Miasto Grudziądz – komisarz Stanisław Klamut

Powiat Kartuzy — podkomisarz Bolesław Kobelski

Powiat Kościerzyna — podkomisarz Franciszek Wójt.

Powiat Nowe Miasto — komisarz Andrzej Semkow

Powiat Puck – aspirant Józef Hermuła

Powiat Sępolno — podkomisarz Jakub Przygoda

Powiat Starogard — komisarz Leon Grzybek

Powiat Świecie — podkomisarz Czesław Klimowicz

Powiat Tczew — komisarz Stanisław Guzikowski

Powiat Toruń – nadkomisarz Wojciech Dzierzgowski

Miasto Toruń — nadkomisarz Sylwester Parzybok

Powiat Tuchola — aspirant Stanisław Szurka

Powiat Wąbrzeźno — aspirant Józef Biniaś

Powiat Wejherowo – podkomisarz Ludwik Wiśniewski

Powiat Chełmno — komisarz Romuald Bauer

Okręg XIII Wołyński                                                                                                                                                                                                                                                                             do góry

z siedzibą w Łucku

p.o. Komendant Okręgowy PP inspektor Czesław Grabowski

Powiat Dubno — komisarz Tomasz Kubicki

Powiat Horochów — p. o. kndt. nadkomisarz Leon Gallas

Powiat Kowel — komisarz Andrzej Makowicki

Powiat Krzemieniec — nadkomisarz Marian Makowiecki

Powiat Luboml — podkomisarz Józef Holzhausen

Powiat Łuck — komisarz Jan Mordas

Powiat Ostróg — komisarz Wacław Solski

Powiat Równe — nadkomisarz Ludwik Abczyński

Powiat Włodzimierz Wołyński — komisarz Korneliusz Disterhoff

Powiat Kostopol – podkomisarz Wacław Kleczewski

Okręg XIV Poleski

z siedzibą w Brześciu nad Bugiem

Komendant Okręgowy PP podinspektor Bronisław Ludwikowski

Powiat Brześć — komisarz Adam Mandziuk

Powiat Drohiczyn — komisarz Bolesław Czapelski

Powiat Kamień Koszyrski — komisarz Bolesław Tyszko

Powiat Kobryń — komisarz Ryszard Wiśniewski

Powiat Kossów Poleski — komisarz Gustaw Ułaszewski

Powiat Łuniniec — nadkomisarz Jakub Sarnecki

Powiat Pińsk — nadkomisarz Henryk Jacyna

Powiat Prużana — komisarz Jan Sikorski

Powiat Sarny — p. o. kndt. komisarz Antoni Wysocki

Powiat Stolin — komisarz Władysław Kołaciński

Okręg XV Nowogródzki

z siedzibą w Nowogródku

p. o. Komendant Okręgowy PP podinspektor Witalis Olszański

Powiat Baranowicze — komisarz Kazimierz Kupke

Powiat Lida — p. o. kndt. komisarz Henryk Dąbrowski

Powiat Nieśwież — komisarz Stefan Sobieszczański

Powiat Nowogródek — podkomisarz Adolf Kret

Powiat Słonim — komisarz Stanisław Koryciński

Powiat Stołpce — podkomisarz Wacław Henrych

Powiat Wołożyn — komisarz Konstanty Wilczyński

Okręg XVI Wileński                                                                                                                                                                                                                                                                              do góry

z siedzibą w Wilnie

Komendant Okręgowy PP inspektor Bronisław Praszałowicz

Komendant P. P. m. Wilna  – nadkomisarz Aleksander Reszczyński

p.o. kierownika Ekspozytury Urzędu Śledczego m. Wilna  – podkomisarz Witold Lichodziejewski

Komisariat I – p.o. kierownika komisarz Tadeusz Dowoyno

Komisariat II – podkomisarz Zdzisław Eljaszewicz

Komisariat III – podkomisarz Aleksander Andrzej Herr

Komisariat IV – komisarz Józef Frankiewicz

Komisariat V – komisarz Mikołaj Szmieloff

Komisariat VI – aspirant Alfons Konstanty Zaniewski

Komisariat VII – podkomisarz Bronisław Ungeheuer

Powiat Bracław — komisarz Czesław Kubarski

Powiat Duniłowicze —aspirant Tadeusz Żegota– Sołtys

Powiat Dzisna — komisarz Bronisław Zieńko

Powiat Oszmiana — komisarz Kazimierz Matulewicz

Powiat Święciany — podkomisarz Franciszek Najdowsk

Powiat Wilejka — komisarz Edward Kasprzycki

Powiat Wilno–Troki — podkomisarz Aleksander Dubowski

Policja Województwa Śląskiego

Komenda Główna PWŚl. z siedzibą w Katowicach

Główny Komendant Policji Wojewódzkiej inspektor Leon Wróblewski

Zastępca Głównego Komendanta Policji Wojewódzkiej podinspektor Augustyn Bańczyk

Nadkomisarz Inspekcyjny I – nadkomisarz Jan Starzyk

Nadkomisarz Inspekcyjny II – nadkomisarz Kazimierz Łukaszkiewicz

Wydział I – komisarz Paweł Włosok

Wydział II – podkomisarz Alojzy Reichenbach

Wydział III – podkomisarz Stefan Krzystek

Wydział V – podinspektor Stanisław Ryczkowski

Komendant Rezerwy Policji Województwa Śląskiego w. Katowicach – podkomisarz Józef Maślonka

Powiat Katowice – podinspektor Karol Niewiadomski

Miasto Królewska Huta – nadkomisarz Józef Jeziorski

Powiat Świętochłowice – nadkomisarz Piotr Tomanek

Powiat Rybnik – podkomisarz Roman Niżankowski

Powiat Pszczyna – nadkomisarz Franciszek Kałuża

Powiat Tarnowskie Góry – podkomisarz Wincenty Niedziela

Powiat Lubliniec – podkomisarz Paweł Flaczek

Powiat Bielsko – p. o. kndt. podkomisarz Józef Pająk

Powiat Cieszyn – komisarz Paweł Mierzwa

Źródło:

Ofiarom obowiązku. Wydawnictwo poświęcone pamięci poległych f–szów policyjnych Państwa Polskiego z kalendarzem na rok 1926. Warszawa

Kalendarz Policji Województwa Śląskiego na rok 1926

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            do góry