Wykaz szefów policji szczebla wojewódzkiego w latach 1919-1939

Wykaz Komendantów Okręgowych Policji Państwowej w latach 1919 – 1939


stopień, imię i nazwisko data objęcia stanowiska data zwolnienia stanowiska
     
Komendanci PP Okręgu l Warszawskiego
insp. Henryk Wardęski 02.08.1919 10.03.1922
insp. Tadeusz Tomanowski 01.04.1922 08.10.1934
insp. Władysław Łoziński 08.10.1934 13.01.1939
insp. Józef Torwiński 13.01.1939 ??.09.1939
 
Komendanci PP Okręgu II Łódzkiego
insp. Henryk Jasieński 02.08.1919 01.10.1919
insp. Zygmunt Wróblewski 01.10.1919 jako p.o.; kmdt 01.04.1920 01.02.1926
insp. Rudolf Wizimirski 01.02.1926 27.01.1927
podinsp. Anatoliusz Elsesser-Niedzielski p.o. bez nominacji  
insp. Paweł Foerster 09.04.1927 23.04.1928
podinsp. Anatoliusz Elsesser-Niedzielski p.o. bez nominacji  
insp. Józef Torwiński 26.11.1928 13.01.1939
insp. Władysław Łoziński 13.01.1939 ??.09.1939
 
Komendanci PP Okręgu III Kieleckiego
insp. Jarosław Barwicz 02.08.1919 24.11.1927
insp. Bronisław Ludwikowski 24.11.1927 03.09.1931
insp. Czesław Grabowski 03.09.1931 07.02.1936
insp. Józef Piątkiewicz 07.02.1936 11.05.1939
podinsp. Jan Misiewicz 11.05.1939 ??.09.1939
 
Komendanci PP Okręgu IV Lubelskiego
insp. Tadeusz Tomanowski 02.08.1919 01.04.1922
insp. Ryszard Gallera 01.04.1922 28.05.1926
podinsp. Adolf Tarnawski 15.07.1926 27.06.1927
insp. Walerian Wiczyński 27.06.1927 08.10.1934
podinsp. Leon Izydorczyk 08.10.1934 30.08.1939
podinsp. Gwidon Brożyński 30.08.1939 ??.09.1939
 
Komendanci PP Okręgu V Białostockiego
insp. Henryk Jasieński 01.10.1919 06.10.1920
insp. Franciszek Radziwiłł 10.10.1920 20.04.1921
insp. Witold Filimowski 20.04.1921 jako p.o.; kmdt 15.08.1921 09.11.1923
podinsp. Stefan Chluski 09.11.1923 jako p.o.; kmdt 01.01.1924 05.07.1926
podinsp. Aleksander Roszkowski  05.07.1926 jako p.o. 01.12.1926
insp. Henryk Charlemagne 01.12.1926 15.09.1931
insp. Władysław Łoziński 15.09.1931 08.10.1934
insp. Edmund Czyniowski 08.10.1934 28.03.1937
podinsp. Roman Prot Sztaba 28.03.1937 jako p.o.; kmdt 21.03.1938 26.01.1939
podinsp. Kazimierz Prosper Ziołowski 26.01.1939 ??.09.1939
 
Komendanci PP Okręgu VI m.st. Warszawy
insp. Mieczysław Szaciński 02.08.1919 13.10.1920
nadinsp. Józef Sikorski 13.10.1920 15.01.1923
insp. Wiktor Ludwikowski 15.02.1923 15.01.1924
insp. Edmund Czyniowski 15.01.1924 08.10.1934
insp. Marian Kozielewski 08.10.1934 ??.09.1939
 
Komendanci PP Okręgu VII Krakowskiego
insp. Jakub Ladenberger 01.12.1919 01.11.1923
insp. Stanisław Pilch 01.11.1923 15.09.1931
insp. Henryk Walczak 15.09.1931 07.02.1936
insp. Czesław Grabowski 07.02.1936 ??.09.1939
 
Komendanci PP Okręgu VIII Lwowskiego
insp. Walerian Wiczyński 01.12.1919 27.06.1927
insp. Czesław Grabowski 27.06.1927 03.09.1931
podinsp. Marian Kozielewski 15.09.1931 08.10.1934
insp. Władysław Goździewski 17.11.1934 ??.09.1939
 
Komendanci PP Okręgu IX Tarnopolskiego
insp. Rudolf Wizimirski 01.04.1921 01.04.1922
insp. Bronisław Praszałowicz 01.04.1922 jako p.o.; kmdt. 01.08.1922 10.04.1923
podinsp. Stanisław Pilch 10.04.1923 01.11.1923
podinsp. Adolf Tarnawski 01.11.1923 jako p.o.; kmdt. 15.11.1923 15.07.1926
insp. Władysław Goździewski 15.07.1926 26.11.1928
insp. Henryk Hass 26.11.1928 15.09.1931
podinsp. Ludwik Abczyński 15.09.1931 08.10.1934
insp. Jan Płotnicki 08.10.1934 31.08.1935
insp. Jan Misiewicz 16.09.1935 04.05.1939
podinsp. Kazimierz Fabian Złotowski  04.05.1939 ??.09.1939
 
Komendanci PP Okręgu X Stanisławowskiego
insp. Władysław Żarski 01.04.1921 21.07.1927
insp. Józef Torwiński 21.07.1927 26.11.1928
insp. Alojzy Józef Buczowski 26.11.1928 r. jako p.o.; kmdt 01.07.1929 28.04.1933
insp. Eugeniusz Konopka 28.04.1933 ??.09.1939
 
Komendanci PP Okręgu XI Poznańskiego
Insp. Wiktor Ludwikowski 21.06.1920 01.01.1921
insp. Stanisław Krzyżanowski 01.01.1921 jako p.o. 07.02.1921
insp. dr Bernard Śliwiński 07.02.1921 jako p.o.; kmdt 01.08.1921 31.07.1922
insp. Henryk Hass 01.08.1922 26.11.1928
insp. Władysław Goździewski 26.11.1928 17.09.1934
insp. Jan Sawicki 17.12.1934 ??.09.1939
 
Komendanci PP Okręgu XII Pomorskiego
insp. Zygmunt Wiza 01.07.1920 28.02.1921
insp. Stanisław Krzyżanowski 28.02.1921 jako p.o.; kmdt 08.08.1921 12.04.1922
Insp. Rudolf Wizimirski 12.04.1922 01.02.1926
insp. Zygmunt Wróblewski 01.02.1926 26.06.1927
insp. Witalis Olszański 26.06.1927 09.05.1935
insp. Adam Wiktor Nowodworski 09.05.1935   ??.09.1939
 
Komendanci PP Okręgu XIII Wołyńskiego
insp. Włodzimierz Stupnicki 01.01.1921 01.04.1922
podinsp. Władysław Goździewski 15.06.1922 27.12.1924
insp. Czesław Grabowski 27.12.1925 jak p.o.; kmdt 01.07.1926 27.06.1927
podinsp. Adolf Tarnawski 27.06.1927 27.03.1929
insp. Jan Płotnicki 18.04.1929 08.10.1934
podinsp. Kazimierz Prosper Ziołowski 13.02.1935 26.01.1939
podinsp. Roman Prot Sztaba 26.01.1939 ??.09.1939
 
Komendanci PP Okręgu XIV Poleskiego
insp. Władysław Galle 01.06.1921 jako p.o.; kmdt 01.08.1921 10.04.1923
insp. Józef Mięsowicz 10.05.1923 01.10.1924
podinsp. Bronisław Ludwikowski 01.10.1924 jako p.o.; kmdt 01.01.1925 24.11.1927
insp. Jarosław Barwicz 24.11.1927 06.09.1932
podinsp. Władysław Małysa 04.10.1932 ??.09.1939
 
Komendanci PP Okręgu XV Nowogródzkiego
podinsp. Feliks Głowacki 01.01.1921 15.07.1921
podinsp. Stanisław Wotowski 01.11.1921 01.10.1922
podinsp. Bronisław Ludwikowski 01.10.1922 jako p.o.; kmdt 01.12.1923 01.10.1924
podinsp. Witalis Olszański 01.10.1924 26.06.1927
insp. Aleksander Roszkowski 26.06.1927 08.10.1934
podinsp. Ludwik Abczyński 08.10.1934 07.02.1936
insp. Witalis Olszański 07.02.1936 ??.09.1939
 
Komendanci PP Okręgu XVI Wileńskiego
podinsp. Czesław Grabowski 12.07.1922 10.04.1923
insp. Bronisław Praszałowicz 10.04.1923 31.05.1930
insp. Wiktor Ludwikowski 01.07.1930 15.09.1931
podinsp. Eugeniusz Konopka 15.09.1931 28.04.1933
insp. Alojzy Józef Buczowski 28.04.1933 17.07.1935
podinsp. Henryk Jacyna 17.07.1935  ??.09.1939

 

Opracowano na podstawie:

Robert Litwiński, Korpus Policji w II Rzeczypospolitej                                              

 

Do góry