Wykaz naczelników wydziałów Komendy Głównej Policji Państwowej w latach 1919-1939

Wykaz naczelników wydziałów Komendy Głównej Policji Państwowej

w latach 1919-1939

 

stopień, imię i nazwisko data objęcia stanowiska data zwolnienia stanowiska
     
Szef Sztabu KGPP
insp. Juliusz Kozolubski 23.01.1936 jako p.o.; szef 01.04.1936 ??.09.1939
 
Naczelnicy Wydziału l KGPP1
podinsp. Franciszek Kaufman 17.06.1919 jako p.o.; nacz. 05.11.1919 ??.??.1920
insp. Ignacy Krzymuski 15.07.1920 01.04.1923
insp. Ignacy Koral 01.04.1923 04.10.1929
podinsp. Wacław Chejmanowski 04.10.1929 jako p.o. 18.10.1929
insp. Józef Horodyski 18.10.1929 jako p.o.; nacz. 31.12.1929 01.07.1930
insp. Adam Wiktor Nowodworski 01.07.1930 09.05.1935
podinsp. Karol Ludwik Stadler 19.06.1935 24.06.1938
podinsp. Jakub Hanus 24.06.1938 ??.09.1939
 
Naczelnicy Wydziału II KGPP2
podinsp. Julian Suski 17.06.1919 jako p.o.; nacz. 01.10.1919 01.07.1921
insp. Paweł Förster 01.07.1921 09.04.1927
nadinsp. Juliusz Geib 09.04.1927 02.10.1929
podinsp. Władysław Rogala Zawadzki 04.10.1929 jako p.o.; nacz. 31.12.1929 30.03.1935
insp. Franciszek Kaufman 15.04.1935 jako p.o. 01.02.1936
podinsp. Jan Kazimierz Kasprzycki 01.02.1936 ??.09.1939
 
Naczelnicy Wydziału III KGPP3
rtm. Franciszek Stoch 17.06.1919 01.07.1919
insp. Bolesław Wróblewski 10.07.1919 ??.??.1920
Insp. Franciszek Kaufman ??.??.1920 13.11.1921
Insp. Ignacy Koral 13.11.1921 11.04.1923
insp. Henryk Walczak 01.04.1923 15.09.1931
insp. Włodzimierz Wójtowicz 15.09.1931 11.12.1935
insp. Kazimierz Danielkiewicz 30.12.1935 ??.09.1939
 
Naczelnicy Wydziału IV KGPP4
podinsp. Wiktor Ludwikowski 17.06.1919 szef CBI; nacz. 05.11.1919 21.06.1920
podinsp. Henryk Walczak 21.06.1920 jako p.o. 01.04.1921
insp. Henryk Sadłowski 01.04.1921 01.09.1926
mjr Felicjan Bałaban Plato 30.12.1926 15.11.1928
mjr Adam Popowicz  15.11.1928 jako p.p. 01.04.1929
podinsp. Leon Nagler   01.04.1929 21.08.1934
insp Antoni Sitkowski 21.08.1934 02.05.1936
podinsp Józef Jakubiec 10.06.1936 ??.09.1939
 
Naczelnik Wydziału V KGPP Policji Politycznej5
insp. Marian Swolkień 16.06.1924 28.05.1926
 
Naczelnik Wydziału V KGPP Wyszkolenia6
insp Józef Horodyski 01.07. 1930 27.06.1935
 
Naczelnik Wydziału V KGPP Dowodzenia Ogólnego7
nadkom. Jan Lisowski 21.03.1938 jako p.o. ??.09.1939

1 Wydział I KGPP wielokrotnie zmieniał swą nazwę. W latach 1919-1921 funkcjonował jako Wydział I Administracyjny, zaś w okresie 1921-1930 jako Wydział I Ogólny. W latach 1930-1936 jako Wydział I Ogólnoorganizacyjny, a od roku 1936 jako Wydział I Organizacyjno-Wyszkoleniowy.
2 Wydział II KGPP w latach 1919-1922 funkcjonował jako Wydział II Gospodarczy. W latach 1922-1936 jako Finansowo-Gospodarczy, a od 1936 r. ponownie jako Wydział II Gospodarczy.
3 Wydział III KGPP do 1921 r. określany był jako Wydział III Wyszkolenia, a następnie jako Administracyjny. W latach 1922-1936 nazywał się Personalno-Dyscyplinarny, a od toku 1936 funkcjonował jako Wydział III Personalny.
4 Wydział IV funkcjonował początkowo jako Centralne Biuro Inwigilacyjne. We wrześniu 1919 r. nosił nazwę Wydział Rejestracyjno-Karny. Od roku 1922 do kwietnia 1927 funkcjonował pod nazwą  Rejestracyjno-Pościgowy, aby następnie zmienić nazwę na Centrala Służby Śledczej.
5 Wydział V Policji Politycznej istniał w latach 1924-1926.
6 Wydział V Wyszkolenia istniał w latach 1930-1935.
7 Wydział V Dowodzenia Ogólnego został utworzony w 1938 r.

Opracowano na podstawie:

Robert Litwiński, Korpus Policji w II Rzeczypospolitej

                                                                                                                                          Do góry