Czasopisma

 

1

Abramski Andrzej, Konieczny Jerzy, Organizacja bezpieczeństwa w miastach polskich do roku 1795, Problemy Kryminalistyki nr 161, 1983, s. 508-526

2

Abramski Andrzej, Konieczny Jerzy, Przypomnienie i próba charakterystyki „Przeglądu policyjnego”, Problemy Praworządności nr 11, 1983

3

Aresztowani w rejonie Lwowa i Drohobycza: alfabetyczny wykaz 5822 obywatelki polskich aresztowanych przez NKWD w rejonie Lwowa i Drohobycza w latach 1939-1941, red. Knyt Agnieszka, Karta t. 6 , 1998

4

Ąjnenkiel Andrzej, Odbudowa państwa polskiego po I wojnie światowej, Państwo i Prawo nr 8-9, 1967

5

Balcerzak Krzysztof, Policja Państwowa w Bydgoszczy w dwudziestoleciu międzywojennym, Kronika Bydgoska, t. 20, 1998

6

Balicka Krystyna, Losy policjantów na „nieludzkiej ziemi”, Biuletyn Katyński nr 38, 1994

7

Banaszek Marian, Prezydent Republiki Ostrowieckiej. Ostrowiecki epizod Ignacego Boernera, Rocznik Muzealny, T. 2, 1999

8

Baran Erazm, Mądro Roman, Bronisław Młodziejowski, Badania sądowo-lekarskie przeprowadzone w ramach ekshumacji w Charkowie i Miednoje, Zeszyty Katyńskie nr 2, Warszawa 1992, s. 264–276

9

Bartosz W., Gen. dyw. Józef Kordian-Zamorski (1890-1983), Polska Zbrojna nr 9, 1994, s. 4

10

Biegański Witold, Władze rumuńskie wobec internowania uchodźstwa polskiego w Rumunii (wrzesień 1939 – luty 1941), Najnowsze Dzieje Polski, t. VIII, 1964

11

Biernacki Stanisław, Stoch Jerzy, Działanie władz okupacyjnych (policji i administracji) w dystrykcie warszawskim przeciwko ruchowi oporu w latach 1939 – 1944, Najnowsze Dzieje Polski, t. X, 1966

12

Bileski M., Rezmer W., 4 toruńska Dywizja Piechoty, Nowości z 15 kwietnia 1993, s. 4

13

Birecki P., Chełmżyńskie kina, Nowości z 14 maja 2001, s. 10

14

Blombergowa Maria M., Głosek Marian, Próba oceny prac i metod badań terenowych na cmentarzach polskich oficerów i policjantów w Rosji, Zeszyty Katyńskie nr 13, 2001, s. 89–104

15

Borkowski Jan, Represje policyjne w II RP, Pokolenia nr 3, 1981, s. 128-136

16

Borzyszkowski J., Powstanie Towarzystwa Młodzieży Polskiej w Chełmży w 1917 r. a wydarzenia z roku 1919, Zapiski Historyczne nr 51, 1986, z. 3

17

Brzęk W., Feluś A., Kryminalistyczne badania dokumentów w świetle polskiej literatury i praktyki okresu międzywojennego, Problemy Kryminalistyki nr 147-148, 1980, s. 702-715

18

Brzęk Wacław, Daktyloskopia w Polsce okresu międzywojennego, Problemy Kryminalistyki nr 145-146, 1980

19

Brzęk Wacław, Kryminalistyczne badania broni palnej w praktyce laboratorium policyjnego KG PP w okresie międzywojennym, Problemy Kryminalistyki nr 164, 1984, s. 319-330

20

Brzęk Wacław, Laboratoria kryminalistyczne Policji Państwowej, Problemy Kryminalistyki nr 144, 1980, s. 361-366

21

Brzęk Wacław, Pionierzy polskiej kryminalistyki, Problemy Kryminalistyki nr 155, 1982, s. 154-167

22

Buduj Emil, Tucholski Jędrzej, Badania kryminalistyczne i historyczne dokumentów ujawnionych w toku ekshumacji w Charkowie i Miednoje, Zeszyty Katyńskie nr 2, 1992, s. 277–328

23

Bukowski Krzysztof, Proces członków Krajowej Policji Bezpieczeństwa. Materiały źródłowe ze zbiorów Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku, Rocznik Koszaliński, Nr 32, 2004

24

Bulkiewicz Stanisław, Oznaka na czapkę policjanta żydowskiego w getcie, Biuletyn Numizmatyczny nr 3, 1998

25

Buras Dariusz, Kryminalistyczna działalność inspektora PP dr. Władysława Sobolewskiego w Polsce w okresie międzywojennym, Problemy Kryminalistyki nr 264 z 2009, s. 70-73

26

Buras Dariusz, Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji Państwowej w latach 1920–1939, Problemy Kryminalistyki nr 267, 2010, s. 70-73

27

Buras Dariusz, Nadzór policji nad legalnie działającymi partiami politycznymi w województwie kieleckim w latach 1926-1939, Studia Humanist.-Społ. Akad. Świętokrzyskiej, T. 1, 2005

28

Buras Dariusz, Polskie formacje policyjne w Kielcach w okresie pierwszej wojny światowej i na progu niepodległości (1914-1919), Rocznik Świętokrzyski, 2005

29

Buras Dariusz, Tłumienie przez policję wystąpień o charakterze ekonomicznym w województwie kieleckim w latach wielkiego kryzysu gospodarczego (1929-1935), Studia Kieleckie nr 4, 2004, s. 91-98

30

Chinciński Tomasz, Niemiecka dywersja w Polsce w 1939 r. w świetle dokumentów policyjnych i wojskowych II Rzeczypospolitej oraz służb specjalnych III Rzeszy. Cz. 1 (marzec-sierpień 1939 r.), Pamięć i Sprawiedliwość nr 2, 2005

31

Chinciński Tomasz, Niemiecka dywersja w Polsce w 1939 r. w świetle dokumentów policyjnych i wojskowych II Rzeczypospolitej oraz służb specjalnych III Rzeszy. Cz. 2 (sierpień–wrzesień 1939 r.), Pamięć i Sprawiedliwość nr 9, 2006

32

Chmielewski Zdzisław, Ustrój i organizacja władz miejskich Pomorza i Wielkopolski w latach 1933-1939, Przegląd Zachodnio-Pomorski z.3-4,1985

33

Chojczyk Lucjan, Komisariat przy Sienkiewicza, Mówią Wieki nr 1, 1996

34

Chojnowski Andrzej, Mniejszości narodowe w polityce rządów polskich w latach 1921-1926, Przegląd Historyczny t. 67, z.4, 1967

35

Chruścielewski Wojciech, Ograniczanie praw poselskich w praktyce życia politycznego II RP w latach 1926-1930, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego nr 32, Seria 1, Nauki Humanistyczno-Społeczne, Folia Iuridica, Historia Państwa i Prawa, 1978

36

Cieślikowski Z., Inwigilacja partii politycznych, Dziś nr 11, 1993, s. 64-70

37

Cilecki E., Historyczne aspekty przestępstw przemytniczych, Zeszyty Naukowe ASW nr 11, 1975

38

Cybulski Bogdan, Komisarz rządowy i Tymczasowa Komisja Rządząca Śląska Cieszyńskiego 1920-1922, Acta Univer. Vratislaviensis nr 583, Prawo, t. 103, 1982

39

Cybulski Bogdan, Rząd krajowy ks. Cieszyńskiego 1918-1920, Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 28, z. 2, 1976

40

Cygański Mirosław, Z akt szefa zarządu cywilnego przy dowództwie 8 armii, październik 1939 r., Najnowsze Dzieje Polski, t. III, 1959

41

Czado Paweł, Lubina Marian, Katowice, boisko Pogoni, 1 września 1935: Grunwald piłkarstwa niemieckiego, Gazeta Wyborcza  z dnia 14-15 czerwca 2006 r., s. 30-31

42

Czerpak S., Walka zbrojna na ulicach Krakowa w listopadzie 1923 r., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Historyczne nr 49, Kraków 1973, s. 9—35

43

Czubiński Antoni, Problem tzw. separatyzmu dzielnicowego w Wielkopolsce i na Pomorzu w latach 1918-1926, Studia Śląskie nr 42, 1983

44

Czubiński Antoni, Przewrót majowy w 1926, Zeszyty Naukowe U AM w Poznaniu nr 13, Historia, 1978, z. 2

45

Czuj Mariusz, Komenda Powiatowa Policji Państwowej we Włodawie w okresie międzywojennym. Ruch ukraiński w powiecie włodawskim w świetle raportów sytuacyjnych policji państwowej, Zeszyty Muzealne [Włodawa], T. 10, 2000

46

Dąbrowa-Kostka Stanisław, Fiasko hitlerowskiego Legionu Polskiego w Krakowie, Życie Literackie nr 46, 1971

47

Długajczyk Edward, Kancelaria i pozostałość aktowa Policji Województwa Śląskiego (1922-1939), Archeion t. 88, 1990, s. 23-44

48

Dobrzycki L., Getter M., Działanie urzędu komendanta policji bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa w Radomiu w zakresie zwalczania ruchu oporu, Najnowsze Dzieje Polski, t, IV, 1960

49

Domaszewicz Lechomir, Takie były początki. Inicjatywy policjantów Garnizonu Miasta Stołecznego Warszawy w latach 1989-1992 upamiętniające Policję Państwową II Rzeczypospolitej Polskiej, Niepodległość i Pamięć nr 1, 2004, s.305-318

50

Drozdowski Marian Marek, Uwagi o społecznych aspektach polskiego września 1939, Dzieje Najnowsze t. IV, 1970

51

Dworzecki Jacek, Kluby sportowe Policji Państwowej w okresie II Rzeczypospolitej, Teka Komisji Historycznej OL PAN nr 1, 2006, s. 222-232

52

Dworzecki Jacek, Organizacja Głównej Komendy Policji Województwa Śląskiego w Katowicach w II RP, Policja. Kwartalnik Kadr Kierowniczych nr 1 z 2009, s. 76

53

Dworzecki Jacek, Policyjny wielobój sportowy – forma rywalizacji sportowej funkcjonariuszy Policji Państwowej II Rzeczypospolitej. Cz. 1, Policja. Kwartalnik Kadr Kierowniczych nr 4, 2006, s. 88-90

54

Dworzecki Jacek, Policyjny wielobój sportowy – forma rywalizacji sportowej funkcjonariuszy Policji Państwowej II Rzeczypospolitej. Cz.2, Policja. Kwartalnik Kadr Kierowniczych nr 1, 2007, s. 75-79

55

Dworzecki Jacek, Sport w Policji Państwowej (lata 1924-1939) na przykładzie działalności Policyjnego Klubu Sportowego Katowice przy Głównej Komendzie Policji Województwa Śląskiego w Katowicach, Policja. Kwartalnik Kadr Kierowniczych nr 2, 2006, s. 105-112

56

Dworzecki Jacek, Z historii Policji Województwa Śląskiego II RP, Zeszyt Problemowy. Nauka – Praktyka – Refleksje nr 1 z 2001, WSBPiI Apeiron w Krakowie, s. 46-57

57

Dworzecki Jacek, Z historii szkolnictwa okresu II Rzeczypospolitej. Komenda Szkoły Policji Województwa Śląskiego w Świętochłowicach (1922 – 1926), Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. A. Hlonda w Mysłowicach, s. 27-36

58

Dworzecki Jacek, Zarys funkcjonowania powiatowych jednostek Policji Województwa Śląskiego w dwudziestoleciu międzywojennym, Policja. Kwartalnik Kadr Kierowniczych nr 3, 2009, s. 91-97

59

Dzendzel H., Powstanie i upadek rządów premiera W. Witosa w maju 1926 r., Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego nr 8, 1966

60

Dziadecka S., 50-lecie Interpolu, Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii nr 2, 1974

61

Dzimińska-Mosio Monika, Organizacja i funkcjonowanie terenowej administracji rządowej w II Rzeczypospolitej, Przegląd Policyjny nr 2, 2007

62

Edward Grabowiecki-Sirkowski — pierwszy redaktor „Gazety Policji Państwowej” (szkic biograficzny), Przegląd Policyjny nr 1-2, 1999, s. 213-218

63

Epitafia ostaszkowskie (Policja Województwa Śląskiego), Red./oprac. Kayzer Bernard, Przegląd Policyjny, R. 1992 nr 1, nr 2-3; R. 1993, nr 1-2, nr 3-4; R. 1994 nr 1, R. 1995, nr 1-2, R. 1996, nr 1, nr 2, nr 4; R. 1997, nr 1, nr 2, R. 1998 nr 3-4

64

Epitafia ostaszkowskie, Red./oprac.: Kayzer Bernard, Siemak Zbigniew, Olszański Jerzy, Przegląd Policyjny, 1992 nr 1, s. 203-214; nr 2-3, s. 251-266; nr 4, s. 155-190; R. 3: 1993 nr 1-2, s. 167-186; R. 1995 nr 1-2, s. 137-151; nr 3, s. 171-181; nr 4, s. 175-188

65

Filipow Krzysztof, Fałszowanie monet i banknotów w II RP na terenie V Okręgu Policji Państwowej, Biuletyn Numizmatyczny nr 4, 2000, s. 33-40

66

Filipowicz I., Majecki H., Działalność komunistów na Suwalszczyźnie w świetle materiałów „procesu 53″, Teki Archiwalne nr 12, 1970

67

Gajewski Marek, Bracia Bronisław [1887 – ok. 1941] i Wiktor [1886 – po 1931] Ludwikowscy – inspektorzy Policji Państwowej II Rzeczypospolitej, Zeszyty Naukowe Muzeum Wojska z. 14,  2000 s. 163-172

68

Gajewski Marek, Eksponaty policyjne w zbiorach Muzeum Wojska w Białymstoku, Zeszyty Naukowe Muzeum Wojska, [Z.] 12: 1998 s. 173-174

69

Gajowniczek Zuzanna, Tucholski Jędrzej, Polscy jeńcy zmarli w Ostaszkowie i Starobielsku, Wojskowy Przegląd Historyczny nr 1, 1992, s. 370-373

70

Ganzel-Kowalewska Alina, Milicja Obywatelska Kobiet w latach 1918-1922 we Lwowie, Przegląd Policyjny nr 1, 1992, s. 128-138

71

Garlicki Andrzej, Stawecki Piotr, Przewrót wojskowy w Polsce w 1926 r. Wybór dokumentów. Wojskowy Przegląd Historyczny nr 2, 1977

72

Gaul Jerzy, Tajna misja nadkomisarza policji Franciszka Charwata Warszawie (lipiec–sierpień 1917 r.), Przegląd Historyczny z.4, 2002, s.413-438

73

Gdański Jarosław, Cudzoziemskie jednostki policyjne w służbie Trzeciej Rzeszy. Przyczynek do historii Schutzmannschaften, Pamięć i Sprawiedliwość,  [T.] 40: 1997-1998 [druk.:] 1998 s. 337-359.

74

Gebethner Z., Byłem gońcem Straży Obywatelskiej, Rzeczpospolita nr 125, 2004

75

Getter Marek, Policja Polska w Generalnym Gubernatorstwie, Przegląd Policyjny nr 1-2, 1999, s. 74-91

76

Getter Marek, Zarys organizacji policji niemieckiej w Warszawie i dystrykcie Warszawa w latach 1939 – 1945, Rocznik Warszawski t. VI, 1967

77

Gierszewski Janusz, Początki policyjnych klubów sportowych w wojewóztwie pomorskim w II RP, Policja. Kwartalnik Kadr Kierowniczych nr 1, 2006, s. 86-87

78

Gierszewski Janusz, Początki policyjnych klubów sportowych w wojewóztwie pomorskim w II RP, Policja. Kwartalnik Kadr Kierowniczych nr 1, 2006, s. 86-87

79

Gierszewski Janusz, Zadania i funkcje dzielnicowego w II RP, Policja. Kwartalnik Kadr Kierowniczych nr 3, 2006, s. 122

80

Głowacki Albin, Jeńcy polscy w ZSSR wrzesień 1939 – lipiec 1941, Wojskowy Przegląd Historyczny nr 3, 1992

81

Głowiński Tomasz, Sprawa katyńska w oficjalnej polskojęzycznej prasie codziennej w Generalnym Gubernatorstwie: kwiecień-lipiec 1943 r., Niepodległość, Nowy Jork – Londyn 1996

82

Gmitruk Janusz, Policja Polskiego Państwa Podziemnego, Przegląd Policyjny nr 1-2, 1999, s. 92-101

83

Gmitruk Janusz, Wyjaśnienia komendanta głównego Policji Państwowej, Przegląd Policyjny nr 3, 1995, s. 97-113

84

Goc Mieczysław, Jak dawniej ochraniano granice, Przegląd Policyjny nr 3, 1999, s. 185-197

85

Godlewski P., Krzysztofowicz W., Społeczeństwo polskie wobec zagłady Żydów, Więź, t. V, 1974

86

Gołdyn Piotr, Działalność Polskiego Komitetu Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi w Grudziądzu (1930-1939), Rocznik Grudziądzki, 2005, t. XVI, s. 199-214

87

Gołdyn Piotr, Edmund Czapliński i jego literacki wkład w walkę z handlem kobietami i dziećmi, Poznańskie Zeszyły Humanistyczne, 2004, t. III, s. 123-130

88

Góra Władysław, Z zagadnień organizacji Służby Bezpieczeństwa w pierwszych latach Polski Ludowej 1944-1945, Wojskowy Przegląd Historyczny nr 1, 1967

89

Górecki Dariusz, Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej – jego geneza i charakter, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego 1977, seria 1, nr 23, s. 43–57

90

Grabiński Zygmunt, Komisariat Policji Województwa Śląskiego w Hajdukach Wielkich (1922-1939), Zeszyty Chorzowskie, T. 4: 1999 [druk.:] 2000 s. 255-290

91

Grabowski Waldemar, Batalion Uderzeniowy Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa Miasta Stołecznego Warszawy, Przegląd Historyczno-Wojskowy nr 2 z 2003, r. 139

92

Grodkowski Franciszek, Okupacja hitlerowska w Nowym Sączu i na Sądecczyźnie w latach 1939 -1945, Rocznik Sądecki, t. VIII, 1965

93

Gryz Grzegorz, Specyficzna służba przedwojennego policjanta, Gazeta policyjna nr 13, 2004

94

Grześkowiak Grzegorz, Mikitin Janusz, Odznaka Pamiątkowa Policji Województwa Śląskiego 1922-1932, IPA Wiadomości Sekcji Polskiej nr 33, 2006

95

Grześkowiak Grzegorz, Odznaka Pamiątkowa Policji Województwa Śląskiego 1922-1932, Odkrywca nr 11, 2005

96

Guzek Mariusz, Nielegalna bydgoska prostytucja dwudziestolecia międzywojennego (w świetle raportów policyjnych), Kronika Bydgoska, T. 20: 1998 [druk.:] 1999

97

Halicki Krzysztof, Działalność policji politycznej w Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1920-1939, Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji nr 4 z 2011

98

Halicki Krzysztof, Działalność policji politycznej w zwalczaniu ruchu komunistycznego w Grudziądzu w dwudziestoleciu międzywojennym,  [w:] Rocznik Grudziądzki, Tom XIX z 2011

99

Halicki Krzysztof, Fałszerstwa pieniędzy w Polsce w okresie międzywojennym, Problemy Kryminalistyki nr 266, 2009, s. 71-79

100

Halicki Krzysztof, Jabłońska Adrianna, Broń w Policji, Raport. Kwartalnik Policji Kujawsko-Pomorskiej, nr 13 z 2011

101

Halicki Krzysztof, Kadra Policji Państwowej na terenie województwa pomorskiego – pochodzenie, system szkolenia oraz sytuacja społeczno-materialna, Policja. Kwartalnik Kadr Kierowniczych nr 2, 2009, s. 99-104

102

Halicki Krzysztof, Katastrofa kolejowa pod Starogardem w 1925 roku – studium przypadku, Problemy Kryminalistyki nr 265, 2009, s. 63-71

103

Halicki Krzysztof, Kryminalistyka w II RP, Raport. Kwartalnik Policji Kujawsko-Pomorskiej nr 5, 2009, s. 6-7

105

Halicki Krzysztof, Metody pracy informacyjno – wywiadowczej policji politycznej w okresie międzywojennym, Problemy Kryminalistyki nr 268 z 2010, s. 71-84

106

Halicki Krzysztof, Od przestępstwa do kary. Przebieg dochodzenia kryminalnego, procesu karnego oraz egzekucji wyroku w Polsce w okresie międzywojennym w sprawach o morderstwo, Problemy Kryminalistyki nr 270 z 2010, s. 71-84

108

Halicki Krzysztof, Organizacja i działalność policji politycznej na Pomorzu w okresie sierpień 1920 – kwiecień 1923, Zapiski Historyczne Tom LXXV, zeszyt 3 z 2010

109

Halicki Krzysztof, Policja Państwowa – geneza, Raport. Kwartalnik Policji Kujawsko-Pomorskiej nr 5, 2009, s. 4-5

110

Halicki Krzysztof, Sprzęt specjalistyczny w służbie Policji Państwowej w Drugiej Rzeczypospolitej, Problemy Kryminalistyki nr 263 z 2009, s. 72-78

111

Halicki Krzysztof, Sykut Piotr, Wierni do końca, Raport, Kwartalnik Policji Kujawsko-Pomorskiej, nr 5 z 2010

112

Halicki Krzysztof, Z dziejów bydgoskiej policji – losy komisarza Andrzeja Fąferka, Przegląd Policyjny nr 1, 2008

113

Halicki Krzysztof, Zimna Karolina, Budownictwo policyjne na terenie województwa pomorskiego w okresie międzywojennym, [w:] Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu, zeszyt 12, Bydgoszcz 2007

114

Halicki Krzysztof, Zimna-Kawecka Karolina, Zwierzęta w służbie Policji Państwowej w Polsce w okresie międzywojennym, Policja. Kwartalnik Kadr Kierowniczych nr 3, 2010, s. 86-95

116

Hass Ludwik, Liberałowie, ezoterycy, piłsudczycy. Z dziejów polityki w Polsce w latach 1924-1928, Dzieje Najnowsze z.3, 1974

117

Hass Ludwik, Robotniczy ruch zawodowy w Polsce w latach 1918—1938. Struktura i skład zawodowy, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych 1971, t. XXXII, s. 122—144

118

Hass Ludwik, Z socjalnych źródeł przewrotu majowego, Kwartalnik Historyczny nr 2, 1970

119

Heliasz A., Ustrój samorządu miejskiego w Galicji w b. zaborze pruskim u progu II RP,Dzieje Najnowsze nr 4, 1973

120

Hempel Adam, Kształtowanie się organów policyjnych II Rzeczypospolitej. Studia nad rozwojem wewnętrznym polskich służb bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie 1914–1921, Warszawa 1979

121

Hempel Adam, Kunert Andrzej Krzysztof, Aleksander Reszczyński, Polski Słownik Biograficzny, t. XXXI, z 128

122

Hempel Adam, Policja „granatowa” w Generalnej Guberni, Wiadomości Historyczne nr 6, 1987, s. 483 – 504

123

Hołyst Brunon, W poszukiwaniu modelu integracji policji państw Europy, Przegląd Policyjny nr 23-38, 1995

124

Horoch Emil, Działalność Milicji Ludowej na Lubelszczyźnie w latach 1918-1919, Rocznik Lubelski, t. 11, 1968

125

Instrukcja do okólnika nr 12 MSW z 15.02.1924 roku w sprawie współpracy Policji i administracji publicznej z organami wywiadu wojskowego, oprac. Misiuk A., Przegląd Policyjny nr 2, 1991, s. 129-134

126

Instrukcja do okólnika nr 12 MSW z 15.02.1924 roku w sprawie współpracy Policji i administracji publicznej z organami wywiadu wojskowego, oprac. Misiuk Andrzej, Przegląd Policyjny nr 2, 1991, s. 129-134

127

Instrukcja MSW na wypadek strajku (07.1932 r), wyd. M. Grynberg, Z pola walki nr 4, 1967

128

Jabłoński Tomasz, Z historii muzeów policyjnych, Muzealnictwo nr 37, 1995

129

Jaczyński Stanisław, Z internowania w niewolę. Polscy oficerowie przejęci przez NKWD z obozów na Litwie i Łotwie (czerwiec 1940 – sierpień 1941), Przegląd Historyczno-Wojskowy nr 4 z 2007, s. 49-74.

130

Jadach J., Policja Państwowa w województwie kieleckim w latach 1919-1939, Studia Kieleckie nr 2, 1977, s. 33-47

131

Jakubowski Z., Powstanie i rozwój Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa oraz ich udział w walce o utrwalenie władzy ludowej w latach 1944-1948, Wojskowy Przegląd Historyczny nr 3, 1979

132

Jankowski Stanisław M., Tajemnice willi „Tereska”, Razem nr 14, 1977

133

Januszewska-Jurkiewicz Joanna, Białoruski i rosyjski ruch antysowiecki na Litwie Środkowej w świetle materiałów policji z lat 1921-1922, Prace Nauk. Uniw. Śląskiego w Katowicach, Wieki Stare i Nowe. T. 1, 2000, s. 132-153

134

Jarmuł Stanisław, Wojskowe i policyjne siły okupacyjne w północnej części dystryktu lubelskiego w latach 1939-1944, Rocznik Bialskopodlaski, T. 5: 1997 s. 115-138

135

Jaroszyński K., Problemy ustroju administracyjnego, Państwo i Prawo nr 5-6, 1947

136

Jastrzębski Włodzimierz, Organizacja Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie w latach 1939-1945, Biul. Gł. Kom. Badania Zbrodni przeciwko Nar. Pol. Inst. Pamięci Nar, [T.] 33: 1991 s. 79-91

137

Jellenta S., Uwagi do pracy o dominacji wojskowych w państwowym aparacie cywilnym, Wojskowy Przegląd Historyczny nr 1, 1966

138

Jędrzej Tucholski, Diariusz ekshumacji w Charkowie i Miednoje, Zeszyty Katyńskie nr 2, 1992, s. 177–247

139

Jędrzejewski E., Hitlerowska koncepcja administracji państwowej 1933 – 1945. Studium polityczno- prawne, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975

140

Jońca Karol, Policja Polityczna w systemie wewnętrznej administracji na Śląsku opolskim (1936–1945), Studia Śląskie t. 11, 1967, s. 73-143

141

Józef Kordian Zamorski przed Komisją Rejestracyjną w Bukareszcie, oprac. W. Horst, Teki Archiwalne t.5, 2000, s. 127-149

142

Kacak Przemysław, Konspiratorzy, synowie policjanta, Policja 997 z grudnia 2009, s. 23-25

143

Kachnicz Zenon, Współpraca marynarzy z organizacją antykomunistyczną Konspiracyjna Policja Bezpieczeństwa, Przegląd Morski z. 3, 2002, s. 65-69

144

Kachnicz Zenon, Z działalności organizacji antykomunistycznej o nazwie Konspiracyjna Policja Bezpieczeństwa Pomorze Środkowe 1950-1951, Przegląd Zachodni nr 3, 2002, s.106-122

145

Kaczmarek Jan, Wystąpienia kolejarzy w Poznaniu w dniu 26.IV.1920 r. [w:] Kartki z robotniczych wspomnień. Z życia i walki w Wielkopolsce 1918—1945, Poznań 1972

146

Kallas Marian, Raport o stanie miast kujawskich w 1820, Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, T. 13, 1999 s. 301-316

147

Karpińska Małgorzata, Agenci tajnych policji w oczach satyry powstania listopadowego, Przegląd Humanistyczny nr 4, 1992, s. 73-86

148

Karpińska Małgorzata, Policje tajne w Królestwie Kongresowym, Przegląd Historyczny t. 4, 1985, s. 679-709

149

Kayzer Bernard, Augustyn Bańczyk, Przegląd Policyjny nr 2, 1997, s. 153

150

Kayzer Bernard, Geneza Policji Województwa Śląskiego na Śląsku „pruskim”, Rodowód nr 10, 2003

151

Kayzer Bernard, Kayzer Ziemowit Bernard, Policja Województwa Śląskiego i pododdziały zwarte Policji Państwowej — organizacja (1938–1939) oraz zabezpieczenie wyborów (1938), Przegląd Policyjny nr 3, 2008, s. 5-24

152

Kayzer Bernard, Kayzer Ziemowit Bernard, Policja Województwa Śląskiego i pododdziały zwarte Policji Państwowej — udział w inkorporacji Zaolzia (1938–1939) i wojnie obronnej (1939), Przegląd Policyjny nr 4, 2008

153

Kayzer Bernard, Kayzer Ziemowit Bernard, Przekształcanie struktur policyjnych na obszarze Galicji i Górnego Śląska w latach 1918–1922. Cz. 1, Kwartalnik Policja nr 2, 2008, s. 63-66

154

Kayzer Bernard, Kayzer Ziemowit Bernard, Przekształcanie struktur policyjnych na obszarze Galicji i Górnego Śląska w latach 1918–1922. Cz. 2, Kwartalnik Policja nr 3, 2008, s. 100-105

155

Kayzer Bernard, Organizacja Policji Województwa Śląskiego w granicach obecnego miasta Chorzowa w latach 1922-1939, Zeszyty Chorzowskie t.2, 1997, s. 230-247

156

Kayzer Bernard, Policja Graniczna Województwa Śląskiego (1922-1926), Przegląd Policyjny nr 2-3, 1992, s. 172-190

157

Kayzer Bernard, Policja Województwa Śląskiego w Świętochłowicach i dawnym powiecie świętochłowickim (1922-1939), [w:] Rocznik Świętochłowicki., Tom III, pod red. Z. Kapały, Świętochłowice 2001

158

Kayzer Bernard, Policja województwa śląskiego, Przegląd Policyjny nr 3-4, 1998, s. 223-231

159

Kayzer Bernard, Urzędy policji wykonawczej pod zarządem Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej na Górnym Śląsku od sierpnia 1920 do lipca 1922 r, Śląski Kwart. Hist. Sobótka, R. 57: 2002 nr 2, s.155-173

160

Kayzer Bernard, Z kart historii, Przegląd Policyjny nr 3-4, 1998, s. 179-181

161

Kieszczyński Lucjan, Ruch strajkowy okresu międzywojennego w Polsce w świetle urzędowej statystyki, Kwartalnik Historyczny Ruchu Zawodowego nr 3, 1972

162

Kijak Jacek, Hełmy Policji Państwowej II Rzeczypospolitej, Archeologia Wojskowa nr 6, 1995 s. 36-41

163

Kochanowski Jerzy, O kształt polskiej policji – styczeń 1917-listopad 1918, Przegląd Historyczny z.3, 1986, s. 481-492

164

Kochanowski Jerzy, Przedwojenny policjant, Karta, 2001, s. 126-131

165

Kochanowski Jerzy, Warszawska Straż Obywatelska. Wrzesień – październik 1939, Stolica nr 40, 1984, s. 21

166

Kołodziejska Daria, Zachodnia Straż Obywatelska 1920-1921 w wojnie polsko-bolszewickiej, Słupskie Studia Historyczne, nr 6, 1998 s. 129-134

167

Konarski M., Prezydium Rady Ministrów 1918-1939, Rada Narodowa. Gospodarka. Administracja nr 23, 1983

168

Konieczny Alfred, Organizacja policji kryminalnej na Śląsku w latach 1922-1945,  Acta Univ. Wratislaviensis, No 1193: Prawo. [T.] 191: 1992 s. 173-198

169

Konieczny Alfred, Wyższy Dowódca SS i Policji na Śląsku (1938-1945),  Acta Univ. Wratislaviensis, No 1283: Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi. [T.] 16: 1993 s. 185-201

170

Konieczny Jerzy, Koncepcje taktyczno-kryminalne Józefa Żółtaszka, Problemy Kryminalistyki nr 156, 1982, s. 351-361

171

Konieczny Jerzy, Z historii policji województwa śląskiego, Problemy Kryminalistyki nr 164, 1984, s. 339-342

172

Konstankiewicz Andrzej, Broń piechoty polskiej 1918 – 1939, Wojskowy Przegląd Historyczny nr 3, 1982, s. 66

173

Konstankiewicz Andrzej, Element munduru Armii Wielkopolskiej w przepisach ubiorczych formacji Ministerstwa Skarbu i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, [w:] Studia do Dziejów Dawnego Uzbrojenia i Ubioru Wojskowego, cz. 8. Kraków 1978

174

Konstankiewicz Andrzej, Konstrukcja broni strzeleckiej w Polsce w latach 1918 – 1939, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki nr 2, 1981, s. 381

175

Konstankiewicz Andrzej, O uzbrojeniu Wojska Polskiego w 1939 r., Wojskowy Przegląd Historyczny nr 4, 1978, s. 356-357

176

Konstankiewicz Andrzej, Umundurowanie i uzbrojenie Policji Państwowej 1919-1939, Zeszyty Naukowe Muzeum Wojska, z. 13, 2000, s. 82-93

177

Kopczyk Henryk, Organy bezpieczeństwa II Rzeczypospolitej po przewrocie majowym w 1926 r. (struktura, zakres i niektóre metody działania), Zeszyty Naukowe ASW nr 33, 1983, s. 185-205

178

Kopczyk Henryk, Pepłoński Andrzej, Zwalczanie ruchu komunistycznego przez policję polityczną II Rzeczypospolitej (1918-1926), Zeszyty Naukowe ASW nr 31, 1982, s. 34-57

179

Kopf Stanisław, Kontakty z podziemiem, Wrocławski Tygodnik Katolików nr 45, 1981

180

Kopf Stanisław, W służbie okupanta, Wrocławski Tygodnik Katolików nr 44, 1981

181

Korneć Grażyna, Policja Podziemna w powiecie siedleckim w latach 1939-1944, Szkice Podlaskie, Z. 10, 2002, s.123-137

182

Kotarski Marian, Policyjno-żołnierska tułaczka wojenna, Przegląd Policyjny nr 3, 1997, s. 113-115

183

Kotarski Marian, Przeżył Ostaszków i hitlerowski obóz karny, Przegląd Policyjny nr 1, 1997, s. 93-95

184

Kotula Franciszek, Czy były próby utworzenia rządu proniemieckiego polskiego po klęsce wrześniowej, Najnowsze Dzieje Polski, t. III, 1959

185

Kowalewski Kazimierz, Dziennik Inwigilacyjny dla Generalnej Guberni wydawany w l. 1940 -1944 z rozkazu dowódcy policji bezpieczeństwa służby bezpieczeństwa (Wydział IV Gestapo w Krakowie, Najnowsze Dzieje Polski, t.VIII 1964

186

Kowalewski Kazimierz, Zbiegostwo ze służby w policyjnych formacjach pomocniczych w GG w świetle „Fahndungsnacherei” oraz „Meldeund Fahndungsblatt”, Dzieje Najnowsze, t. III, 1972

187

Koziński Marcin, 213 policyjny pułk piechoty w wojnie 1920 roku, Przegląd Historyczno-Wojskowy nr 2 z 2004, s. 274-275

188

Kozłowski J., Straż ziemska w Królestwie Polskim w latach 1867–1875, Przegląd Historyczny nr 4, 2000

189

Kozłowski Włodzimierz, Twórcy podstaw wojskowości i policji w Łodzi 1918-1919, Acta Univ. Lodziensis. Folia Historica, [Vol.] 71: Studia i szkice z historii Polski w XX w.: 2001 s. 5-16

190

Kozyra Waldemar, Działalność nadzorcza wojewodów lubelskich w sprawach policyjno-porządkowych w latach 1919-1939, Res Historica, z. 11, 2000 s. 49-67

191

Krakowski „Bund” w latach 1920-1926 w świetle policyjnego raportu, Red./oprac.: Czesław Brzoza, Studia Historyczne z.2, 2003, s. 215-242

192

Krasnodębski Tadeusz, O służbie w szeregach policji Generalnego Gubernatorstwa – ze wspomnień byłego policjanta RP, Przegląd Policyjny nr 2, 1997, s. 107-116

193

Krawczyk Stanisław, Dramat na Spiskiej, Perspektywy nr 25, 1983

194

Krawczyk Stanisław, Oblicze wroga, Perspektywy nr 13, 1984

195

Krawczyk Stanisław, Szara eminencja gestapo, Perspektywy nr 14, 1984

196

Krawczyńska Anna, Obserwacja palców, Policja 997, sierpień 2009, s. 14-15

197

Krawczyńska Anna, Zaczęło się 100 lat temu, Policja 997, sierpień 2009, s. 16-17

198

Kubiak W., Witanie niepodległości, Kujawy nr 46 z 9-15 listopada 1988 r

199

Kuczerepa M., Polityka II Rzeczypospolitej wobec Ukraińców na Wołyniu w latach 1921-1939, „Przegląd Wschodni”, 1997, t. IV, z. 1

200

Kupliński H., Bronisław Kurzętkowski, Nowości z 19 lutego 1994

201

Kuprianowicz Grzegorz, Policja Państwowa województwa lubelskiego wobec kwestii ukraińskiej w latach 1919-1926, Res Historica, Z. 11, 2000, s. 177-207

202

Kurczewski J., Rys historyczny mechanoskopii w Polsce, Problemy Kryminalistyki nr 153-154, 1981, s. 585-592

203

Lasocik Zbigniew, Przestępca zawodowy, Archiwum Kryminologii t. XXVI, 2001-2002, s. 17-51

204

Leszczyński Kazimierz, Działalność Einsatzgruppen policji bezpieczeństwa na ziemiach polskich w 1939 r. w świetle dokumentów, Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce t.22, 1971, s. 13-20

205

Lista oficerów Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Policji Państwowej – Synów Ziemi Mieleckiej pomordowanych przez NKWD wiosną 1940, Red./oprac.: Edward Cichocki, Rocznik Mielecki, T. 2, 1999

206

Litwiński Robert, Apolityczność policji w II Rzeczypospolitej. Założenia i realizacja, Res Historica z.16, 2004, s. 53-63

207

Litwiński Robert, Działalność komisji rehabilitacyjno-kwalifikacyjnej dla byłych policjantów w latach 1946-1952, Dzieje Najnowsze nr 1, 2004, s. 117-134

208

Litwiński Robert, Komisja rehabilitacyjno-kwalifikacyjna dla byłych policjantów (1946-1952), Dzieje Najnowsze nr 1, 2004, s.117-134

209

Litwiński Robert, Kontrola granicy wschodniej przez Policję Państwową w okresie międzywojennym, Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie nr 8, 2003, s. 70-78

210

Litwiński Robert, Lubelskie Służby Bezpieczeństwa Publicznego w okresie listopad 1918-lipiec 1919, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. LII/LIII, sec. F, 1997/1998, s. 353- 379

211

Litwiński Robert, Materiały informacyjne Komisariatu Policji Państwowej w Chełmie, [oprac.], Rocznik Chełmski t.9, 2003, s. 391-415

212

Litwiński Robert, Ochrona dostojników państwowych przez policję w II Rzeczypospolitej, Niepodległość t. LV, 2005, s. 11-35

213

Litwiński Robert, Okupacyjne losy policjantów w polskiej historiografii. Stan badań i postulaty badawcze, Studia Podlaskie, 2007/2008, t. XVII, s. 283-298

214

Litwiński Robert, Organizacja Policji Państwowej w Lublinie w latach 1919 – 1939, Res Historica z.15, 2002, s. 71-80

215

Litwiński Robert, Początki defensywy policyjnej w województwie lubelskim w latach 1919-1923, Res Historica z.11, 2000, s. 21-48

216

Litwiński Robert, Policja Komunalna w powiecie chełmskim (styczeń-czerwiec 1919), Rocznik Chełmski t.4, 1998, s. 91-111

217

Litwiński Robert, Policja Państwowa w powiecie chełmskim w latach 1919-1939, Rocznik Chełmski t.6, 2000, s. 89-110

218

Litwiński Robert, Policja Państwowa w powiecie radzyńskim w latach 1919-1939, Radzyński Rocznik Humanistyczny t.I, 2001, s. 112-128

219

Litwiński Robert, Policja Państwowa w województwie wołyńskim w latach 1921-1939. Organizacja i główne kierunki działania, Ucrainica Polonica t. 1, Київ-Житомир 2004, s. 185-200

220

Litwiński Robert, Policja Państwowa województwa lubelskiego w czasie wojny polsko-radzieckiej 1920 roku, Rocznik Chełmski t.2, 1996, s. 207-228

221

Litwiński Robert, Policyjne losy w czasie II wojny światowej. Starszy posterunkowy Policji Państwowej Paweł Nowak, [w:] Losy Polaków pośród swoich i obcych, pod. red. T. Radzika i R. Litwińskiego, Annales UMCS vol. LX, 2005, s. 265-278

222

Litwiński Robert, Skutki działań wojennych w 1939 r. dla policji w Małopolsce Wschodniej, Dzieje Najnowsze nr 2, 2007, s. 77-95

223

Litwiński Robert, Sprawozdanie Szefa Sztabu Komendy Głównej Policji Państwowej inspektora Juliusza Kozolubskiego z listopada 1939 roku, [oprac.], Res Historica t.25, 2007, s. 127-147

224

Litwiński Robert, Uwagi do stanu badań nad Policją Państwową w Polsce powojennej, Res Historica z.11, 2000, s. 11-19

225

Litwiński Robert, Z problematyki bezpieczeństwa i porządku publicznego w międzywojennym Lublinie, Res Historica z.15, 2002, s. 59-70

226

Litwiński Robert, Z problematyki bezpieczeństwa publicznego w międzywojennym Chełmie i powiecie chełmskim, Rocznik Chełmski t.8, 2002, s. 77-94

227

Ławnik Józef, Represje policyjne wobec ruchu komunistycznego w Polsce 1918-1939, Z pola walki nr 3, 1978

228

Ławnik Józef, Stosunek władz do wystąpień pierwszomajowych w latach II RP, Studia Kieleckie 1983, s. 90–137.

229

Łukasiewicz J., Kawalerowie Virtuti Militari związani z Ziemią Janowską (5), Janowskie Korzenie nr 7, 2006

230

Madajczyk Czesław, Kształtowanie systemu okupacyjnego w Europie Środkowej przez III Rzeszę 1938 -1945, Dzieje Najnowsze t. I – II, 1971

231

Madajczyk P., Miejsce Policji Państwowej w strukturze aparatu państwowego II Rzeczypospolitej w okresie 1919-1926, Dzieje Najnowsze nr 3 z 1991, s. 3

232

Mainuś F., Sprawozdanie sytuacyjne prezesa rejencji inowrocławskiej w okresie okupacji hitlerowskiej z lat 1940-1942, Ziemia Kujawska t.3, 1971, s. 91-119

233

Majer Piotr, 90. rocznica powstania Policji Państwowej — konferencja w Kielcach, Przegląd Policyjny nr 2 z 2009

234

Majer Piotr, Białe historyczne plamy, Policja 997 nr 11, 2006

235

Majer Piotr, Instytucje policyjne w Polsce. Zarys dziejów. Od X wieku do współczesności, Przegląd Policyjny nr 2, 2008

236

Majer Piotr, Kilka uwag o wzorcu osobowym policjanta w II Rzeczypospolitej, Przegląd Policyjny nr 4, 1992, s. 76-91

237

Majer Piotr, Milicja Obywatelska 1944-1990, Przegląd Policyjny nr 1-2, 1999, s. 121-130

238

Majer Piotr, Okupacyjne i powojenne losy polskich policjantów, Przegląd Policyjny nr 1-2, 1999, s. 101-120

239

Majer Piotr, Policja w służbie państwa polskiego na tle osiemdziesiątej rocznicy odzyskania niepodległości, Przegląd Policyjny nr 3-4, 1998, s. 30-37

240

Majer Piotr, Prawo policjantów do zrzeszania się i zasada apolityczności w polskich formacjach policyjnych w latach 1918–2002, Przegląd Policyjny nr 1, 2009, s. 32-49

241

Majer Piotr, Szkolnictwo policyjne w latach 1918-1954, Przegląd Policyjny nr 3, 1995, s. 145-147

242

Majer Piotr, Tablica poświęcona pamięci policjantów spoczywających na cmentarzu w Miednoje, umieszczona na terenie Wyższej Szkoły Policji — okoliczności powstania i znaczenie, Policja. Kwartalnik Kadr Kierowniczych nr 4 z 2008, nr 1, 2009

243

Makowska Maja, Autobiografia, Kronika Katowic, T. 10, 2005

244

Mącior-Majka Beata, Policja Polityczna w województwie krakowskim 1919-26, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr 6 z 2012, s. 171-187

246

Marczuk Józef, Samorząd miasta Lublina w latach 1915-1918, Kwartalnik Historyczny nr 2, 1979, r. LXXXVI, s. 283

247

Marszalec Janusz, Ściganie i karanie przestępstw w Powstaniu Warszawskim przez polskie służby policyjne i wymiar sprawiedliwości, Kronika Warszawy nr 1-2, 1994, s. 197-206

248

Marszałek Piotr Krzysztof, Dzieje formacji policyjnych w regionie leszczyńskim Wielkopolski w okresie II Rzeczypospolitej, Policja. Kwartalnik Kadr Kierowniczych nr 2, 2009, s. 91-99

249

Mastej Andrzej, Gwardia Narodowa w Dębowcu, Rocznik Jasielski, T. 3: 1990 s. 89-101

250

Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „W służbie Prawa i Bezpieczeństwa 1918-1939 z okazji 85. Rocznicy powstania Policji Państwowej”, Zeszyty Naukowe Ośrodka Badań Historii Wojskowej Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku z. 19, Białystok 2006

251

Mączyński Marek, Polskie formacje policyjne w stolicy Generalnego Gubernatorstwa 1939-1945, Rocznik Krakowski, T. 59, 1993, s. 153-160

252

Meller Dariusz, „Gromem” w Żyda, Gazeta Chełmżyńska nr 40, 1996

253

Meller Dariusz, Grzywna, Gazeta Chełmżyńska nr 61, 1998

254

Meller Dariusz, Ksiądz prałat Józef Szydzik – proboszcz chełmżyński w latach 1924- -1938, Gazeta Chełmżyńska nr 51, 1997

255

Meller Dariusz, Na chełmżyńskim rynku, Nowości z 26 marca 2001

256

Meller Dariusz, Nie omijajcie Chełmży, Nowości z 12 lutego 2001

257

Meller Dariusz, Niezmienność natury ludzkiej, czyli o przestępczości w Chełmży międzywojennej, Gazeta Chełmżyńska nr 63, 1998

258

Meller Dariusz, O przestępczości w Chełmży międzywojennej, Gazeta Chełmżyńska nr 63, 1998

259

Meller Dariusz, O przestępczości w Chełmży międzywojennej. Przestępstwa najcięższe, Gazeta Chełmżyńska nr 64, 1998

260

Meller Dariusz, Wielki kryzys, Gazeta Chełmżyńska nr 53, 1997

261

Meller Dariusz, Zabójstwo, które wstrząsnęło miasteczkiem, Gazeta Pomorska z 30 kwietnia 1996

262

Meller G., Bohaterowie na starej fotografii, Nowości z 23 stycznia 2002

263

Meller Stefan, Naczelnik Państwa pod nadzorem francuskiej policji. Józef Piłsudski w Paryżu w 1921, Przegląd Historyczny, T. 83: 1992 z. 3, s. 511-517

264

Michalak P., Польская Полиция: основные этапы исторического развития, „Выпуск“, nr 2, 2005

265

Mielczarek Józef, Powiatowa Komenda PP w Wieluniu oraz posterunki pow. wieluńskie go w latach 1918-1939 i ich kancelarie oraz pozostałości aktowe, „Roczniki Łódzkie” 1982, t. 32, s. 314-319

266

Mijal Witold, Akta osobowe pracowników przymusowych narodowości polskiej z zespołu Prezydium Policji w Szczecinie – charakterystyka aktoznawcza i metody opracowania, Szczeciński Informator Archiwalny nr 14/15, 2002, s.93-109

267

Mikitin Janusz, 80 Lat Policji Śląskiej, IPA Śląsk nr 1, 2002

268

Mikitin Janusz, 85-lecie Policji. Policja Państwowa, IPA Wiadomości Sekcji Polskiej nr 26, 2004

269

Mikitin Janusz, Adam Kocur – policjant, polityk i duchowny, IPA Wiadomości Sekcji Polskiej nr 27, 2004

270

Mikitin Janusz, Losy policjantów – st. post. Teofil Szmidt, IPA Wiadomości Sekcji Polskiej nr 25, 2003

271

Mikitin Janusz, Odrębność Policji Województwa Śląskiego od struktur Policji Państwowej, Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu nr 1, 2010

272

Mikitin Janusz, Olimpijczycy ze Szkoły Policji w Katowicach, Biuletyn Informacyjny Szkoły Policji w Katowicach nr 7, 2005, s. 28-31

273

Mikitin Janusz, Problemy organizacyjne Policji na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym, IPA Śląsk nr 2, 2002

274

Mikitin Janusz, Przodownik Filip Zyzik – sylwetka patrioty. Komendant Posterunku Policji Województwa Śląskiego w Karol-Emanuel, IPA Śląsk nr 1, 2003, s. 15

275

Mikitin Janusz, Współpraca polsko-niemiecka przy sprawie zabójstwa policjantów w Bielszowicach, IPA Wiadomości Sekcji Polskiej nr 24, 2003, s. 12

276

Milczarek J., Powiatowa Komenda Policji Państwowej w Wieluniu oraz posterunki powiatu wieluńskiego w latach 1918-1939, ich kancelaria oraz pozostałość aktowa, Rocznik Łódzki t. 32, 1982, s. 305-326

277

Misiuk Andrzej, Działalność polskiej policji w Wolnym Mieście Gdańsku w okresie II Rzeczypospolitej, Przegląd Policyjny nr 23, 1991

278

Misiuk Andrzej, Instytucje policyjne w II Rzeczypospolitej, Przegląd Policyjny nr 1-2, 1999, s. 38-73

279

Misiuk Andrzej, Kształtowanie się systemu bezpieczeństwa wewnętrznego w II Rzeczypospolitej w latach 1918–1922, Przegląd Policyjny nr 1, 2010, s. 17-33

280

Misiuk Andrzej, Miejsce Policji Państwowej w strukturze aparatu państwowego II Rzeczypospolitej w okresie 1919-1926, Dzieje Najnowsze nr 2, 1991, s. 49-58

281

Misiuk Andrzej, Milicja Ludowa na tle ogólnej sytuacji politycznej w Polsce w latach 1918-1919, Zeszyty Naukowe WSO w Szczytnie nr 1, 1986, s. 5-19

282

Misiuk Andrzej, O kształt polskiej policji — wypowiedzi i myśli komendantów głównych Policji w latach 1990–2007, Policja. Kwartalnik Kadr Kierowniczych nr 3, 2008

283

Misiuk Andrzej, Organizacja bezpieczeństwa i porządku publicznego I Rzeczypospolitej (do 1795 r.), Przegląd Policyjny nr 1-2, 1999, s. 9-15

284

Misiuk Andrzej, Organizacja i kierunki działalności centrali policji kryminalnej w II Rzeczypospolitej, Przegląd Policyjny nr 2, 2005, s. 35-44

285

Misiuk Andrzej, Organizacja policji politycznej w Polsce w latach 1919-1923, Problemy Kryminalistyki nr 185-186, 1989, s. 329-340

286

Misiuk Andrzej, Pepłoński Andrzej, Policja Państwowa we wrześniu 1939 r. [w:] Zbrodnia Katyńska. Droga do prawdy. Historia. Archeologia. Kryminalistyka. Polityka. Prawo, Warszawa 1992

287

Misiuk Andrzej, Policja kobieca w II Rzeczypospolitej na tle międzynarodowym, Przegląd Policyjny 1992 nr 4, s. 92-102

288

Misiuk Andrzej, Policja Komunalna – instytucja chroniąca bezpieczeństwo i porządek publiczny w początkach II Rzeczypospolitej (styczeń-czerwiec 1919 r.), Zeszyty Naukowe WSO nr 2, 1989, s. 246-253

289

Misiuk Andrzej, Policja Komunalna – organizacja chroniąca porządek publiczny w Polsce w okresie styczeń 1919 – lipiec 1919, Zeszyty Naukowe WSO w Szczytnie nr 3, 1988

290

Misiuk Andrzej, Policja Państwowa (1919-1939). Wybrane zagadnienia, Przegląd Policyjny nr 4, 1994, s. 8-58

291

Misiuk Andrzej, Policja państwowa w województwie białostockim w latach 1919-1926, [w:] Białostocczyzna nr 2, 1995, s. 25-34

292

Misiuk Andrzej, Polskie organizacja bezpieczeństwa w okresie I wojny światowej, Przegląd Policyjny nr 1-2, 1999, s. 28-37

293

Misiuk Andrzej, Polskie organizacje bezpieczeństwa w okresie I wojny światowej, Przegląd Policyjny nr  1-2, 1999, s. 30

294

Misiuk Andrzej, Proces unifikacji organów policyjnych na ziemiach polskich w latach 1919-1922, Zeszyty Naukowe WSO MSW nr 4, 1988, s. 664

295

Misiuk Andrzej, Przyczynek do dziejów Policji Województwa Śląskiego w latach 1922-1926, Zeszyty Naukowe WSO nr 3, 1988, s. 404-414

296

Misiuk Andrzej, Sokołowski Mariusz, Służby policyjne na ziemiach polskich w latach 1795 – 1918, Przegląd Policyjny nr 1-2, 1999, s. 16-27

297

Misiuk Andrzej, System represji policyjnych wobec ruchu robotniczego w świetle wystąpień posłów komunistycznych w sejmie w latach 1920 -1926, Zeszyty Naukowe WSO MSW nr 4, 1985, s. 759-771

298

Misiuk Andrzej, Trudne początki. Policyjne czasopiśmiennictwo u zarania II Rzeczypospolitej, Przegląd Policyjny nr 4, 2001, s. 44-48

299

Misiuk Andrzej, Tworzenie się polskich organów policyjnych w okresie I wojny światowej (1914-1918), Problemy Kryminalistyki nr 176, 1987, s. 247-256

300

Misiuk Andrzej, Z dziejów organizacji policji w II Rzeczypospolitej w latach 1918-1926, Przegląd Policyjny nr 1, 1991

301

Misje dworcowe w Polsce, Ruch Charytatywny nr 2, 1939, s. 56-57

302

Misztal Jan, Daktyloskopia w Polsce w XX wieku, Problemy Kryminalistyki nr 262, 2008, s. 63

303

Młodziejowski Bronisław, Prace sondażowo-topograficzne w Miednoje, wrzesień 1994, Zeszyty Katyńskie nr 5, 1995, s. 105-114

304

Młodziejowski Bronisław, Prace sondażowo-topograficzne w Miednoje, wrzesień 1994, Zeszyty Katyńskie nr 5, 1995, s. 105–114

305

Młodziejowski Bronisław, Raport z ekshumacji pod Charkowem i Miednoje, Przegląd Policyjny nr 2, 1991, s. 163-169

306

Motyka Grzegorz, Wierzbicki M., Polski policjant na Wołyniu, Kwartalnik Historyczny KARTA nr 24, 1998

307

Muzioł R., Ilu jeszcze takich?, Gazeta Chełmżyńska nr 53, 1997

308

Nadolski Andrzej, Głosek Marian, Archeologiczne aspekty akcji badawczej w Charkowie i w Miednoje 25 VII–20 VIII 1991, Zeszyty Katyńskie nr 2, 1992, s. 248–263

309

Nikonowicz O., Niektóre problemy życia politycznego we Włocławku w latach 1918-1936, Ziemia Kujawska, t. V, Włocławek 1978, s. 59-87

310

Notkowski Andrzej, Rozwój ilościowy polskiej prasy prowincjonalnej w okresie II Rzeczypospolitej. Charakterystyka statystyczna, Roczniki Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego nr 4, 1974

311

Notkowski Andrzej, Z dziejów prasy polskiej na Kujawach Wschodnich do 1918 roku, Roczniki Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego nr 3 i 4, 1971, s. 435-464

312

Ocalić od zapomnienia. Dukla w XX wieku, praca zbior. pod red. Zenona Dudzika, Dukla, 2002, s.184

313

Ochendowski Eugeniusz, Przepisy policyjne w b. zaborze pruskim (na przykładzie powiatu toruńskiego), Samorząd Terytorialny, 1991 nr 7/8 s. 81-83

314

Opis zamachu na policjanta Leopolda Lorentza , Krośniewice 27 maja 1907 oraz dalsze losy zamachowców, Teofila Jakubowskiego i Józefa Władysława Dobrzyńskiego, Red./oprac.: [Wyd.] Stanisław Leon Rapalski pt.: Krośniewicki epizod z rewolucji 1905; oprac. Andrzej Urbaniak, Kutnowskie Zesz. Region, T. 9, 2005, s.491-494

315

Osiemdziesięciolecie powołania Policji Państwowej, Przegląd Policyjny nr 1-2, 1999, s. 5-212

316

Osiński Andrzej, Odpowiedzialność dyscyplinarna oficerów Policji Państwowej w latach 1921–1926 w świetle badań własnych, Przegląd Policyjny nr 2, 2009, s. 102-130

317

Ostaszewski Paweł, Aspirant Adamczyk i jego rodzina, Policja 997 z lutego 2010 r., s. 22-23

318

Ostaszewski Paweł, Bohaterowie obowiązku, Policja 997 z listopada 2009 r., s. 14-15

319

Ostaszewski Paweł, Jestem dumna z ciebie, ojcze, Policja 997 z lutego 2011 r., s. 34-35

320

Ostaszewski Paweł, Łzy Krystyny, Policja 997 z listopada 2009 r., s. 28-30

321

Ostaszewski Paweł, Ocalmy grób insp. Sobolewskeigo, Policja 997 z listopada 2007 r., s. 14-15

322

Ostaszewski Paweł, Ojciec, stryj i wujowie, Policja 997 z października 2010 r., s. 22-23

323

Ostaszewski Paweł, Rodzinne koło historii, Policja 997 z września 2009 r., s. 36-37

324

Ostaszewski Paweł, Ślad się urywa, Policja 997 z października 2009 r., s. 30-31

325

Paciorkowski Jerzy, Panicz i Panek – krwawy duet, Policja 997 z lutego 2010 r., s. 36-37

326

Paciorkowski Jerzy, Ciemne chmury nad Wilią, Policja 997 z kwietnia 2010 r., s. 34-35

327

Paciorkowski Jerzy, Do nauki, wystąp!, Policja 997 z października 2009 r., s. 20-21

328

Paciorkowski Jerzy, Kaliski Al. Capone, Policja 997 z lipca 2010 r., s. 36-37

329

Paciorkowski Jerzy, Krwawy napad na pocztę, Policja 997 z lutego 2007 r., s. 42-43

330

Paciorkowski Jerzy, Lincz przed kościołem, Policja 997 z września 2010 r., s. 24-25

331

Paciorkowski Jerzy, Na ostatni guzik, Policja 997 z lutego 2011 r., s. 12-13

332

Paciorkowski Jerzy, Nieosądzona zbrodnia, Policja 997 z kwietnia 2010 r., s. 24-25

333

Paciorkowski Jerzy, Płonąca granica, Policja 997 z grudnia 2009 r., s. 36-37

334

Paciorkowski Jerzy, Policja drogowa, Policja 997 z września 2010 r., s. 34-35

335

Paciorkowski Jerzy, Policyjna bieda, Policja 997 z czerwca 2010 r., s. 38-39

336

Paciorkowski Jerzy, Policyjny etos, Policja 997 z września 2009 r., s. 24-25

337

Paciorkowski Jerzy, Prosto z drogi, Policja 997 ze stycznia 2010 r., s. 46

338

Paciorkowski Jerzy, Samo życie, Policja 997 z września 2011 r., s. 36-37

339

Paciorkowski Jerzy, Służba na wygnaniu, Policja 997 ze stycznia 2010 r., s. 14-15

340

Paciorkowski Jerzy, Terror w mieście, Policja 997 z października 2009 r., s. 38-39

341

Paciorkowski Jerzy, Zbrodnia skolimowska, Policja 997 z listopada 2011 r., s. 36-37

342

Paciorkowski Jerzy, Zew na front – wojna 1920 r., Policja 997 z sierpnia 2009 r., s. 28-30

343

Paczkowski Andrzej, Prasa w życiu politycznym Drugiej Rzeczypospolitej, Dzieje Najnowsze Rocznik X 1978 nr 3

344

Paduszek Konrad, Współdziałanie wojskowych służb informacyjnych z Policją Państwową, Przegląd Historyczno-Wojskowy nr 3 z 2005, s. 209-214

345

Pamuła Jacek, Wydarzenia w Kasince Małej na tle akcji pacyfikacyjnej policji podczas strajku chłopskiego 15-22 VIII 1937,: Rocznik Sądecki, T. 19: 1988-1990 s. 73-83

346

Państwo – władza – społeczeństwo w dobie najnowszej. W 50. rocznicę studiów historycznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Res Historica, Z. 16, 2004, s.7-281

347

Partacz Czesław, Wywiad i kontrwywiad sił zbrojnych b. zaboru pruskiego 1918-1919, Koszalińskie Studia Materialne nr 2, 1983

348

Pasztaleniec Łukasz, Kampania wrześniowa 1939 r. we wspomnieniach janowskiego policjanta, Biuletyn DWS nr 10, 2011, s.10-13

349

Paśnik Jerzy, Prawny status organów bezpieczeństwa publicznego po wyzwoleniu w koncepcji Delegata Rządu na Kraj, Przegląd Policyjny nr 2, 1991, s. 112-128

350

Pawlak Józef, Organizacja i działanie Obwodu Kozienickiego AK w latach 1939 -1944, Najnowsze Dzieje Polski, t. X, 1966

351

Pawłowicz Henryk, Komisariat Cywilny przy dowództwie obrony Warszawy we wrześniu 1939 r., Najnowsze Dzieje Polski, t. V, 1961

352

Pepłoński Andrzej, Geneza Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej, Zeszyty Naukowe ASW nr 60, 1990, s. 154-177

353

Pepłoński Andrzej, Inwigilacja i rejestracja kryminalna w policji państwowej, Problemy Kryminalistyki nr 164, 1984, s. 331-338

354

Pepłoński Andrzej, Misiuk Andrzej, Policja Państwowa we wrześniu 1939 r., Zeszyty Katyńskie nr 2, 1995, s. 38-50

355

Pepłoński Andrzej, MSZ, Oddział II oraz formacje ochrony granic wobec ruchu komunistycznego w Polsce 1918-1926, Z pola walki nr 1, 1985

356

Pepłoński Andrzej, Organizacja policji kryminalnej w II Rzeczypospolitej, Problemy Kryminalistyki nr 165, 1984, s. 466-474

357

Pepłoński Andrzej, Rozwój organizacyjny szkolnictwa policyjnego w II Rzeczypospolitej, Przegląd Policyjny nr 1, 1991, s. 77-94

358

Pepłoński Andrzej, Udział organów bezpieczeństwa II Rzeczypospolitej w inwigilacji ruchu komunistycznego w latach 1918-1926, Z pola walki nr 1-2,,1982

359

Pepłoński Andrzej, Współpraca wojskowych i policyjnych służb informacyjnych w zwalczaniu ruchu komunistycznego w Polsce 1918-1926, Zeszyty Naukowe ASW 1985, nr 41, s. 138-153

360

Pepłoński Andrzej, Wyszkolenie w Policji Państwowej, Problemy Kryminalistyki nr 153-154, 1981, s. 596-602

361

Perechodnik Calel, Czy ja jestem mordercą?, Red./oprac.: Paweł Szapiro, Warszawa, Wyd. Karta, 1993, s.272

362

Perechodnik Calel, Dzień ostatni, Red./oprac.: Wyd. Paweł Szapiro, Karta nr 9,  1992 s. 39-55

363

Persak Krzysztof, Ekshumacje katyńskie. Prace archeologiczno-ekshumacyjne w Charkowie, Katyniu i Miednoje w latach 1991–1996 i ich wyniki, Biuletyn IPN nr 4, 2010, s. 32-51

364

Pilichowski Czesław, Hitlerowski program zagłady narodu polskiego i jego realizacje w latach 1939 – 1945, Dzieje Najnowsze, t. I – II, 1971

365

Piskunowicz Henryk, Policja Państwowa we wrześniu 1939 r., Gazeta Policyjna, 1991 (numer specjalny)

366

Piwowarski E., Problemy mobilizacyjne Policji Państwowej w 1939 r., Myśl Wojskowa nr 4, 1994, s.153

367

Pluta Ewa, Policyjna „blacha” sprzed stuleci, Policja 997 ze stycznia 2010 r., s. 33

368

Pływaczewski Wiesław, 80 lat czasopiśmiennictwa policyjnego (1919-1999), Przegląd Policyjny nr 1-2, 1999, s. 158-164

369

Pływaczewski Wiesław, Przegląd Policyjny w II i III Rzeczypospolitej. Charakterystyka czasu i tytułu, Przegląd Policyjny nr 4, 2001, s. 13-22

370

Początek wojny niemiecko-sowieckiej i losy ludności cywilnej, Red./oprac.: Jana Jerzego Milewskiego i Anny Dyżewskiej, Warszawa, IPN KŚZpNP 2003, s.126

371

Początki policji politycznej w II Rzeczypospolitej, Red./oprac.: Andrzej Misiuk, Przegląd Policyjny nr 4, 1995, s. 131-143

372

Pod nadzorem policji na Syberii Wschodniej, Red./oprac.: [Wyd.] Władysław Masiarz, Studia Historyczne z. 2, 1995, s. 267-272

373

Podgórski Adam, Jak Feniks z popiołów, Gazeta Policyjna nr 3, 2004

374

Podgórski Adam, Jak strzelała przedwojenna policja, Gazeta Policyjna nr 34 z 12.09.1999

375

Podolska Aldona, „Policja żydowska” w getcie warszawskim 1940-1943, Mówią Wieki nr 1, 1996, s. 26-29

376

Polak Bogusław, Przyczynki do działalności Straży Ludowej w Poznańskiem 1918-1919, Koszalińskie Studia Materialne nr 2, 1983

377

Policja państwowa na granicy wschodniej. Wytyczne ministra spraw wewnętrznych W. Raczkiewicza z 1921 roku, oprac. Pepłoński Andrzej, Prochwicz Jerzy, Przegląd Policyjny nr 2, 1991, s. 135-139

378

Policja państwowa, Oprac. Bolesław Sprengel, Przegląd Policyjny nr 1, 1998, s. 101-102

379

Policja państwowa, Red./oprac.: Wojciech Kozłowski, Przegląd Policyjny nr 3, 1997, s. 109-112

380

Policja Polska w Generalnym Gubernatorstwie 1939 – 1945, Przegląd Policyjny nr 53-54, 1999

381

Policja województwa śląskiego, Przegląd Policyjny nr 1, 1997, s. 123-131; nr 2 s. 151-162; nr 3 s. 146-147

382

Policja żeńska w kraju i zagranicą, Kurier Poznański nr 108 z 007.03.1931, s. 13

383

Polska policja kobieca należy do najlepszych na świecie – oświadczyła współpracownikowi „IKC” komendantka angielskiej policji kobiecej, miss Allen, Ilustrowany Kurier Codzienny nr 144 z 26.05.1935, s.3-4

384

Polskie formacje graniczne. Straż Graniczna 1928-1939. Dokumenty organizacyjne, wybór źródeł. T. 2, Red./oprac.: Marek Jabłonowski, Bogusław Polak, Koszalin, Politechnika Koszalińska, 1999, T. 1. 1998

385

Pomiankiewicz Jacek, Miejski areszt policyjno-sądowy – więzienie w Chełmie w latach 1864-1918, Rocznik Chełmski, T. 7: 2001, s.143-168

386

Popławski Jan, Organizacja szkolenia Policji Państwowej w Polsce w okresie międzywojennym, Problemy Kryminalistyki nr 161, 1983, s. 498-507

387

Popławski Jan, Szkolenie policji polskiej Generalnego Gubernatorstwa w okresie okupacji niemieckiej w Polsce, Przegląd Kryminalistyki nr 162, 1983

388

Pośpieszalski Karol Marian, Hitlerowskie „prawo” okupacyjne w Polsce. Wybór dokumentów, cz. 1, Ziemie „wcielone”, Documenta Occupationis, t. V, Poznań 1952

389

Pośpieszalski Karol Marian, Kompetencje Wyższego Dowódcy SS i Policji w zakresie policyjnym, Przegląd Zachodni, t. II, 1970

390

Pozycja Wielkiego Księstwa Litewskiego w działalności policyjnej władz u schyłku I Rzeczypospolitej, s. 347- 370; [w:] Zeszyty Historyczne, t. VI, pod red. Marka Cetwińskiego, Częstochowa 2000

391

Poźniakowska-Hanak Danuta, Żandarmeria Polowa i Wojskowa w latach 1918-1939 [w:] Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej nr 28, 2006, s. 106-139

392

Prawo i przemoc. Z badań nad organami porządku publicznego w dobie najnowszej, pod red. T. Radzika, Res Historica z. 11, Lublin 2000

393

Prochwicz Jerzy, Pepłoński Andrzej, Policja Państwowa w ochronie granicy wschodniej w latach 1923-1924, Przegląd Policyjny nr 1, 1991, s. 60-68

394

Prochwicz Jerzy, Pepłoński Andrzej, Policja Państwowa w ochronie granicy wschodniej, Przegląd Policyjny nr 2, 1991, s. 135-139

395

Próchnik A., Żandarmeria na ziemiach Królestwa Polskiego. Szkic historyczno-organizacyjny 1812-1915,  [w:] Studia i szkice 1864-1918, Warszawa 1962, s. 47-113

396

Prussak Maria, Policmajster był mediatorem, Dialog nr 3, 1994, s. 107-112

397

Przyczynek do losów przywódców „Zielonego Dębu” w świetle sprawozdań Policji Politycznej w Wilnie z lat 1923-1926, Red./oprac.: [Wyd.] Joanna Januszewska-Jurkiewicz, Białoruskie Zeszyty Historyczne nr 15, 2001 s. 220-228

398

Pudło Michał, Epitafia policyjne, Przegląd Policyjny nr 3, 2004

399

Radzik Tadeusz, Żydowska Służba Porządkowa w getcie lubelskim, Res Historica z. 11, Lublin 2000, s. 143-149

400

Radziwonowicz Tadeusz, Policja w ochronie granicy na odcinku suwalskim, Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska w Białymstoku z.15, 2002, s. 70-84

401

Raport Komendy Policji Państwowej Miasta Krakowa o układzie sił politycznych w Krakowie przed wyborami 1928, Wydał i wstępem poprzedził Czesław Brzoza, Studia Hist, 1996 z. 4 s. 539-553

402

Raport Komendy Policji Państwowej okręgu krakowskiego o działalności Związku Strzeleckiego w województwie krakowskim w pierwszej połowie lat dwudziestych, Red./oprac.: Czesław Brzoza, Studia Historyczne z.1, 1999, s. 111-125

403

Rappaport H., Źródła do dziejów okupacji niemieckiej w Królestwie Polskim w czasie I wojny światowej w pozostałościach akt Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego, Archeion, 1969, LII, s. 41 i n.

404

Razyhrayev Oleh, Organizacja i funkcjonowanie służby śledczej na Wołyniu w dwudziestoleciu międzywojennym. Cz. 1. Lata 1919–1926, Przegląd Policyjny nr 2, 2010, s. 56-76

405

Razyhrayev Oleh, Organizacja i funkcjonowanie służby śledczej na Wołyniu w dwudziestoleciu międzywojennym. Cz. 1. Lata 1927–1939, Przegląd Policyjny nr 3, 2010, s. 61-78

406

Razyhrayev Oleh, Policja Państwowa wobec ruchu antypaństwowego i dywersyjnego na terenie województwa wołyńskiego w latach 1921 – 1926, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. LXV z. 1, 2010, s. 29- 51

407

Razyhrayev Oleh, Udział Policji Państwowej województwa wołyńskiego w ochronie granicy wschodniej w latach 1921–1924, Pamięć i Sprawiedliwość nr 1, 2010, s. 211-231

408

Regulamin lokalny, instrukcja służbowa i rozporządzenie policji dotyczące pożarnictwa w mieście Sławnie z 1904, Red./oprac.: Józef Lindmajer, Słupskie Studia Historyczne nr 8, 2000, s. 283-294

409

Relacja policjanta, Red./oprac.:  Grzegorz Motyka i Marek Wierzbicki, Karta nr 24, 1998, s. 129-140

410

Rogowska E., Wiktor Ludwikowski (1886-1959), Szkice Kędzierzyńsko-Kozielskie nr IX, 2004, s. 169-172

411

Rogut Dariusz, Z dziejów Polaków internowanych w Związku Sowieckim: obóz nr 41 w Ostaszkowie, Dzieje Najnowsze nr 2, 2001

412

Roman W., Żandarmeria Wojskowa – historia i tradycje, Wojskowy Przegląd Historyczny nr 1, 1996, s. 207-209

413

Romeyko M., Pierwsze dni niepodległości, Kultura nr 12/158, Paryż 1960, s. 92

414

Rosiak Jarosław, Badania elementów amunicji i broni palnej wydobytych w czasie ekshumacji w Charkowie i Miednoje, Zeszyty Katyńskie nr 2, 1992, s. 351–362

415

Rozkaz Nr 51 z dnia 6 września 1945 r, Red./oprac.: Andrzej Misiuk, Przegląd Policyjny nr 1, 1996, s. 103-106

416

Rożański Jan, Działalność niemieckiej Tajnej Policji Państwowej (gestapo) na terenie Przemyśla i okolicy, Studia Przemyskie, T. 1: 1993 s. 171-194

417

Sakrajda R., Dzieje Gazety Chełmżyńskiej, Gazeta Chełmżyńska nr 61, 1998

418

Sawicki Zdzisław, Badania z zakresu falerystyki, umundurowania, wyposażenia osobistego i obozowego, Zeszyty Katyńskie nr 2, 1992, s. 329–350

419

Semków Piotr, Policja w Wolnym Mieście Gdańsku (1921-1939), Przegląd Policyjny nr 1-2, 2000, s. 55-56

420

Semków Piotr, Prezydium Ochrony Państwa. Za mundurem…, Był sobie Gdańsk nr 3, 1997, s. 12-13;

421

Semków Piotr, Przestępczość i penitencjaryzm w Wolnym Mieście Gdańsku wiatach 1921-1939, [w:] Więzienie w Gdańsku w systemach represji XX wieku. W stulecie więzienia przy ulicy Kurkowej, Przegląd Więziennictwa Polskiego nr 46, 2005, s. 49-59

422

Siemak Zbigniew, Geneza Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej, Wiadomości Sekcji Polskiej IPA nr 4, 1999

423

Siemak Zbigniew, Kształcenie i doskonalenie kadr oficerskich Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej, Policyjny Biuletyn Szkoleniowy nr 3-4, 1999, s. 85-91

424

Siemak Zbigniew, Metody pracy Policji Politycznej w II Rzeczypospolitej, Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji nr 2-3, 2000, s. 109

425

Siemak Zbigniew, Modernizacja policji w Polsce w drugiej połowie lat 30., Policyjny Biuletyn Szkoleniowy nr 1-2, 1999, s. 96-99

426

Siemak Zbigniew, Policja państwowa IV okręgu w czasie najazdu bolszewickiego w 1920 r, Słupskie Studia Historyczne nr 6: 1998 s. 107-122

427

Siemak Zbigniew, Przeprowadzenie wyszkolenia w szkołach policyjnych Policji Państwowej, Policyjny Biuletyn Szkoleniowy nr 3-4, 1998, s. 115-117

428

Siemak Zbigniew, Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 6 marca 1928 r. o Policji Państwowej, Policja nr 1-2, 2000

429

Siemak Zbigniew, Służba dzielnicowego w Policji Państwowej w okresie międzywojennym, Policja. Kwartalnik Kadr Kierowniczych nr 4, 2000, s. 107-110

430

Siemak Zbigniew, Stan badań nad źródłami o Policji Państwowej województwa lubelskiego z lat 1919-1939, Przegląd Policyjny nr 1, 2005, s.48-55

431

Siemak Zbigniew, Straż Obywatelska i Milicja Miejska w Siedlcach w czasie I wojny światowej, Szkice Podlaskie, z. 9, 2001, s.49-60

432

Siemak Zbigniew, Wynagrodzenie, uzbrojenie i wyposażenie Policji Państwowej, część I, II i III, Wiadomości Sekcji Polskiej IPA nr 2, 3, 4, 2000

433

Siemak Zbigniew, Zasady działalności prewencyjnej i represyjnej w pracy Policji państwowej, Policyjny Biuletyn Szkoleniowy nr 1-2, 1998, s. 97-102

434

Skaradziński Bohdan, Dlaczego nie było polskiego Quislinga?, Więź, t. XI – XII, 1961

435

Skaradziński Bohdan, W czasach wojny na prowincji, Więź, t. I-II, 1978

436

Skowron Justyn, Podsumowanie prac sondażowo-ekshumacyjnych w Miednoje, Zeszyty Katyńskie nr 13, 2001, s. 105–113

437

Sławiński T., Unicestwienie Grzywna, Włocławski Tydzień nr 35, 1990, s. 4

438

Słowik K., Płaszczyzny międzynarodowego współdziałania policji, Problemy Kryminalistyki nr 125, 1977

439

Smolak Leszek, Czasopisma policyjne II Rzeczypospolitej, Przegląd Policyjny nr 4, 2001,s. 55- 75

440

Smolak Leszek, Edward Grabowiecki-Sirkowski – pierwszy redaktor „Gazety Policji Państwowej” (szkic biograficzny), Przegląd Policyjny nr 1-2, 1999, s. 213-218

441

Smolak Leszek, Epitafia policyjne, Przegląd Policyjny nr 1-2, 1991, s. 214-218

442

Smolak Leszek, Periodyki policyjne II Rzeczypospolitej (cz. I), Problemy Kryminalistyki nr 226, 1999, s. 56-62

443

Smolak Leszek, Periodyki policyjne II Rzeczypospolitej (cz. II), Problemy Kryminalistyki, nr 227, 2000, s. 40-48

444

Sobieraj L., Policyjna epopeja, Dziennik Zachodni nr 176, 2002

445

Sokołowski Mariusz, Działalność charytatywna Policji Państwowej. Rola prasy międzywojennej w kształtowaniu właściwego wizerunku instytucji odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo w Polsce, Przegląd Policyjny nr 3, 2001, s. 80-90.

446

Sokołowski Mariusz, Nadużycia Policji Państwowej w świetle wystąpień poselskich w Sejmie II RP, Przegląd Policyjny nr 3-4, 2003, s.18-36

447

Sokołowski Mariusz, Policja Państwowa wobec wielkich strajków chłopskich w dwudziestoleciu międzywojennym (1918-1939), Przegląd Policyjny nr 1-2, 2000, s. 121-130

448

Sprengel Bolesław, Dyskusja nad modelem samorządu powiatowego w okresie międzywojennym, Zeszyty Naukowe WSHE, t. XIV, Nauki Administracyjno-Prawne, Włocławek 2004, s. 13-42

449

Sprengel Bolesław, Dzielny Przodownik, Nowości Włocławskie z 30 sierpnia 2001 r

450

Sprengel Bolesław, Epitafia policyjne, Przegląd Policyjny nr 1-2, 1999, s. 218-222

451

Sprengel Bolesław, Polityka informacyjna Policji Państwowej (zarys problematyki), Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska z. 19, Białystok 2006, s. 140-150

452

Sprengel Bolesław, Psy w służbie śledczej i prewencyjnej w Policji Państwowej, Zeszyty Naukowe WSHE, t. XX, Nauki Administracyjno-Prawne, Włocławek 2005, s. 133-156

453

Sprengel Bolesław, Sport w Policji Państwowej w Płocku, Notatki Płockie nr 3, 2003, s. 29-33

454

Sprengel Bolesław, Stanisława Paleolog [1892-1968] – organizatorka polskiej policji kobiecej, Przegląd Policyjny nr 3-4, 2000, s. 165-168

455

Sprengel Bolesław, Twórca Straży Ludowej, Gazeta Pomorska z 12 stycznia 1998

456

Sprengel Bolesław, Władysław Sobolewski – policjant, kryminalistyk, sportowiec, Przegląd Policyjny nr 3, 1999, s. 267-270

457

Sprycha A., Granatowi żołnierze września, Policja 997 nr 10, 2006

458

Srogosz Tadeusz, Pozycja Wielkiego Księstwa Litewskiego w działalności policyjnej władz u schyłku I Rzeczypospolitej, Prace Nauk. WSP w Częstochowie. Zesz. Hist,  [Z.] 6: 2000 s. 347-356

459

Stolarz Jan, Powiat Węgrów w walce z okupantem, Najnowsze Dzieje Polski, t. IX, 1965

460

Straż Obywatelska m.st. Warszawy w październiku 1939 r., [w:]  Rocznik Warszawski 1964, s. 262

461

Strzyżewska Zofia, Działalność egzekucyjna Policji Narodowej w Warszawie (1862-1864), Miscellanea Historico-Archivistica, T. 4: 1994 s. 95-112

462

Suproniuk Jarosław, Miejskie służby porządkowe a społeczeństwo w Polsce XIV–XVI w., Przegląd Historyczny nr 2, 1999

463

Sykut Piotr, Burmistrzowie, wójtowie i sołtysi a komendanci posterunków oraz komisariatów Policji Państwowej w województwie pomorskim w latach 1920–1933, Policja. Kwartalnik Kadr Kierowniczych nr 1, 2009, s. 76-82

464

Sykut Piotr, Policja polityczna w Grudziądzu w latach 1920-1926. Powstanie i organizacja, Rocznik Grudziądzki, T. 16, 2005, s.125-143

465

Szczawiński R., Radom jesienią 1918 r. Kronika Ruchu Rewolucyjnego, T. V., Warszawa 1938, s. 111-113

466

Szuba S., Zgrupowanie „żaglowiec”, Najnowsze Dzieje Polski, t. V, 1961

467

Szulejewski Zbigniew, Zarys organizacji współpracy służb wywiadowczych Mazowieckiego Inspektoratu Okręgowego S[traży] G[ranicznej] z Oddziałem II Sztabu Głównego WP w latach 1936-1937 (w świetle dokumentów zgromadzonych w Archiwum SG w Kętrzynie), Przegląd Policyjny nr 2, 1992, s. 96-111

468

Szwarc W., Podstawy prawne działalności okupacyjnej zarządu cywilnego w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim, organizacja aparatu wykonawczego 1915–1918, Annales UMCS, Lublin 1973

469

Szwarc W., Uprawnienie i działalność policyjna niemieckiego zarządu wojskowego w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim 1915-1918, Annales UMCS, sectio G, Lublin 1972

470

Szymankiewicz Zenon, Tablica chodzieskich policjantów,  Kronika Wielkopolski nr 3, 1994, s. 115-117

471

Śleszyński Wojciech, Policja Litwy Środkowej, Biuletyn Historii Pogranicza nr 6, 2005, s. 5-10

472

Śleszyński Wojciech, Rola i zadania organów Policji Państwowej na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej (1920-1939), Studia Podlaskie, T. 15, 2005, s.7-33

473

Śleszyński Wojciech, Utworzenie i funkcjonowanie obozu odosobnienia w Berezie Kartuskiej (1934–1939), Dzieje Najnowsze nr 2, 2003

474

Śliwowska Wiktoria, Rufin Piotrowski [1806-1872] w świetle nieznanych materiałów policyjnych, Wrocławskie Studia Wschodnie, [T.] 1: 1997 s. 11-31

475

Śnieżko Stefan, Zabiegi o wszczęcie śledztwa w sprawie katyńskiej oraz prac ekshumacyjnych w Charkowie i Miednoje, Zeszyty Katyńskie nr 2, 1992, s. 164–176

476

Świda Ludwik, Policja litewska w Wilnie 1939-1944, Wojskowy Przegląd Historyczny nr 3, 1994, s. 395-397

477

Tarnogrodzki Tadeusz, Niemiecki plan zabezpieczenia dystryktu Lublin, Najnowsze Dzieje Polski, t. VIII, 1964

478

Tomaszewski J., Trzy projekty Wł. Grabskiego Kwartalnik Historyczny nr 4, 1959

479

Tucholski Jędrzej, Straty wśród polskich oficerów i policjantów w świetle litewskiego Centralnego Archiwum Państwowego, Zeszyty Katyńskie nr 6, 1994, s. 151-165

480

Tucholski Jędrzej, Transporty śmierci z Ostaszkowa do Kalinina, Wojskowy Przegląd Historyczny nr 1/2, 1994, s. 290-295

481

Tuliszka Jarosław, Policja Państwowa w procesie kształtowania wschodniej granicy Drugiej Rzeczypospolitej, Słupskie Studia Historyczne, nr 6, 1998 s. 89-106

482

Turczynowicz A., Zum Geleit, Wiadomości Włocławskie nr 270, 1945, s. 1-2

483

Ugrupowania polityczne w Królestwie Polskim w latach 1905-1908 w świetle raportu pomocnika warszawskiego generał-gubernatora do spraw policyjnych, Red./oprac.: Krzysztof Lewański: Echa Przeszłości, T. 5, 2004, s.371-406

484

Uniszewski Zdzisław, Biografia policyjna i żołnierska niewinnie straconego mjr. Bolesława Kontryma „Żmudzina” (1898-1953), Przegląd Historyczny-Wojskowy, R. 2, 2001 nr 3, s.15-40

485

Urbański Krzysztof, Deparasiński R., Więzienie radomskie w latach 1918-1939, Z pola walki nr 4, 1980

486

Urbański Krzysztof, System represji wobec KPP w świetle praktyki woj. kieleckiego w latach 1918-1938, Z pola walki nr 3, 1976

487

Urbański Krzysztof, Sytuacja komunistów w więzieniach woj. kieleckiego w latach 1918-1939, Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, t. 11, 1980

488

W latach II wojny światowej i okupacji, Annales Univ. M. Curie-Skłodowska. Sec. F: Historia, Vol. 60, 2005, s.139-289

489

Wachowska Barbara, Komuniści łódzcy w świetle policyjnej kontroli dochodzeń z 29 IV 1939 r, Rocznik Łódzki, T. 40: 1993 s. 271-280

490

Wasiluk Jerzy, Organizacje polityczne i społeczne ludności białoruskiej w Polsce w latach 1910- 1939, Pogranicze t.I, 1992

491

Waszkiewicz Z., Nieszawa w latach hitlerowskiej okupacji1939-1945, [w:] Dzieje Nieszawy, 1.1, pod red. R. Czai, Toruń 2004, s. 209

492

Welik Grzegorz, Akta siedleckiej policji w AP Siedlce jako źródło do dziejów miasta, Prace Archiwalno-Konserwatorskie, z. 10: 1997 s. 135-173

493

Węgierski Jerzy, Obywatelska Straż Bezpieczeństwa we Lwowie we wrześniu 1939 r, Przegląd Policyjny nr 1, 1992, s. 175-176

494

Węglarz Salomea, Straż Obywatelska w Krakowie w latach 1918-1919, Studia Historyczne z.1, 1986

495

Węgrzyn Jacek, Międzynarodowe organizacje pozarządowe zajmujące się przestępczością. Zarys encyklopedyczny, Problemy Kryminalistyki nr 187-188, 1990

496

Wiech Stanisław, Walka o wpływy na tajną policję i agenturę Królestwa Polskiego w latach 1866-1900, Kwartalnik Historyczny nr 2, 1999, s. 15-31

497

Wiesiołowski Jacek, Poznańska próba walki z hazardem w połowie XV wieku, Kronika Miasta Poznania nr 1-2, 1993, s. 54-59

498

Wojciechowski Mieczysław, Akt oskarżenia przeciw ks. Józefowi Wryczy i lekarzowi Stanisławowi Pilatowskiemu z Chełmży wystawiony przez Naczelnego Prokuratora Rzeszy w Lipsku w dniu 6 VI1919 r., Zapiski Historyczne z.4, t. 47, 1982

499

Wojtczak Janusz, Rok katyński, Przegląd Policyjny nr 4, 1995, s. 165-174

500

Wojtczak Janusz, Zarys organizacji policyjnych brygad ochronnych w II Rzeczypospolitej, Przegląd Policyjny nr 1-2, 1993, s. 91-100

501

Wojtkowski Ryszard, Listy proskrypcyjne funkcjonariuszy Policji Państwowej sporządzone przez NKWD, Zeszyty Katyńskie nr 6, 1996, s. 201-467

502

Woźniak Marcin, Modernizacja policji w Polsce 1935-1939, Dzieje Najnowsze nr 3, 1997, s. 63-76

503

Wróbel Piotr, The „Judenräte” Controversy: Some Polish Aspects, Police Review, Vol. 42: 1997 No 2 s. 225-232

504

Wróblewski Łukasz, Organizacja oraz warunki pracy kancelaryjnej jednostek Policji Państwowej powiatu chełmskiego w latach 1919 – 1939, Radzyński Rocznik Humanistyczny t.8, 2010

505

Wrzosek Mieczysław, Prześladowanie Tadeusza Cieńskiego przez austriacką policję podczas pierwszej wojny światowej, Niepodległość i Pamięć nr 1, 1999, s. 27-37

506

Wytyczne wojewody lubelskiego dot. ustosunkowania się władz do zagadnienia ukraińskiego na terenie województwa lubelskiego z 31.01.1935 r., opr. Z. Mańkowski, Akcent nr 1/2, 1990

507

Zabierowski Stanisław, Organizacja policji hitlerowskiej w okręgu jasielskim podczas okupacji, Rocznik Jasielski t. II, 1970 – 1971

508

Zaborowski J., Organizacja policji bezpieczeństwa we wschodnich powiatach dystryktu krakowskiego w latach 1945 – 1939, Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, t. XXV. 1973

509

Zapiski gen. Kordiana Zamorskiego, Najnowsze Dzieje Polski. Materiały i Studia 1914-1939, t. VI, 1963, s.191-237

510

Zapomniane dokumenty V Rewiru Policyjnego w Wolnym Mieście Gdańsku, Red./oprac.: [Wyd.] Piotr Semków,  Acta Cassubiana, T. 7, 2005, s.275-287

511

Zaporowski Zbigniew, Inwigilacja Józefa Piłsudskiego, Res Historica z.8, 1999, s. 251-260

512

Zarzycka Ewa, Generała Sikorskiego stan wyjątkowy 1922 r., Argumenty nr 1, 1982

513

Zawilski Piotr, Powstanie i organizacja Policji Państwowej w województwie łódzkim 1919-1939, Rocznik Łódzki t. XLI, 1994, s. 89-105

514

Zdanowski Juliusz, W Lublinie (dziennik rządowego komisarza), Twórczość nr 11, 1978

515

Ziemba J., Prowokatorzy, Poglądy nr 26 i 29, 1982

516

Ziemiński Janusz, Organy wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa publicznego w Krasnymstawie i powiecie krasnostawskim w latach 1919-1923, zagadnienia prawno-historyczne, Zapiski Krasnostawskie t.3, 1996

517

Ziółkowski Bogdan, Geneza i początki konspiracji we Włocławku i na terenie Kujaw wschodnich w latach 1939-1940 – stan badań i zarys problematyki, Ziemia Kujawska t. XVI, 2003, s. 148;

518

Zofia Strzyżewska, Działalność egzekucyjna Policji Narodowej w Warszawie (1862-1864), Miscellanea Historico-Archivistica, t. IV, 1994

520

Zyśko Wojciech, Struktura władz policyjnych województwa lubelskiego w latach 1918-1939, ich pozostałość aktowa w Wojewódzkim Archiwum Państwowym  w Lublinie, Archeion nr 46, 1967, s. 139-153

521

Zyśko Wojciech, Z działalności hitlerowskiej policji w dystrykcie lubelskim w pierwszym okresie okupacji 1939 -1941, Zeszyty Majdanka, t. V, 1971

522

Źródła do dziejów Ligi Katolickiej na Pomorzu, Red./oprac.: [Oprac.] Piotr Kurlenda, Waldemar Rozenkowski, Studia Pelplińskie, T. 31: 2001 s. 161-167

523

Żarnowski Janusz, Struktura i podłoże społeczne obozu rządzącego w latach 1926-1939, Najnowsze Dzieje Polski. Materiały i Studia z okresu 1914-1939, t. 10,1966

524

Żeleński Władysław, Zabójstwo ministra Pierackiego, Zeszyty Historyczne (paryskie), 1973, z. 25

 

Powrót na początek listy