Polecane książki

Poniższy zestaw w żaden sposób nie wyczerpuje dostępnej literatury w przedmiocie historii polskich formacji policyjnych, a jedynie prezentuje wybrane publikacje z ostatnich lat.

Więcej interesujących publikacji w wykazie literatury.

 

 

POLICJA POLITYCZNA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W LATACH 1920–1939

Autor: Krzysztof Halicki

Wydawnictwo:Księży Młyn Dom Wydawniczy

Rok wydania: 2015

 

POLICJA PAŃSTWOWA I INNE INSTYTUCJE BEZPIECZEŃSTWA NA WILEŃSZCZYŹNIE W LATACH 1918-1939

Autor: Aleksander Głogowski

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka

Rok wydania: 2015

 

POLICJA PAŃSTWOWA W DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ

Autor: Adrian Tyszkiewicz (red.)

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rok wydania: 2015

 

POLICJA AUTONOMICZNA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Autor: Janusz Mikitin, Grzegorz Grześkowiak

Wydawnictwo: Prasa i Książka

Rok wydania: 2014

 

KOBIECA POLICJA PAŃSTWOWA II RP W WALCE Z MIĘDZYNARODOWYM HANDLEM LUDŹMI

Autor: Aleksander Głogowski

Wydawnictwo: Sowa

Rok wydania: 2014

WIELKA KSIĘGA KAWALERII POLSKIEJ 1918 – 1939

tom 59 „KONNA POLICJA PAŃSTWOWA

red. Paweł Rozdżestwieński

Wydawnictwo: Edipresse

Rok wydania: 2014

KONNA POLICJA PAŃSTWOWA

Autor: Aleksander Głogowski

Wydawnictwo: Sowa

Rok wydania: 2014

 

DZIEJE POLICJI W GNIEWIE I REGIONIE W LATACH 1920-2013

Autor: Krzysztof Halicki

nakładem autora:

Rok wydania: 2014

UZBROJENIE I WYPOSAŻENIE ODDZIAŁÓW ZWARTYCH POLICJI W LATACH 1919-1939

Autor: Zbigniew Gwóźdź

Wydawnictwo: NapoleonV

Rok wydania: 2013

OFIARY GOLGOTY WSCHODU – zamordowani Synowie ziemi tarnowskiej, bocheńskiej, brzeskiej, dąbrowskiej i dębickiej.

Autor: Czesław Sterkowicz

Rok wydania: 2013

MOJE WSPOMNIENIA

Autor: Franciszek Banaś 

Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej

Rok wydania: 2009

„PONURY” MAJOR JAN PIWNIK 1912-1944

Autor: Cezary Chlebowski

Wydawnictwo: Rytm

Rok wydania: 2006

KOMENDANCI GŁÓWNI POLICJI PAŃSTWOWEJ 1919-1939

Autor: Krzysztofa Filipowa (red.)

Wydawnictwo: Muzeum Wojska w Białymstoku w Białymstoku

Rok wydania: 1997

 

80 LAT W SŁUŻBIE PAŃSTWA I NARODU. MATERIAY POKONFERENCYJNE

Autor: Tadeusz Frączek (red.)

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Rok wydania: 2001

KRONIKI ŻYCIA KAPUSTY STEFANA SIERŻANTA POLICJI PAŃSTWOWEJ. OD ROKU 1895 DO 1939

Autor: Marek Gizmajer, Andrzej Gizmajer (red.)

Wydawnictwo: Fronda

Rok wydania: 2011

WSPOMNIENIA POLICJANTA Z WARSZAWSKIEGO GETTA

Autor: Stanisław Gombliński

Wydawnictwo: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów

Rok wydania: 2010

Z DZIEJÓW POLICJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 1922 – 1939. MONOGRAFIA KOMISARIATU POLICJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W HAJDUKACH WIELKICH

Autor: Zygmunt Grabiński

Wydawnictwo: Stowarzyszenie Miłośników Chorzowa im. Juliusza Ligonia

Rok wydania: 2002

POLICJA W PLANACH DELEGATURY RZĄDU RP NA KRAJ

Autor: Waldemar Grabowski

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka

Rok wydania: 1995

POGROBOWCY KLĘSKI. RZECZ O POLICJI „GRANATOWEJ” W GENERALNYM GUBERNATORSTWIE 1939-1945

Autorzy: Adam Hempel

Wydawnictwo: Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Rok wydania: 1990

DROGA „PONUREGO”. RYS BIOGRAFICZNY MAJORA JANA PIWNIKA

Autor: Wojciech Konigsberg

Wydawnictwo: Rytm

Rok wydania: 2011

POLSKA POLICJA

Autor: Arkadiusz Letkiewicz, Piotr Majer

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Rok wydania: 2012

POLICJANT KONSPIRATOREM. 16 LAT NA MUSZCE GESTAPO I BEZPIEKI

Autor: Tadeusz Stefan Krasnodębski

Wydawnictwo: Arkadiusz Wingert

Rok wydania: 2008

KORPUS POLICJI W II RZECZYPOSPOLITEJ. SŁUŻBA I ŻYCIE PRYWATNE

Autor: Robert Litwiński

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Rok wydania: 2010

POLICJA PAŃSTWOWA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W LATACH 1919-1939

Autor: Robert Litwiński

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Rok wydania: 2001

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE POLSKI W ROZWOJU DZIEJOWYM OD X WIEKU DO KOŃCA POLSKI LUDOWEJ

Autor: Piotr Majer

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Rok wydania: 2012

KOMENDANCI GŁÓWNI POLSKIEJ POLICJI (1918-2009)

Autor: Piotr Majer

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Rok wydania: 2009

USTAWY POLSKIEJ POLICJI ( 1791 – 1990 ). ŹRÓDŁA Z KOMENTARZEM

Autor: Piotr Majer

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Rok wydania: 1997

PRAWO POLICJI PAŃSTWOWEJ W II RZECZYPOSPOLITEJ 1915-1945

Autor:Piotr Krzysztof Marszałek

Wydawnictwo: Adam Marszałek

Rok wydania: 2009

POLICJA PAŃSTWOWA W II RZECZYPOSPOLITEJ

Autor: Marek Mączyński

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka

Rok wydania: 1997

KATOWICKA POLICJA NA PRZEŁOMIE DZIEJÓW

Autorzy: Janusz Mikitin, Adam Mamot

Wydawnictwo: ZP Grupa Sp. z o.o.

Rok wydania: 2008

ŚLĄSCY POLICJANIC POLEGLI NA SŁUŻBIE

Autorzy: Janusz Mikitin, Robert Socha, Grzegorz Grześkowiak

Wydawnictwo: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Rok wydania: 2010

POLICJA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1922 – 1939

Autorzy: Janusz Mikitin, Grzegorz Grześkowiak

Wydawnictwo: ZP Grupa Sp. z o.o.

Rok wydania: 2008

POLICJA PAŃSTWOWA 1919 – 1939

Autor: Andrzej Misiuk

Wydawnictwo: Naukowe PWN

Rok wydania: 1996

POWSTANIE POLICJI PAŃSTWOWEJ W ODRODZONEJ RZECZPOSPOLITEJ (1915-1922)

Autor: Andrzej Misiuk (red.)

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie       

Rok wydania: 2009

ORGANIZACJA INSTYTUCJI POLICYJNYCH W II RZECZYPOSPOLITEJ 1918-1926. WYBÓR ŹRÓDEŁ I DOKUMENTÓW

Autorzy: Andrzej Misiuk, Andrzej Pepłoński

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Rok wydania: 1994

SŁUŻBY SPECJALNE II RZECZPOSPOLITEJ

Autor: Andrzej Misiuk

Wydawnictwo: Bellona

Rok wydania: 1998

HISTORIA POLICJI W POLSCE. OD X WIEKU DO WSPÓŁCZESNOŚCI

Autor: Andrzej Misiuk

Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne

Rok wydania: 2008

INSTYTUCJE BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO W POLSCE. ZARYS DZIEJÓW (OD X WIEKU DO WSPÓŁCZESNOŚCI)

Autor: Andrzej Misiuk

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Rok wydania: 2011

„ŻMUDZIN” BOLESŁAW KONTRYM 1898-1953

Autor: Witold Pasek

Wydawnictwo: Rytm

Rok wydania: 2006

BOLESŁAWA KONTRYMA ŻYCIE ZUCHWAŁE. BIOGRAFIA

Autor: Witold Pasek

Wydawnictwo: Fronda

Rok wydania: 2006

ONI STRZEGLI GRANIC II RZECZYPOSPOLITEJ, RELACJE I WSPOMNIENIA

Autor: Mirosław Jan Rubas

Wydawnictwo: Barwa i Broń

Rok wydania: 2002

MUNDURY, DYSTYNKCJE I ODZNACZENIA WOJSKA POLSKIEGO I SŁUŻB MUNDUROWYCH

Autor: Zdzisław Sawicki

Wydawnictwo: Pantera Books

Rok wydania: 2009

SYMBOLIKA POLSKICH ORGANIZACJI BEZPIECZEŃSTWA

Autor: Zdzisław Sawicki

Wydawnictwo:

Rok wydania: 2011

PRASA POLICJI PAŃSTWOWEJ 1918-1939

Autorzy: Leszek Smolak

Wydawnictwo: Oficyna Wydawniczo-Reklamowa VIPART

Rok wydania: 2003

MARTYROLOGIA POLICJANTÓW WOJEWÓDZTWA POZNAŃSKIEGO II RP

Autor: Zenon Smolarek, Andrzej Borowski (red.)

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Rok wydania: 2010

POLICJA PAŃSTWOWA A ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ W POLITYCE OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO W POLSCE W LATACH 1918-1939

Autor: Bolesław Sprengel

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rok wydania: 2011

POLICJA PAŃSTWOWA, A PRZESTĘPCZOŚĆ W POWIECIE WŁOCŁAWSKIM W LATACH 1919-1939

Autor: Bolesław Sprengel

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku

Rok wydania: 2006

POSTERUNEK OSTATNIEJ SZANSY. POLICJA PAŃSTWOWA W CHEŁMŻY 1920-1939

Autor: Bolesław Sprengel

Wydawnictwo: Adam Marszałek

Rok wydania: 2007

GRANATOWA ARMIA

Autorzy: Tomasz Strogulski

Wydawnictwo: Opolskie Zakłady Graficzne

Rok wydania: 2000

KORDIAN JÓZEF ZAMORSKI. DZIENNIKI (1930-1938)

Opracowali: Robert Litwiński, Marek Sioma

Wydawca: Zysk i S-ka

Rok wydania: 2011

POLICYJNE ODDZIAŁY I PODODDZIAŁY ZWARTE W POLSCE. HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ

Autor: Robert Socha, Arkadiusz Letkiewicz, Przemysław Guła

Wydawca: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji

Rok wydania: 2010

ASPIRANT WŁADYSŁAW POPIELIŃSKI – BOHATER WOJNY OBRONNEJ 1939 ROKU

Autor: Edmund Popieliński

Wydawca: UG

Rok wydania: 2007

                                                                                          

                                                                                                                                                  do góry