Akty prawne

 

Obszerny zbiór aktów prawnych dotyczących rozwoju organizacyjno-ustrojowego instytucji policyjnych na ziemiach polskich w latach 1915 – 1945 zawiera publikacja Piotra Krzysztofa Marszałka „Prawo Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej 1915 – 1945. Wybór źródeł”

 

Polecam również lekturę książek Andrzeja Misiuka i Andrzeja Pepłońskiego „Organizacja instytucji policyjnych w II Rzeczypospolitej 1918 – 1926. Wybór źródeł i dokumentów” oraz Piotra Majera „Ustawy polskiej policji (1791 – 1990). Źródła z komentarzem”.