Akty prawne Policja Państwowa

Wybrane akty prawne dotyczące Policji Państwowej II Rzeczypospolitej

 

Instrukcja Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 sierpnia 1939 r. o użyciu broni przez Policję Państwową.

M.P. 1939 nr 196 poz. 478

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 maja 1939 r. o organizacji Policji Państwowej w powiatach miejskich.

DzU 1939 nr 48 poz 310

Ustawa z dnia 23 lutego 1939 r. o użyciu broni przez Policję Państwową i organa ochrony granic.

DzU 1939 nr 16 poz 95

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 1938 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lipca 1928 r. w sprawie zawierania związków małżeńskich przez funkcjonariuszów Policji Państwowej.

DzU 1938 nr 71 poz 515

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 września 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 maja 1936 r. o warunkach służby przygotowawczej i zasadach odpowiedzialności służbowej kandydatów na szeregowych Policji Państwowej, przyjętych do służby przygotowawczej w charakterze pracowników kontraktowych.

DzU 1938 nr 69 poz 507

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania oficerów i szeregowych Policji Państwowej i Straży Granicznej do grup uposażenia oraz o dodatkach lokalnych i służbowych.

DzU 1938 nr 43 poz 357

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 1938 r. o odpowiedzialności dyscyplinarnej i postępowaniu dyscyplinarnym w Policji Państwowej.

DzU 1938 nr 42 poz 353

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 listopada 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 lutego 1936 r. o organizacji Policji Państwowej w powiatach miejskich.

DzU 1937 nr 84 poz 612

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1937 r. o rozszerzeniu zakresu działania Państwowego Zakładu Emerytalnego na kandydatów na szeregowych Policji Państwowej.

DzU 1937 nr 55 poz 430

Ustawa z dnia 23 stycznia 1937 r. o zaopatrzeniu kandydatów na szeregowych Policji Państwowej.

DzU 1937 nr 6 poz 46

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania oficerów i szeregowych Policji Państwowej i Straży Granicznej do grup uposażenia oraz o dodatkach lokalnych i służbowych.

DzU 1936 nr 72 poz 519

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 1936 r. o organizacji Policji Państwowej m. st. Warszawy.

DzU 1936 nr 69 poz 499

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 1934 r. o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłem miejscem służbowem oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe.

Dz.U. 1936 nr 54 poz. 393

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 maja 1936 r. o warunkach służby przygotowawczej i zasadach odpowiedzialności służbowej kandydatów na szeregowych Policji Państwowej, przyjętych do służby przygotowawczej w charakterze pracowników kontraktowych

DzU 1936 nr 52 poz 376

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 czerwca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych w sprawie zmiany przepisów o umundurowaniu i uzbrojeniu Policji Państwowej.

DzU 1936 nr 51 poz 364

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania oficerów i szeregowych Policji Państwowej i Straży Granicznej do grup uposażenia oraz o dodatkach lokalnych i służbowych.

DzU 1936 nr 38 poz 287

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1936 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o zmianie przepisów o umundurowaniu i uzbrojeniu Policji Państwowej.

DzU 1936 nr 35 poz 276

Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 kwietnia 1936 r. w sprawie zmiany przepisów o Policji Państwowej.

DzU 1936 nr 28 poz 226

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 lutego 1936 r. o organizacji Policji Państwowej w powiatach miejskich.

Dz.U. 1936 nr 19 poz. 158

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 stycznia 1936 r. o organizacji Komendy Głównej Policji Państwowej.

M.P. 1936 nr 9 poz. 15

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1935 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o letnich bluzach dla oficerów i szeregowych Policji Państwowej.

DzU 1935 nr 58 poz 374

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych z dnia 20 lipca 1935 r. o umundurowaniu i uzbrojeniu oficerów i szeregowych Policji Państwowej – kobiet.

DzU 1935 nr 57 poz 370

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 czerwca 1935 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lipca 1928 r. w sprawie zawierania związków małżeńskich przez funkcjonarjuszów Policji Państwowej.

DzU 1935 nr 46 poz 314

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1934 r. o państwowej pomocy lekarskiej dla funkcjonarjuszów państwowych, sędziów w sądownictwie powszechnem i administracyjnem, prokuratorów, oficerów i szeregowych Policji Państwowej i Straży Granicznej, członków ich rodzin oraz emerytów.

DzU 1934 nr 10 poz 81

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1934 r. o ulgach dla oficerów i szeregowych Policji Państwowej oraz Straży Granicznej przy przejazdach kolejami państwowemi.

DzU 1934 nr 10 poz 80

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania oficerów i szeregowych Policji Państwowej i Straży Granicznej do grup uposażenia oraz o dodatkach lokalnych i służbowych.

DzU 1934 nr 8 poz 65

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania oficerów i szeregowych Policji Państwowej i Straży Granicznej do grup uposażenia oraz o dodatkach lokalnych i służbowych.

DzU 1933 nr 102 poz 783

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 października 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 2 marca 1920 r. w przedmiocie umundurowania i uzbrojenia Policji Państwowej.

DzU 1933 nr 88 poz 681

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu oficerów i szeregowych Policji Państwowej i Straży Granicznej.

DzU 1933 nr 86 poz 666

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1932 r. o wyłączności nazwy „Policja”.

DzU 1932 nr 92 poz 792

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1932 r. o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o Policji Państwowej.

DzU 1932 nr 87 poz 740

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych z dnia 20 lipca 1931 r. w sprawie letniego umundurowania szeregowych Policji Państwowej, pełniących służbę na drogach wodnych

M.P. 1931 nr 170 poz. 248

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 listopada 1931 r. w sprawie programów dla szkół policyjnych – wydane co do grupy IV programu w Szkole dla oficerów i co do grupy II programu w Normalnej szkole fachowej dla szeregowych – w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych

M.P. 1931 nr 286 poz. 379

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 1930 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o Policji Państwowej.

DzU 1931 nr 5 poz 27

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o Policji Państwowej.

DzU 1930 nr 82 poz 643

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 kwietnia 1930 r. o wydziałach i urzędach śledczych.

Dz.U. 1930 nr 28 poz. 254

Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 1929 r. w sprawie doręczania pism sądowych przez policję państwową w sprawach karnych.

DzU 1929 nr 47 poz 385

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej z dnia 2 maja 1929 r. o współdziałaniu organów policji państwowej z opiekunami społecznymi.

DzU 1929 nr 43 poz 358

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Skarbu z dnia 11 marca 1929 r. o odszkodowaniu z powodu utraty życia lub całkowitej utraty zdolności do pracy przez oficerów i szeregowych Policji Państwowej, wskutek popełnionych na nich w związku ze służbą czynów karygodnych, względnie nieszczęśliwych wypadków doznanych przez nich z powodu lub w czasie pełnienia obowiązków służbowych.

DzU 1929 nr 26 poz 270

Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 1929 r. w sprawie doręczania pism sądowych przez policję państwową.

DzU 1929 nr 25 poz 268

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. w sprawie przekazania innym organom niektórych czynności Policji Państwowej, przewidzianych w ustawie postępowania karnego z 1864 r.

DzU 1929 nr 19 poz 173

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. w sprawie przekazania innym organom niektórych czynności Policji Państwowej, przewidzianych w postępowaniu sądowem na obszarze, na którym obowiązuje ustawa o postępowaniu cywilnem z 1877 r.

DzU 1929 nr 19 poz 172

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1929 r. w sprawie przekazania innym organom niektórych funkcyj Policji Państwowej przewidzianych w ustawie postępowania sądowego cywilnego z 1864 r.

DzU 1929 nr 19 poz 171

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 września 1928 r. o organizacji Policji Państwowej w powiatach miejskich.

DzU 1928 nr 90 poz 788

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 września 1928 r. w sprawie organizacji Policji Państwowej w m. st. Warszawie.

DzU 1928 nr 90 poz 787

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lipca 1928 r. w sprawie zawierania związków małżeńskich przez funkcjonarjuszów Policji Państwowej.

DzU 1928 nr 87 poz 762

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 maja 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o umundurowaniu i uzbrojeniu Policji Państwowej.

DzU 1928 nr 75 poz 673

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej z dnia 22 marca 1928 r. o współdziałaniu organów policji państwowej i władz samorządowych z inspekcją pracy.

DzU 1928 nr 58 poz 546

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o Policji Państwowej.

DzU 1928 nr 28 poz 257

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych z dnia 3 listopada 1927 r. w sprawie umundurowania i uzbrojenia policji państwowej.

DzU 1927 nr 99 poz 862

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 kwietnia 1927 r. o wydziałach i urzędach śledczych.

Dz.U. 1927 nr 40 poz. 358

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1926 r. o organizacji urzędów śledczych.

Dz.U. 1926 nr 82 poz. 455

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1925 r. w sprawie zaliczenia posterunkowych i starszych posterunkowych policji państwowej do kategorji niższych funkcjonarjuszów policji państwowej i określenia warunków ich ustalenia.

DzU 1925 nr 109 poz 772

Ustawa z dnia 22 lipca 1925 r. w przedmiocie zmiany ustawy z dnia 24 lipca 1919 r. o policji państwowej.

DzU 1925 nr 83 poz 565

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych z dnia 22 kwietnia 1925 r. uzupełniające rozporządzenie z dnia 2 marca 1920 r. w przedmiocie umundurowania i uzbrojenia policji państwowej.

DzU 1925 nr 49 poz 336

Rozporządzenie wykonawcze Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 marca 1925 r. do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. o reorganizacji okręgowych komend policji państwowej.

DzU 1925 nr 31 poz 221

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. o reorganizacji okręgowych komend policji państwowej.

DzU 1924 nr 114 poz 1014

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 marca 1923 r. w przedmiocie pobierania od samorządu kosztów utrzymania policji państwowej

DzU 1923 nr 31 poz 194

Rozporządzenie Prezydenta Ministrów z dnia 30 października 1922 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Spraw Wojskowych w sprawie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 2 marca 1920 r. w przedmiocie umundurowania i uzbrojenia policji państwowej.

DzU 1922 nr 101 poz 922

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1922 r. w przedmiocie organizacji policji państwowej na Ziemi Wileńskiej.

DzU 1922 nr 62 poz 561

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1922 r. w przedmiocie wprowadzenia organizacji policji państwowej na obszar Ziemi Wileńskiej.

DzU 1922 nr 62 poz 560

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy z dnia 24 lipca 1919 r. o policji państwowej na obszar miasta Wilna i powiatów: wileńskiego, oszmiańskiego, święciańskiego i trockiego

DzU 1922 nr 62 poz 554

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 1922 r. w przedmiocie djet i kosztów podróży funkcjonarjuszów policji państwowej.

DzU 1922 nr 30 poz 241

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 stycznia 1922 r. o organizacji oddziałów policji państwowej, pełniących służbę na kolejach na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego.

DzU 1922 nr 18 poz 147

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 1922 r. o organizacji urzędów śledczych.

Dz.U. 1922 nr 7 poz. 54

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 1921 r. w przedmiocie likwidacji „Komendy Policji Państwowej dla b. Galicji”.

DzU 1921 nr 82 poz 574

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1921 r. w przedmiocie wcielenia państwowej organizacji wykonawczej służby bezpieczeństwa we Lwowie i Krakowie do policji państwowej.

DzU 1921 nr 67 poz 440

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 maja 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Kolei Żelaznych w przedmiocie organizacji oddziałów policji państwowej, pełniących służbę na kolejach, na obszarze województw: Warszawskiego, Lubelskiego, Kieleckiego, Łódzkiego i Białostockiego oraz m. st. Warszawy.

DzU 1921 nr 41 poz 258

Rozporządzenie Prezydenta Ministrów i Ministra Skarbu z dnia 15 marca 1921 r. w przedmiocie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 5 sierpnia 1920 r. w sprawie przyznania ajentom policyjnym w Małopolsce płac zasadniczych poszczególnych stopni płacy, przewidzianych w artykule 14 ustawy o uposażeniu urzędników i państwowych funkcjonarjuszów niższych z dnia 13 lipca 1920 r.

Dz.U. 1921 nr 27 poz. 156

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie utworzenia Komend okręgowych policji państwowej dla Województw: Lwowskiego, Krakowskiego, Stanisławowskiego i Tarnopolskiego.

DzU 1921 nr 21 poz 122

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1921 r. o utworzeniu służby bezpieczeństwa w pasie neutralnym na wschodniej granicy Rzeczypospolitej, wytkniętym na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie podpisanej w dniu 12 października 1920 r. w Rydze.

Dz.U. 1921 nr 12 poz. 65

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 1920 r. w przedmiocie wprowadzenia na obszarze b. Galicji „Tymczasowej Instrukcji Służbowej dla Policji Państwowej”.

DzU 1921 nr 6 poz 35

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 1920 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy o policji państwowej z dnia 24 lipca 1919 r. na obszarach okręgów administracyjnych Wołyńskiego, Poleskiego i Nowogródzkiego.

DzU 1921 nr 3 poz 15

Rozporządzenie Rady Ministrów o dodatkach za wysługę lat, względnie trzechlecia, za studja wyższe i dodatku drożyźnianego do płacy zasadniczej funkcjonarjuszów państwowych.

Dz.U. 1920 nr 77 poz. 521

Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 30 lipca 1920 r. w przedmiocie przymusowej służby w policji państwowej.

DzU 1920 nr 76 poz 518

Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 6 sierpnia 1920 r. w sprawie tymczasowych zmian dotyczących organizacji i zadań Policji Państwowej.

DzU 1920 nr 75 poz 511

Ustawa z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu wyższych i niższych funkcjonarjuszów policji państwowej.

DzU 1920 nr 65 poz 431

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych w sprawie zmiany art. 3 rozporządzenia z dnia 2 marca 1920 r. w przedmiocie umundurowania i uzbrojenia policji państwowej.

DzU 1920 nr 55 poz 339

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych w przedmiocie rozciągnięcia organizacji Policji Państwowej na dalszych 7 wschodnich powiatów Małopolski wydane na zasadzie art. 3 przepisów przejściowych do ustawy o Policji Państwowej z dnia 24 lipca 1919 r.

DzU 1920 nr 39 poz 233

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych w przedmiocie umundurowania i uzbrojenia policji państwowej.

DzU 1920 nr 26 poz 159

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych wydane w porozumieniu z Ministrem Robót Publicznych w przedmiocie organizacji Policji Państwowej, pełniącej służbę na drogach wodnych, na podstawie art. 2 przepisów przejściowych do ustawy z dnia 24 lipca 1919 r. o Policji Państwowej.

DzU 1920 nr 23 poz 132

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych w przedmiocie rozciągnięcia organizacji Policji Państwowej na dalszych 14 wschodnich powiatów Małopolski, wydane na zasadzie art. 3 przepisów przejściowych do Ustawy o Policji Państwowej z dnia 24 lipca 1919 r..

DzU 1920 nr 20 poz 107

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie organizacji oddziałów Policji Państwowej, pełniących służbę na kolejach, na obszarze Województwa Warszawskiego, Lubelskiego, Kieleckiego, Łódzkiego i Białostockiego, wydane w porozumieniu z Ministrem Kolei Żelaznych na zasadzie art. 9 ustawy o Policji Państwowej z dnia 24 lipca 1919 r.

DzU 1920 nr 6 poz 42

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie pobierania od samorządu kosztów utrzymania policji państwowej.

DzU 1920 nr 5 poz 28

Przepisy o organizacji powiatowych komend Polcji, wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych na podstawie art. 5 i 8 ustawy z dnia 24 lipca 1919 r. o Policji Państwowej

DzU 1919 nr 94 poz 508

Przepisy o organizacji okręgowych komend Policji, wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych na podstawie art. 9 ustawy z dnia 24 lipca 1919 r. o Policji Państwowej

DzU 1919 nr 94 poz 507

Rozporządzenie o ustanowieniu na obszarze b. Galicji tymczasowo trzech Komend Okręgowych Policji Państwowej

DzU 1919 nr 91 poz 494

Rozporządzenie wykonawcze Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie wcielenia żandarmerji krajowej i policji wojskowej na obszarze byłej Galicji do Policji Państwowej na zasadzie art. 3 Przep. Przejściowych do Ustawy o Policji Państwowej z dnia 24 lipca 1919 r.

DzU 1919 nr 87 poz 475

Ustawa z dnia 24 lipca 1919 r. o policji państwowej

DzPrPP 1919 nr 61 poz 363

Dekret w przedmiocie uzupełnienia przepisów o organizacji Milicji Ludowej.

DzPrPP 1919 nr 14 poz 153

Dekret o organizacji policji komunalnej

DzPrPP 1919 nr 5 poz 98

 

 Redakcja portalu nie rości sobie żadnych praw wobec publikowanych materiałów, a jedynie je udostępnia.

 

 

                                                                                                                                                     do góry