Publikacje do 1945

1 15-lecie Związku Funkcj. Policji Państw. Okr. VII Krak. „Samopomoc” Spółdzielni z ogran. odpow. w Krakowie 1923-1935, Kraków 1937
2 Alfabetyczny spis urzędów i jednostek policyjnych, Warszawa 1931
3 B.K., Obchód 10-tej rocznicy powrotu Śląska do Macierzy, Na Posterunku nr 27, 1932
4 Babski S., Kradzieże rowerów, Na posterunku nr 42, 1935
5 Bakalarczyk J., Narodziny i zatracony życiorys. Aleksandrów Kujawski 1944
6 Bała F., Policja. Uwagi o zakresie działalności władz policyjnych w byłej dzielnicy pruskiej i ich organów wykonawczych, Toruń 1931
7 Bartel Kazimierz, Mowy parlamentarne, Warszawa 1928
8 Bąkowski K., Sądownictwo karne w Krakowie w XIV w., Kraków 1901
9 Bednarski J., Rozpoznawanie fałszywych banknotów, Na posterunku nr 18, 1930
10 Berezowski Cezary, Powstanie państwa polskiego w świetle prawa narodów, Warszawa 1934
11 Bieńkowski J., Kalendarzyk Policji Państwowej na rok 1926, Lwów 1926
12 Bizan S., Powiat i miasto Brodnica w walkach o niepodległość 1914-1920, Wąbrzeźno 1938-1939
13 Błoński S., Rozporządzenie Prezydenta RP z 06.03.1928 r. o Policji Państwowej, Złoczów 1928
14 Bobrzyński Michał, O zespolenie dzielnic Rzeczypospolitej, Kraków 1919
15 Bobrzyński Michał, Wskrzeszenie państwa polskiego. Szkic historyczny, t. 1, Kraków 1920
16 Bołtuć S., Zagadnienie policjanta na Kresach, Na Posterunku nr 47, 1924
17 Borth W., Naczelna Rada Ludowa 1921-1922, Opole 1930
18 Borzęcki Marian, Organy bezpieczeństwa w Polsce. Kalendarz Policji woj. śląskiego 1921 r., Katowice 1921
19 Brodniewicz S., Kradzieże mieszkaniowe, ich rodzaj i sposób zwalczania (Materiał posiłkowy do rejestracji przestępstw według „Modus Operandi”), Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1939
20 Bronkowski B., W walce z prowokacją, Wilno 1933
21 Buchalik W., Kłusownictwo, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1939
22 Budzyński C., Dzieci ulicy, Na posterunku nr 21, 1937
23 Bukowiecki S., Polityka Polski niepodległej, Warszawa 1922
24 Bukowiecki S., Rola czynników wewnętrznych w utworzeniu nowej państwowości polskiej, Niepodległość t.2, 1930
25 Cewe A., Cyganie-koniokradzi, Na posterunku nr 40, 1935
26 Chimaj A., Policja jako straż prawnicza, Gazeta Policji Państwowej nr 36, 1921
27 Chmaj Stanisław, Znaczenie powtórnych oględzin miejsca przestępstwa, Na posterunku nr 1, 1926, s. 3-4
28 Chmie A., Sądy ratuszne hetmańskie. Kartka z życia mieszczan krakowskich w XVI w., Kraków 1907
29 Chodkiewicz K., Zabobon a przestępstwo, Gazeta Administracji i Policji Państwowej nr 3, 1927
30 Chodźko Witold, Handel kobietami, Warszawa 1935
31 Chodźko Witold, Prostytucja i choroby weneryczne jako zjawiska społeczne, Warszawa 1939
32 Chojnowski Andrzej, Z działalności Policyjnego Klubu Sportowego, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1933
33 Christoph A., Państwowa Odznaka Sportowa, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1933
34 Christoph A., Z działalności Policyjnego Klubu Sportowego, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1931
35 Chrząszczewski A., Zmierzch parlamentaryzmu, Warszawa 1923
36 Czarnecki P., Włocławek nad brzegami Wisły. Przewodnik po mieście i Kujawach, Włocławek 1939
37 Czerwiński H., Kryminalistyka, Warszawa 1920
38 Czerwiński Stanisław, Postępowanie karne: opracowane do użytku Policji Państwowej […]: prawo o ustroju sądów powszechnych: kodeks postępowania karnego: postępowanie doraźne: postępowanie karno-administracyjne: postępowanie karne skarbowe, Warszawa, 1928
39 Czosnowski W., O ofiarności policji, Gazeta Administracji i Policji Państwowej nr 36, 1924
40 Czosnowski W., Obrona granicy wschodniej, Gazeta Administracji i Policji Państwowej nr 32, 1924
41 Danziger Einwohnerbuch 1929, III Teil, s. 3
42 Danziger Einwohnerbuch 1936-1937, III Teil, s. 3
43 Danziger Einwohnerbuch 1939, III Teil, s. 3
44 Das Generalgouvernement, pr. zb. pod red. Maxa Freihera Du Prel, Würzburg 1942
45 Dąbrowski W., Przyczynek do analizy stanu prawnego województwa śląskiego 1918-1937, Katowice 1938
46 Dąbrowski W., Zbiór praw konstytucyjnych i administracyjnych Województwa Śląskiego, Katowice 1922, t. I
47 Długocki W., Adelstein J., Zbiór przepisów administracyjnych dotyczących organizacji Policji Państwowej, Warszawa 1925
48 Dodatek do wydania VII Tymczasowej Instrukcji Służbowej dla Policji Państwowej, oprac. Wolfenburg T. i Misiewicz J., Wilno 1926
49 Dolata I., Zaopatrzenie emerytalne, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1934
50 Domański A., Walka z paserem utrudni dokonywanie kradzieży, Na posterunku nr 17, 1935
51 Doskocz M., Targi małe i wielkie z rozkładem na rok 1932, Kwartalnik Statystyczny z.4, t. VIII, 1931, s. 964-1016
52 Dubanowicz E., Sprawa politycznej administracji w Polsce, Lwów 1920
53 Duda F., Służba policyjna w miastach, Przegląd Policyjny nr 5, 1936, s. 404-412
54 Dyslokacja urzędów (jednostek) policyjnych, 1938
55 Dziennik Komitetu Obywatelskiego m. Warszawy, 1915
56 Dziesięciolecie Polski Odrodzonej. Księga Pamiątkowa 1918-1928, pod red. Lota P., Kraków – Warszawa 1928
57 Dziesięciolecie Służby Bezpieczeństwa w Polsce Odrodzonej (1915-1925), pod red. E. Grabowieckiego, Warszawa 1925
58 Dziesięciolecie Służby Bezpieczeństwa w powiecie bialskim Województwa Lubelskiego 1915-1925, Biała Podlaska 1925
59 Dziewanowski W., Szpiegostwo, Warszawa 1938
60 Erlass des Führers und Reichskanzlers über Gliederung und Verwaltung des Ostgebiete, Vom 8 Oktober 1939
61 Eröffnung der Polizeifach —Ausstellung, Danziger Neueste Nachrichten nr 159 z 10 lipca 1924
62 Feduniszyn J., Kontrszpiegowska służba śledcza, Lwów [b.d.]
63 Feduniszyn J., Szpiegostwo wojskowe. Kontrszpiegowska służba śledcza, Lwów, 1924
64 Ferfecki J., Gilowski A., Siostrzonek P., Witała G., Podręcznik policyjny prawa karnego, ustawy o postępowaniu karnem, służby śledczej, ustaw i rozporządzeń administracyjnych, do użytku Policji Wojew. Śl., Mikołów 1923
65 Frankowski J.W., Pomysły „potokarzy”, Na posterunku nr 46, 1936
66 Fuks P., Jeszcze o złodziejach kieszonkowych, Na posterunku nr 26, 1937
67 Fuks P., Specjalność złodziejów kieszonkowych, Na posterunku nr 44, 1936
68 Funkcjonariusze państwowej służby cywilnej. Wyniki spisu ze stycznia 1923 r., Warszawa 1925
69 Gawulski K., Śladami koniokradów, Na posterunku nr 47, 1935
70 Gepner S., Straż municypalna m. Warszawy w epoce Królestwa Kongresowego, Barwa i Broń nr 5, 1937, s. 97-98
71 Gęgotek E., Kieszonkowcy, Na posterunku nr 33, 1935
72 Godlewski M., Tajne gorzelnictwo i przemyt alkoholu w Polsce, Na posterunku nr 7, 1936
73 Górny A., Monografia powiatu bialskiego województwa lubelskiego, Biała Podlaska 1939
74 Grabiński W., Krótki zarys prawa cywilnego, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1936
75 Grabiński W., Ogólne wiadomości z dziedziny skarbowej, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1934
76 Grabski Władysław, Dwa lala pracy u podstaw państwowości naszej (1924-1925), Warszawa 1927
77 Greiser A., Der Aufbau im Osten, Jena 1942
78 Grimm A., Psy na usługach ludzi, Na posterunku nr 27, 1928, s. 417-418
79 Grodecki P., Sokolstwo warszawskie w czasie wielkiej wojny. Wspomnieni osobiste, Warszawa 1936
80 Hahn W., Przestępstwa rajzerów, Na posterunku nr 12, 1937
81 Hass E., Na marginesie artykułu o szkoleniu i doszkalaniu policji, Przegląd Policyjny nr 3, 1937
82 Hausner Roman, Dwudziestolecie Administracji w Polsce, Warszawa 1938
83 Hausner Roman, Korzecki T., Skorowidz dekretów, ustaw, rozporządzeń i okólników za czas 1.01.1918-30.06.1921, Warszawa 1922
84 Hausner Roman, Organizacja administracji rządowej, Warszawa 1932
85 Hausner Roman, Pierwsze dwudziestolecie administracji spraw wewnętrznych, Warszawa 1939
86 Hejnowski J., Ściślejsza kontrola dowodów tożsamości padłych koni, Na posterunku nr 1, 1937
87 Henszel Władysław, St. Wojciechowski jako twórca Policji Państwowej, Gazeta Administracji i Policji Państwowej nr 1, 1932, s. 2
88 Honowski F., Parlament i rząd w Polsce niepodległej, Warszawa 1938
89 Hostyński J., Obrona przeciwlotniczo-gazowa, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1933
90 Hostyński J., Praktyczny poradnik w sprawach meldunkowych, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1935
91 Hostyński J., Ratownictwo przeciwgazowe, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1934
92 Hostyński J., Szermierze śląscy na olimpiadzie w Berlinie, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1937
93 Hostyński J., Wielkie dni Policji Śląskiej, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1939
94 Hostyński J., Wyszkolenie policji, Przegląd Policyjny nr 4, 1937
95 Hostyński J., Z życia obozowego, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1935
96 Hupert H., Zajęcie Małopolski Wschodniej i Wołynia w 1919, Lwów-Warszawa 1928
97 Ilustrowany Kalendarz Powszechny Informacyjny PP Ziemi Wileńskiej na rok 1923, pod red. T. Bireckiego, b.m.w., b.d.w.
98 Ilustrowany Przewodnik po Lublinie, Lublin 1931
99 Informator policyjno-sądowy na 1937 rok, Warszawa, b.d.w.
100 Informator policyjny na rok 1938, opr. St. Hochsinger, Warszawa 1938
101 Informator powszechny RP z kalendarzem Policji Państwowej na rok 1922, Warszawa (brw)
102 Informator Województwa Lubelskiego, red. Bryła S., Lublin 1925
103 Informator policyjny miasta stołecznego Warszawy na 1939 rok, oprac. Hochsinger S., Warszawa b.d.w.
104 Instrukcja 12-miesięcznego szkolenia posterunkowych Policji na posterunkach i w komisariatach. Warszawa 1925
105 Instrukcja dla organów Policji Państwowej pełniących służbę w komisarjatach kolejowych i na posterunkach kolejowych. Wilno 1926
106 Instrukcja dla posterunkowych Milicji Miejskiej st.m. Warszawy, pod red. J.N., Warszawa 1917
107 Instrukcja o sposobie prowadzenia służby śledczej w zakresie resortu Wydziału IV-D przez Powiatowe Komendy PP, Warszawa 1922
108 Instrukcja policyjna z 16 08.1935 r., Warszawa 1935
109 Instrukcja służbowa Policji Zarządu Cywilnego Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego, Warszawa 1920
110 Instrukcja Straży Obywatelskiej, Lublin 920
111 Instrukcja tylko do wewnętrznego użytku Normalnej Szkoły Fachowej dla Szeregowych w Mostach Wielkich. Mosty Wielkie 1936?
112 Instrukcja Tymczasowa dla Milicji Miejskiej st.m. Warszawy przy prowadzeniu wywiadów i dochodzeń w sprawach karnych, Warszawa 1917
113 Irchin Z., Wspomnienia z Polesia, Na Posterunku nr 14, 1925
114 Izydorczyk L., Rozpraszanie tłumu, Przegląd Policyjny nr 2, 1936, s. 104-108
115 J. S., Pouczenie o doraźnem karaniu przez organa policji. Warszawa 1926
116 J.S., Do walki z nierządem, Na posterunku nr 47, 1929, s. 1-2
117 Jabłoński T., Początki służby bezpieczeństwa w Wielkopolsce w latach 1918-1919, Na posterunku nr 46, 1935
118 Jakubas P., Poświąteczne wspomnienia kresowego policjanta, Na Posterunku nr 4, 1925
119 Jakubiec J., Zastosowanie obserwacji przy dochodzeniu fałszerstw pieniędzy, Na posterunku nr 14, 1935, s. 212
120 Jakubowicz M., Kradzieże wiejskie, Na posterunku nr 43, 1936
121 Jaszczołt W., Stan bezpieczeństwa publicznego w r. 1924, Gazeta Administracji i Policji Państwowej nr 1, 1925
122 Jeziorski Józef, 10 lat Policji Województwa Śląskiego, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1933
123 Jeziorski Józef, 10 lat służby w Policji Wojew. Śl. inspektora Józefa Żółtaszka, Głównego Komendanta Policji Wojew. Śląskiego, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1937
124 Jeziorski Józef, Dziesięciolecie Policyjnego Klubu Sportowego, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1934
125 Jeziorski Józef, Nowe rozporządzenie o służbie w Policji Wojew. Śląskiego, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1934
126 Jeziorski Józef, Policja województwa śląskiego w Pierwszem dziesięcioleciu, Na Posterunku nr 27, 1932
127 Jeziorski Józef, Przemyt eteru i denaturatu, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1935
128 Jeziorski Józef, Sprawozdanie z działalności Policyjnego Klubu Sportowego, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1939
129 Jeziorski Józef, Z działalności Policyjnego Klubu Sportowego, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1935
130 Jeziorski Józef, Z działalności Policyjnego Klubu Sportowego, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1936
131 Jeziorski Józef, Z działalności Policyjnego Klubu Sportowego, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1938
132 Kaczorowski Cz., Puszczanie w obieg falsyfikatów, Na posterunku nr 41, 1937
133 Kaczorowski Cz., Skrupulatne przeprowadzenie rewizji, Na posterunku nr 61, 1929
134 Kalendarz Ilustrowany Powszechny Gazety PP na rok 1921, Warszawa 1921
135 Kalendarz informacyjny Straży Obywatelskiej na rok 1916, Warszawa-Lwów 1916
136 Kalendarz Lubelski na rok 1923, Lublin, b.d.w.
137 Kalendarz Lubelski na rok 1924, Lublin, b.d.w.
138 Kalendarz Lubelski na rok 1925, Lublin, b.d.w.
139 Kalendarz Lubelski. Rok 1919, Lublin 1918.
140 Kalendarz Policyjny dla Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1933
141 Kalendarz Policyjny na rok 1934, Kraków 1934
142 Kalendarz Policyjny, Warszawa 1933
143 Kalendarz-Informator Milicji Miejskiej w Warszawie na rok 1918, Warszawa 1918
144 Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1926, Katowice 1925
145 Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1929, Cieszyn b.d.w.
146 Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1930, b.m.w., b.d.w.
147 Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1934, Mikołów
148 Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1935, Mikołów
149 Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1936, Mikołów
150 Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1938, Mikołów
151 Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1939, Mikołów
152 Kalendarzyk Polityczno-Historyczny miasta stołecznego Warszawy na 1917 rok. Warszawa b.d.w.
153 Karpiński W., Kradzieże drutu telefonicznego, Na posterunku nr 10, 1936
154 Kawalec R., Organizacja Policji Państwowej Okręgu Wileńskiego i jej historia, Gazeta Administracji i Policji Państwowej nr 1, 1925
155 Kawecki H.. Stan bezpieczeństwa w roku 1925, Gazeta Administracji i Policji Państwowej nr 19, 1926
156 Kawka W., Policja w ujęciu historycznym i współczesnym, Wilno 1939
157 Kita W., Rola komendanta posterunku jako wychowawcy młodego policjanta, Na posterunku nr 47, 1935
158 Kladziński B., Wspomnienia z przed 10-laty, [w:] Księga pamiątkowa Dziesięciolecia Pomorza, Toruń 1930
159 Kloske L., Jak ratować zatrutych gazami?, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1932
160 Kloske L., Organizacja Obrony Przeciwgazowej w miastach, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1932
161 Kloske L., Technika walki gazowej, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1932
162 Kloske L., Walka przeciwgazowa, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1931
163 Kloske L., Walka przeciwlotnicza, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1931
164 Kloske L., Walki uliczne, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1931
165 Kloske L., Wstępne czynności policjanta przy wypadkach ruchu kołowego, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1938
166 Kloske M., Jeziorski J., Wędrowna biblioteka dla młodzieży Rodziny Policyjnej, b.d.w.
167 Kneblowski W. ks., Listy kujawskie, „Kurier Warszawski” nr 290 z 21 paź­dziernika 1926 r., s. 10
168 Kodeks Karny obowiązujący tymczasowo w Rzeczypospolitej Polskiej na ziemiach b. zaboru rosyjskiego z dodaniem: przepisów przechodnich i ustaw zmieniających i uzupełniających postanowienia karne kodeksu, odpowiednich przepisów Kodeksu Karnego Niemieckiego i Ustawy Karnej Austriackiej, obowiązujących w pozostałych dzielnicach Rzplitej oraz Komentarza i orzeczeń Sądu Najwyższego, t. I-III, oprac. W. Makowski, Warszawa 1921-1922
169 Kodeks Karny tymczasowo obowiązujący w Królestwie Polskim, Warszawa 1917
170 Kołodziejczyk F., Ratownictwo, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1928
171 Komarnicki W., Odbudowa państwowości polskiej na ziemiach wschodnich, Wilno 1928
172 Komarnicki W., Ustrój państwowy Polski współczesnej. Geneza i system, Wilno 1937
173 Komarnicki W., Zarys ustroju państwowego RP, Warszawa 1923
174 Kompetencje Wydziałów Głównej Komendy Policji Państwowej, Gazeta Policji Państwowej nr 21, 1922
175 Koneczny F., Cztery okresy w dziejach służby bezpieczeństwa w Polsce, bdw
176 Konopka E., Szkolenie szeregowych policji, Przegląd Policyjny nr 1, 1937, s. 15-19
177 Koral I., Policja państwowa w roku 1926, Gazeta Administracji i Policji Państwowej nr 1, 1927
178 Koral I., Samorząd a policja, Gazeta Policji Państwowej nr 12 i 15, 1921
179 Korespondencja służbowa (wzory doniesień, protokołów, sprawozdań i innych pism urzędowych) dla użytku funkcjonariuszy Policji Państwowej wszystkich stopni i innych władz bezpieczeństwa, oprac. B. Łukomski, Lwów 1925
180 Kostka E., W piętnastolecie polskiej administracji na Śląsku, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1937
181 Kozolubski Juliusz, Dwudziestolecie Policji Państwowej w Polsce, Przegląd Policyjny nr 6, 1938, s. 402-426
182 Kozolubski Juliusz, Wizyta angielskich policjantek w Polsce, Na posterunku nr 23, 1935, s. 375-376
183 Koźmiński S., Straż Obywatelska miasta Kalisza 1918 roku, Kalisz 1938
184 Kroński A., Straż Obywatelska m. st. Warszawy w 1915 r., Warszawa 1934
185 Krótki zarys działalności Komitetu Obywatelskieg m. Warszawy za czas od 5 sierpnia 1914 r. do 1 kwietnia 1915 roku, Dziennik Komitetu Obywatelskieg Miasta Warszawy z 4 czerwca 1915 nr 35
186 Krótkie wiadomości o prawach i przywilejach oficerów i szeregowych Policji Państwowej z tytułu ich służby, w świetle nowego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o Policji Państwowej, – ze szczególnym uwzględnieniem postanowień ustawy emerytalnej i przepisów wykonawczych do niej, oprac. H. Walczak, A. Robaczewski, Warszawa 1929
187 Kryczyński S., O katach i katuszach w dawnym starym ratuszu, Kurier Literacko-Naukowy nr 26, 1931
188 Krzyżanowski S., Postępowanie z osobami pijanemi, Na posterunku nr 8, 1921
189 Księga pamiątkowa dziesięciolecia Pomorza, Toruń 1930, s. 34
190 Kubaczka J., Doręczenie wezwań i innych pism sądowych, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1932
191 Kubaczka J., Projekt polskiego kodeksu karnego, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1932
192 Kubaczka J., Wykładanie prawa karnego na posterunkach, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1931
193 Kubaczka J., Zboczenie działania w świetle teorii prawa karnego, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1932
194 Kulczycki L., Stanowisko Policji Państwowej w organizacji władz administracyjnych, Gazeta Policji Państwowej nr 48, 1921
195 Kultura polska w niebezpieczeństwie. Przyczynek do epidemii strajków, Warszawa 1920
196 Kumaniecki K, Langrod K. J., Wachholz S., Zarys ustroju postępowania prawa administracyjnego w Polsce, Kraków-Warszawa 1939
197 Kumaniecki K. W., Czasy lubelskie. Wspomnienia i dokumenty (18.04.1916-2.11.1918), Kraków 1927
198 Kumaniecki K., Odbudowa państwowości polskiej. Najważniejsze dokumenty, Kraków 1924
199 Kumaniecki K., Ustrój państwowych władz administracyjnych na ziemiach polskich, Kraków 1920
200 Kumaniecki K., Wasiutyński B., Panejko J., Polskie prawo administracyjne w zarysie, t. 1-2, Kraków-Warszawa 1929
201 Kurka Antoni, Dzieje i tajemnice lwowskiej policji z czasów zaboru austriackiego 1772-1918, Lwów 1930
202 Kusiński B., Rola służby domowej w kradzieżach mieszkaniowych, Na posterunku nr 41, 1938
203 Kutrzeba S., Mężobójstwo w prawie polskim XIV i XV w., Kraków 1907
204 Kutrzeba S., Polska Odrodzona 1914-1918, Warszawa 1928
205 Kwiatkowski W., Jak odprawiać policjanta do służby?, Na posterunku nr 1, 1936
206 Lasocki Z., Wspomnienia szefa administracji Polskiej Komisji Likwidacyjnej Komisji Rządowej, Kraków 1931
207 Lax Gabriel, Centrala Służby śledczej, Rocznik Policji Państwowej, Warszawa 1927
208 Lax Gabriel, Policja kryminalna (służba śledcza). Praktyczny podręcznik dla wyższych i niższych funkcjonariuszy Policji Państwowej, Lwów 1922
209 Lewicki R., Z obserwacji – do fałszerzy pieniędzy, Na posterunku nr 37, 1935
210 Lipiński W., Rząd J. Moraczewskiego i zamach 5.01.1919 r., Niepodległość t.15, 1937
211 Lipiński W., Walka zbrojna o niepodległość Polski 1905-1918, Warszawa 1935
212 Lisowski, Wskazówki w sprawie prowadzenia dochodzeń prokuratorskich i policyjnych, Chełm 1928
213 Locard Edmond, Dochodzenie przestępstw według metod naukowych, opracowali Roman Merson i Eugeniusz Wiśniewski, Łódź 1937
214 Lubkiewicz, Białystok ilustrowany, Białystok 1921
215 Łoza Stanisław, Czy wiesz kto jest kto?, Warszawa 1925
216 Łukomski B., Służba śledcza i taktyka kryminalna, Lwów 1924
217 Machowiak M., Podręcznik dla organów policyjnych i śledczych, Warszawa 1930
218 Macko J., Prostytucja, nierząd – handel „żywym towarem” – pornografia ze stanowisk historii, etyki, higieny i prawa, Warszawa 1927
219 Madey M.R., Blaski i cienie służby policyjnej, Przegląd Policyjny nr 5, 1936, s. 420-424
220 Majewski B.J., Obserwacja w obrębie stacyj kolejowych, Na posterunku nr 32, 1935
221 Majewski W., Postępowanie karne sądowe i karno-sądowe i udział w nich policji, Na posterunku nr 36, 1936, s. 615-616
222 Majewski W., Zwalczanie żebractwa i włóczęgostwa w świetle przepisów prawnych, Na posterunku nr 19, 1936
223 Makowski W., Uwagi o wychowaniu policjanta, Przegląd Policyjny nr 3, 1938, s. 216-220
224 Malinowski T., Przeciwdziałanie kradzieżom rowerów, Na posterunku nr 41, 1936
225 Mały Rocznik Statystyczny 1931-1939
226 Marcol E., Z życia służbowego byłej Policji Górnego Śląska, Katowice 1930
227 Markiewicz T., Przeciążenie, Przegląd Policyjny nr 3, 1938, s. 209-215
228 Martell P., Muzea Kryminalne, Gazeta Administracji i Policji Państwowej nr 4, 1928 
229 Maślonka J., Wychowanie fizyczne Policji Wojew. Śląskiego w r. 1928, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1929
230 Materiały dotyczące działalności administracji państwowej na obszarze województwa lubelskiego za okres 1933/34, Lublin b.d.w.
231 Materiały odnoszące się do działalności Rządu za rok 1928. Sprawozdania ministerstw, Warszawa 1929
232 Matusiak K., Walki o Ziemię Cieszyńską. Pamiętniki, [b.m.w.] 1930
233 Mazurek W., Policja Państwowa w r. 1936, Przegląd Policyjny nr 4, 1937, s. 293-298
234 Mazurek W., Policja Państwowa w r. 1937, Przegląd Policyjny nr 2, 1938, s. 136-143
235 Mazurek W., Policja Państwowa w r. 1938, Przegląd Policyjny nr 3, 1939, s. 227-231
236 Mazurek W., Policja Państwowa w roku 1937, Przegląd Policyjny nr 2, 1938
237 Mączewski P. Z podróży na Łotwę, Gazeta Warszawska, 1920
238 Merkl A., Allgemeines Verwaltungsrecht, Wien, Berlin 1927
239 Meysztowicz A., Trzy miesiące rządów na Litwie Środkowej, Wilno 1922
240 Męczkowska T., Straż Obyczajowa, [w:] Kalendarzyk polityczno-historyczny m.st. Warszawy na 1917 rok, s. 431-434
241 Michalski S. E., Włodawa – monografia statystyczno-gospodarcza, Lublin 1939
242 Misiewicz Jan, Podręcznik dla przodowników policji wykonawczej: zawierający cały szereg wskazówek praktycznych, przepisów obowiązujących, zaopatrzonych szeregiem wzorów, protokółów, odzew, zawiadomień, 1920
243 Misiewicz Jan, Polska Policja Państwowa, Warszawa 1925
244 Misiewicz Jan, Służba Policji Państwowej, Lwów 1933
245 Mittlener S., Prewencja a wywiad policyjny w ośrodkach więziennych, Na posterunku nr 51, 1936
246 MizgaIski A., Bezpieczeństwo publiczne, [w:] Księga pamiątkowa miasta Poznania, Poznań 1929, s. 87
247 Modrzejewski Teofil, Wyrazy, które umarły i które umierają, 1935
248 Moraczewski A., Ustrój RP i samorządu terytorialnego, Warszawa 1938
249 MSW, Organizacja Policji Politycznej, Warszawa 1924
250 MSW, Organizacja służby informacyjnej, Warszawa 1923
251 MSW, Przepisy wykonawcze do instrukcji o organizacji policji politycznej z dnia 12 VIII 1925 r., Warszawa 1925
252 MSW, Przepisy wykonawcze do okólnika MSW nr 10 z dnia 26 IV 1923, Warszawa 1923
253 Muhl J., Das Danziger Polizeipräsidium auf der Grossen Berliner Polizeiausstellung 1926, Danziger Statistische Mitteilungen nr 12, z 30 grudnia 1926 r., s. 198-200
254 Muhl J., Die staatliche Kriminalpolizei der Freien Stadt Danzig, Danziger Statistische Mitteilungen nr 2 z 28 lutego 1926 r., s. 25
255 Muzeum policyjne, Gazeta Administracji i Policji Państwowej nr 16, 1924
256 Na straży granic Rzeczypospolitej (wydawnictwo okolicznościowe z okazji 10-lecia Straży Granicznej), Warszawa 1938
257 Na straży honoru Warszawy. Z działalności Straży Obywatelskiej m.st. Warszawy 1915 roku, Warszawa 1935
258 Nagler Leon, Międzynarodowa Komisja Policji Kryminalnej, Archiwum Kryminologiczne, t.I, z.1, Warszawa 1933, s. 139
259 Nagler Leon, Policja Państwowa [w:] Dziesięciolecie Polski Odrodzonej, Księga pamiątkowa 1918-1928, Warszawa 1929
260 Narty na usługach Policyi Państw., Ilustrowany Kuryer Codzienny nr 57 z 27 lutego 1924
261 Neymark E., Pierwszy wyższy kurs śledczy dla funkcj. P.P., Na Posterunku nr 8, 1927
262 Niedziela W., Doszkolenie policji, Przegląd Policyjny nr 1, 1937, s. 20-25
263 Niżankowski R., Policja Woj. Śląskiego w rocznicę 20-lecia Niepodległości Polski, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1939
264 Niżankowski R., Policja województwa śląskiego w dwudziestolecie niepodległości Państwa, Na Posterunku nr 45, 1938
265 Nowak F., Organizacja służby bezpieczeństwa w powiecie łódzkim 1918-1928 [w:] 10 lat Odrodzonej Polski w życiu powiatu łódzkiego, Łódź 1929
266 Nowak W., Pamiętnik emerytowanego komisarza Policji Państwowej województwa warszawskiego, Warszawa 1927
267 Nowakowski Z., Pani służba, Warszawa 1939
268 Nowakowski Z., Panie Posterunkowy!, Na Posterunku nr 46, 1937
269 Nowy podział terenu działania wydz. śledczych w województwach tarnopolskim i wileńskim, Gazeta Administracji i Policji Państwowej nr 18, 1932, s. 31
270 Obowiązujące Rozkazy i Okólniki Komendanta Głównego Policji Państwowej w układzie rzeczowym, oprac. H. Walczak, A. Barta, J. Płotnicki, A. Robaczewski, J. Szeryński, Z. Krzyżanowski, Warszawa 1927
271 Odbudowa państwowości polskiej, Najważniejsze dokumenty 1912-1924, opr. K. Kumaniecki, Warszawa – Kraków 1924
272 Odpowiedzialność i postępowanie dyscyplinarne w Policji Państwowej, Łódź 1938
273 Offizieller Bericht über die Polizeifachausstellung, Zoppot Freie Stadt Danzig, 10 bis 13 Juli 1924 Jahr, Berlin 1924;
274 Offmański M., Szkic wykładów higjeny, medycyny sądowej i ratownictwa poprzedzony wiadomościami z anatomji, fizjologji, bakteriologji i chorób zakaźnych wraz ze spisem ustaw i rozporządzeń sanitarnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz streszczenie ustawy o kasach chorych, Warszawa 1925
275 Ofiarom obowiązku. Wydawnictwo poświęcone pamięci poległych funkcjonariuszów policyjnych Państwa Polskiego z kalendarzem na rok 1925, pod red. I. Krzymuskiego, Warszawa b.d.w.
276 Okęcki S., Walka z pornografią w Polsce, Przegląd Policyjny nr 3, 1936, s. 245-248
277 Oko J.K., Z badań nad organoterapją gruźlicy płuc, Medycyna nr 8, 1936
278 Organizacja i tryb urzędowania starostw i dyrekcyj Policji Województwa Śląskiego, Wydawnictwo Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego, Katowice 1935
279 Paleolog Stanisława, Dziesiąty międzynarodowy kongres komitetów zwalczania handlu kobietami i dziećmi w Paryżu, Przegląd Policyjny nr 2, 1938, s. 144–148
280 Pamiętnik zjazdu przedstawicieli sejmików powiatowych w 1926 r., Warszawa 1926
281 Pawłowski L., Kradzież na „szept”, Na posterunku nr 7, 1937
282 Peiper Leon, O instytucji konfidentów i prowokatorów, Lwów 1931
283 Perkowski M., Rola nadawcy w przestępstwie i dochodzeniu, Na posterunku nr 44, 1936
284 Piechaczek I., Kontrola przemysłu okrężnego, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1935
285 Pierwsza pomoc w nieszczęśliwych wypadkach z dodatkiem najważniejszych ustaw sanitarnych itd. dla użytku funkcjonariuszy Policji Państwowej itd., oprac. K. Raczyński, Poznań 1925
286 Pierwszy kurs śledczy dla Polskich oficerów PP przy Wiedeńskim Instytucie Kryminologicznym, Na Posterunku nr 29, 1928
287 Pierwszy Zjazd Misyj Dworcowych Polskiego Komitetu Walki z handlem kobietami i dziećmi. Sprawozdanie, Warszawa 1929, s. 31-32
288 Pięciolecie policji wojewóztwa śląskiego, [w:] Dzieje pracy Górnego Śląska 1922-1927, Lwów-Katowice 1927
289 Pławiński T., Koniokradzi, Na posterunku nr 31, 1938
290 Płotnicki I., Jeszcze o wychowaniu młodego policjanta, Na posterunku nr 49, 1935
291 Początkowe prawidła policyi ogolney w kraiu, tom I, Warszawa 1792
292 Podręcznik dla funkcjonariuszy Policji Państwowej: zbiór przepisów i aktów prawnych, Warszawa 1930
293 Policja Państwowa 1919-1928, Warszawa 1929
294 Policja wodna, Tajny Detektyw nr 29 z 02.08.1931, s. 8-9
295 Policja. Uwagi o zarysie działania władz policyjnych w b. zaborze pruskim i ich organów wykonawczych, opr. F. Bała, Toruń 1931
296 Policja. Uwagi o zarysie działania władz policyjnych w b. zaborze pruskim i ich organów wykonawczych, oprac. Bala F., Toruń 1931
297 Polityka społeczna państwa polskiego 1918—1935, Warszawa 1935
298 Polizeifachausstellung in Zoppot, Danziger Allgemeine Zeitung nr 160 z 11 lipca 1924
299 Polska po roku 1926, Warszawa 1932
300 Posner Stanisław, Nad otchłanią. W sprawie handlu żywym towarem, Warszawa 1903, s. 42-45
301 Postępowanie karne opracowane do użytku Policji Państwowej, oprac. S. Czerwiński, Warszawa 1929
302 Potyka L., Charakterystyka tłumu ulicznego (Wykład nadkomis. Potyki na kursie dowódców oddziałów policyjnych w Katowicach), Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1937
303 Potyka L., Niecoś o mapach i szkicach, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1936
304 Potyka L., Walka z tłumami ulicznymi, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1938
305 Powszechny informator RP z kalendarzem na rok 1922
306 Powszechny informator RP z kalendarzem na rok 1925
307 Programm der öffentlichen Veranstaltungen, Danziger Neueste Nachrichten nr 160 z 11 lipca 1924
308 Prokurator Lisowski, Wskazówki w sprawie prowadzenia dochodzeń prokuratorskich i policyjnych, Chełm 1928
309 Przepisy biurowe dla komisariatów i posterunków PP oraz wskazówki służbowe, oprac. Kaufman F., Warszawa 1925
310 Przepisy wojskowe w zastosowaniu do policji, Warszawa 1920
311 Przybylski Z., Województwo śląskie, Katowice 1922
312 Pytania i odpowiedzi według instrukcji 12-miesięcznego szkolenia posterunkowych policji na posterunkach i w komisariatach, oprac. J. Wierzbówka, Łuck, 1924
313 Pytania i odpowiedzi według planu rocznego wyszkolenia Policji Państwowej wydanego przez KGPP w 1923 roku, oprac. J. Wierzbówka, Łuck 1924
314 Pytania i odpowiedzi według planu rocznego wyszkolenia Policji Państwowej, opr. J.Wierzbówka, Siedlce 1923
315 Pytlewski H., Reizerzy, Na posterunku nr 35, 1936
316 R.W., Austriacki wywiad wojskowy we Lwowie [w:] Obrona Lwowa 1-22 listopada 1918 – relacje uczestników, Lwów 1936, s. 851
317 Raczyński K., Ratownictwo w wypadkach nieszczęśliwych i zatruciach gazami bojowemi, Poznań 1929
318 Radecki W., Organizacja i prace Komitetów Obywatelskich na terenie Guberni Warszawskiej, cz. 1, Warszawa 1916
319 Radzinowicz L., Przestępczość w Polsce w latach 1924-1934 na podstawie policyjnej statystyki kryminalnej, Archiwum Kryminologiczne
320 Radzinowicz L., Struktura przestępczości w Polsce, Warszawa 1937
321 Radziwiłł Franciszek, Milicja Miejska m.st. Warszawy, Gazeta Administracji i Policji Państwowej nr 38, 1925, s. 792 i nast.
322 Referaty i Uchwały I Zjazdu Lubelskiej Rady Wojewódzkiej odbytego iv dniach od 17 do 21 stycznia 1921 roku, Lublin 1921
323 Regulamin Sekcji Łowieckiej Klubu Oficerów Policji, b.m.w., b.d.w.
324 Regulamin Służbowy dla Milicji Miejskiej st.m. Warszawy, Warszawa 1916, s. 2
325 Reorganizacja Policji Kolejowej i Policji Rzecznej, Gazeta Policji Państwowej nr 8, 1921
326 Reszczyński A., Policja a społeczeństwo, Przegląd Policyjny nr 2, 1938, s. 91-96
327 Riege P., Die Polizei aller Länder in Wort und Bild — Beiträge zur vergleichenden Betrachtung der Polizeiverhältnisse im In- und Auslande, Dresden 1928, s. 239
328 Robaczewski A., Budżety ministerstw w latach 1926/27, 1929/30 i 1933/34, Warszawa 1933
329 Robaczewski A., Budżety Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w okresie 12-lecia tj. od roku 1927/28 do roku 1938/39, Warszawa 1938
330 Robaczewski A., Budżety MSW w latach 1927-1939, Warszawa 1939
331 Rocznik Oficerski 1923, Warszawa 1923
332 Rocznik Policji Państwowej 1927 r., wydawnictwo Gazety Policji Państwowej Na Posterunku, Warszawa (brw.)
333 Rocznik Statystyczny Lublina – 1936, Lublin, b.d.w.
334 Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej 1920-1930
335 Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1924, tab. 10, s. 183
336 Rossowski Stanisław, Lwów podczas inwazyi, Lwów
337 Rostworowski M., Budowa władzy rządowej i wykonawczej, Kraków 1919
338 Rozkaz Dzienny Naczelnika MM nr 1 z dn. 1 lutego 1916 r., [w:] Kalendarz-Informator Milicji Miejskiej m.st. Warszawy na 1918 r., pod red. A. Alimowicza, Warszawa 1918, s. 2
339 Rozkazy Komendanta Policji Państwowej miasta stołecznego Warszawy nr 1110-1166/1934 r. Warszawa, 1934
340 Rozporządzenie o Policji Państwowej oraz rozporządzenia o użyciu broni i ustanowieniu Krzyża Zasługi Za Dzielność; Prawo o ustroju sądów powszechnych (rozporządzenie Prezydenta Rzplitej z 6 lutego r. 1928, Dziennik Ustaw nr 12),Warszawa, 1928
341 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o Policji Państwowej, Warszawa 1931, s. 7-8
342 Rozwój samorządu m. Włocławka w Polsce Odrodznej, pod red. S. Krzewskiego, Włocławek 1926
343 Ruch kulturalno-oświatowy Policji Województwa Śląskiego, Cieszyn, [b.d.w.]
344 Rusinek Z., Policja państwowa w świetle dyskusji budżetowej, Gazeta Administracji i Policji Państwowej nr 15, 1925, s. 330
345 Rzepecki K., Powstanie grudniowe w Wielkopolsce 27.12.1918 r., Poznań 1919
346 S.J., Pouczenie o doraźnem karaniu przez organa policji, Warszawa 1926
347 S.P., W walce z handlem „żywym towarem”, Przegląd Powszechny z 1995 r. s. 386-389
348 Samorząd łódzki a policja. Zbiór dokumentów z przedmową A. Rzewskiego, Łódź 1923
349 Samorząd łódzki a policja. Zbiór dokumentów z przedmową A. Żewuskiego, Łódź 1923
350 Sas-Hoszowski Wiktor, Żandarmeria Obrony Lwowa, [w:] Obrona Lwowa 1-22 listopada 1918 – relacje uczestników, Lwów 1936
351 Schneidler L., Gracze uliczni, Na posterunku nr 21, 1936
352 Siemieńska H., Policja Kobieca, Kobieta Współczesna nr 40, 1930
353 Siemieńska H., Stan walki z nierządem, Warszawa 1933
354 Sieradzki H., Kompania Kandydatów Policji Województwa Śląskiego, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1938
355 Skaradziński B., Polskie lata 1919 – 1920, Warszawa 1993
356 Skibniewski Z., Czynności Policji Państwowej w zakresie ścigania przestępstw i wykonywania orzeczeń i zarządzeń władz sądowych i prokuratorskich, Warszawa 1929
357 Służba bezpieczeństwa publicznego na Pomorzu, [w:] Księga pamiątkowa dziesięciolecia Pomorza, Toruń 1930, s. 351
358 Służba Śledcza – podręcznik dla użytku policji państwowej, Warszawa 1923
359 Służba śledcza do użytku Policyi Państwowej, 1920
360 Służba śledcza i taktyka kryminalna wraz z najważniejszemi wiadomościami z medycyny sądowej, dla użytku policji państwowej, szkół policyjnych i sędziów śledczych, oprac. B. Łukomski, Lwów 1924
361 Służba śledcza, Warszawa 1920
362 Służba Śledcza. Instrukcja, Warszawa 1929
363 Służba Śledcza. Podręcznik dla szkolenia funkcjonariuszów Policji Państwowej, oprac. J. Pietkiewicz, Gabriel Lax, J. Jakubiec, Warszawa 1928
364 Służba śledcza. Podręcznik dla szkolenia na posterunkach i w komisariatach, Warszawa 1930
365 Służba śledcza. Podręcznik dla urzędników policji i szkół policyjnych, oprac. Sonenberg M. i Kurnatowski L., Warszawa 1925
366 Służba śledcza. Podręcznik dla użytku policji państwowej, Warszawa 1923
367 Służba wewnętrzna. Szkolenie w jednostkach policyjnych, Warszawa 1937
368 Sokolnicki S., Kradzieże kieszonkowe i walka z tego rodzaju przestępstwami, Na posterunku nr 1, 1937
369 Spiss T., Ze wspomnień c.k. urzędnika politycznego, Rzeszów 1936
370 Sprawozdania ministerstw, Warszawa 1929
371 Sprawozdania stenograficzne z posiedzeń Sejmu Ustawodawczego 1919-1922
372 Sprawozdanie – Policja Państwowa w roku 1936, oprac. Mazurek W., Przegląd Policyjny nr 4, 1937
373 Sprawozdanie Komitetu Obywatelskiego m. Warszawy sierpień-grudzień 1914 r., Warszawa 1915
374 Sprawozdanie Komitetu Obywatelskiego za 1915 r., cz.1, od początku roku do 4 sierpnia 1915 r., Warszawa 1916
375 Sprawozdanie Komitetu Obywatelskiego za rok 1916 do czasu likwidacji, Warszawa 1917
376 Sprawozdanie z działalności Związku Zawodowego Robotników i Robotnic Przemysłu Włókienniczego w Polsce za okres od 1 stycznia 1921 r. do dnia 31 grudnia 1922 r., Łódź 1923
377 Staatshandbuch der Freien Stadt Danzig, Danzig 1926, s. 44
378 Stadler Karol, Formy wystąpienia policjanta oraz zasady stosowania niektórych środków przymusowych, Warszawa 1931
379 Stadler Karol, Formy wystąpienia policjanta oraz zasady stosowania niektórych środków przymusowych, Warszawa 1935
380 Stadler Karol, Komendant posterunku nauczycielem, Na posterunku nr 18, 1935
381 Stadler Karol, Policja Państwowa w roku 1929, Gazeta Administracji i Policji Państwowej nr 5, 1930
382 Starzewski M., Od sejmowładztwa do rządów gabinetowych (20.02.1919–16.01.1934), Warszawa 1934
383 Statut Klubu Oficerów Policji Państwowej, Warszawa 1937
384 Statut Policyjnego Klubu Sportowego Bydgoszcz przy komendzie PP na miasto Bydgoszcz, Bydgoszcz 1927
385 Statystyka Polski, t. 6. Funkcjonariusze Państwowej Służby Cywilnej, wyniki ze spisu ze stycznia 1923, Warszawa 1925
386 Stępek W., Chodkiewicz K., Służba wywiadowcza i obrona przeciwszpiegowska, Poznań 1925
387 Stępek W., Hoffman-Krystańczyk Z, Służba śledcza, Poznań 1925
388 Stowarzyszenie „Policyjny Dom Zdrowia” 1924-1934, Warszawa 1935
389 Strapiński A., Wywrotowe partie polityczne, Warszawa 1934
390 Straż Obywatelska 1920-1935. Zbiór faktów, dokumentów i wspomnień, pod red. J. Kunerta, Warszawa 1935
391 Stronczak Czesław, Instrukcja szkolenia na posterunkach, Na posterunku nr 41, 1930, s. 804- 806
392 Stronczak Czesław, Publiczność piesza a ruch drogowy, Na posterunku 1932
393 Stronczak Czesław, Zasady walki wręcz (ju-jitsu), Warszawa 1931
394 Strzelecki Władysław, Bezpieczeństwo na ziemiach Polski. Od kmiecia grodowego do granatowej armii, Warszawa 1934
395 Strzelecki Władysław, Kilka słów o kradzieżach, Na posterunku nr 23, 1932
396 Strzelecki Władysław, Niebezpieczeństwo ulicy dla dzieci, Na posterunku nr 31, 1935
397 Strzelecki Władysław, Nieco o psychologii oszusta, Na posterunku nr 3, 1934
398 Strzelecki Władysław, Nowy pomysł oszustów, Na posterunku nr 36, 1934
399 Strzelecki Władysław, XI zwyczajne posiedzenie Międzynarodowej Kryminalno-Policyjnej Komisji w Kopenhadze, Na posterunku nr 34, 1935, s. 556
400 Suski Julian, Organizacja władz i urzędów Rzeczypospolitej, Warszawa 1928
401 Suski Julian, Rzut oka na administrację Polski w latach 1918-1926, Polska Zbrojna nr 314a, 1928
402 Syski Zygmunt, Czynności policji w zakresie ścigania przestępstw na obszarze b. Królestwa Polskiego Kongresowego, obwodu białostockiego, wileńszczyzny i ziem wschodnich, Płock, 1926
403 Szajer R., Odmowa wylegitymowania, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1932
404 Szajer R., Przepisy meldunkowe regulujące sprawy o ewidencji i kontroli ruchu ludności, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1932
405 Szajka groźnych bandytów w rękach policji poznańskiej, Ilustrowany Kuryer Codzienny nr 309 z 08.11.1931
406 Szczegółowe obowiązki policji pełniącej służbę na kolejach, Lublin 1920
407 Szczepanik A., Rząd jako informator prasy, [w:] Kurier Warszawski nr 16 z 16 stycznia 1924
408 Szczepański K., O metodzie w śledztwie kryminalnem (Szkice z dziedziny kryminalistyki), Warszawa-Kraków 1923
409 Szczot I., Zmiany atmosferyczne i przestępczość, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1936
410 Szczurek Jerzy, Z wielkich dni Śląska Cieszyńskiego, Cieszyn 1933
411 Szeryński J., Co dają nam nowe przepisy dyscyplinarne, Przegląd Policyjny nr 2, 1939, s. 91-99
412 Szeryński J., Granatowe mundury w walkach o niepodległość, Na Posterunku nr 32, 1929
413 Szeryński J., Podchód, Na posterunku nr 46, 1936
414 Szewieczek F., Najważniejsze zasady polskiego kodeksu karnego, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1933
415 Szturc R., Ujęcie śledztwa w wypadkach przestępstw kryminalnych, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1928
416 Szura S., O ekonomię czasu i pracy policjanta w rejonie wiejskim, Przegląd Policyjny nr 4, 1938, s. 288-295
417 Szurka S., Oszukańcze gry, Na posterunku nr 21, 1937
418 Święcki T., Wybult F., Mazowsze płockie w czasie wojny światowej i powstania państwa polskiego, Toruń 1932
419 Tablica mundurowa PP (wydana ok. 1937-1938 r. nakładem Głównej Księgarni Wojskowej, projekt K. Sejda, wykonał S. Haykowski)
420 Tablice kolorowe umundurowania i odznak: Korpusu Ochrony Pogranicza, Policji Państwowej, Straży Granicznej, Główna Księgarnia Wojskowa, Warszawa 1938
421 Tajne dokumenty cenzury niemieckiej 1914-1918, oprac. S. Podkowiński, Warszawa 1919
422 Thugutt Stanisław, Rząd ludowy w Lublinie, Lublin 1928
423 Tołwiński J., Nowy „trick” pajęczarski, Na posterunku nr 34, 1935
424 Trzebiński W., Współczesne zadania policji polskiej, Gazeta Policji Państwowej nr 25, 1920
425 Tyc R., Sport w Policji Wojew. Śląskiego, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1930
426 Tymczasowa instrukcja dla funkcjonariuszów Policji Państwowej w służbie granicznej, Warszawa 1923
427 Tymczasowa instrukcja dla P. P. : podręcznik dla szkolenia na posterunkach i w komisarjatach, Warszawa, 1930
428 Tymczasowa instrukcja dla policji państwowej poprzedzona ustawą o policji państwowej, uzupełniona: przepisami wykonawczemi i tymczasową instrukcją dla służby granicznej / oprac.: Tadeusz Wolfenburg i Jan Misiewicz. Warszawa : [s.n.], 1924
429 Tymczasowa instrukcja dla Policji Państwowej poprzedzona ustawą o Policji Państwowej. Uzupełniona przepisami wykonawczemi i tymczasową instrukcję dla służby granicznej, oprac. T. Wolfenburg i J. Misiewicz, Warszawa 1923
430 Tymczasowa Instrukcja dla Policji Państwowej z komentarzami oraz uzupełniającymi przepisami służby wykonawczej, oprac. T. Wolfenburg i J. Misiewicz, Warszawa 1922
431 Tymczasowa instrukcja dla Policji Państwowej, Warszawa 1920
432 Tymczasowa instrukcja dla Policji Państwowej, Warszawa 1930
433 Tymczasowe postanowienia organizacyjne i instrukcje służbowe dla żandarmerii, Warszawa 1918
434 Urbanowicz S., Prokuratura, administracja polityczna a policja, Gazeta Policji Państwowej nr 13-14, 1921
435 Urbańczyk W., Kartoteka cech charakterystycznych osoby przestępcy, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1938
436 Ustawa emerytalna funkcjonariuszów państwowych i zawodowych wojskowych w brzmieniu obowiązującem od 1 kwietnia 1932 r., oprac. W. Hekajłło, Warszawa 1932
437 Ustawa i instrukcja służbowa dla Policji Województwa Śląskiego. Katowice, 1922
438 Ustawa o państwowej służbie cywilnej (pragmatyka służbowa) w brzmieniu obecnie obowiązującem wraz z odnośnemi ustawami, rozporządzeniami, okólnikami i popularnym komentarzem, z uwzględnieniem orzecznictwa Najwyższego Trybunału Administracyjnego, oprac. W. Hekajłło, Warszawa 1924
439 Ustawa o Policji Państwowej z dnia 24 lipca 1919 r. Instrukcja służbowa. Pytania i odpowiedzi, oprac. T. Wolfenburg i J. Misiewicz, Warszawa 1921
440 Ustawy i Rozporządzenia Administracyjne zebrane dla użytku policji państwowej i urzędów administracyjnych, Warszawa 1920
441 Ustawy i rozporządzenia z lat 1918-1934, Warszawa 1938
442 VIII Międzynarodowy Kongres Komitetów Walki z handlem kobietami i dziećmi, Warszawa 7-10 października 1930 r. Sprawozdanie Polskiego Komitetu i Organizacyj Społecznych w Polsce, Warszawa 1930
443 Wachlowski Zenon, Rys organizacji policji w Polsce przedrozbiorowej, Warszawa 1925
444 Wacławczyk I., Czy znasz kwiaty ducha śląskiego? Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1935
445 Waligóra B., Na przełomie. Zdarzenia na ziemiach Białorusi i Litwy oraz w krajach bałtyckich (1918-1919), Warszawa 1934
446 Wardęski Henryk, Moje wspomnienia policyjne, Warszawa, Stowarzyszenia „Policyjny Dom Zdrowia”, 1925
447 Wasiutyński B., Ustrój władz administracyjnych rządowych i samorządowych, Poznań 1937
448 Waśkowski M., Podręcznik prawa administracyjnego z uwzględnieniem ogólnych zasad prawa państwowego, część ogólna, Warszawa 1922
449 Wawrzkowicz Eugeniusz, Klink Józef, Obrona Lwowa 1 – 22 listopada 1918, Organizacja listopadowej obrony Lwowa. Ewidencja uczestników walk. Lista strat, Lwów 1939
450 Weh Albert, Prawo Generalnego Gubernatorstwa, Kraków 1942
451 Wereszczyński A., Wiadomości o Polsce współczesnej. Ustrój i administracja państwa polskiego, Lwów 1938
452 Wertheim B., Pojęcie i wolność strajku w świetle prawa, Warszawa 1933
453 Wędrowna biblioteka dla młodzieży na Śląsku, Głos Rodziny Policyjnej nr 7-8, 1939
454 Wiktor Sas-Hoszowski, Żandarmeria Obrony Lwowa [w:] Obrona Lwowa 1-22 listopada 1918 – relacje uczestników, Lwów 1936, s. 181-189
455 Wizyta szefa policji niemieckiej Himmlera w Polsce, Przegląd Policyjny nr 2, 1939
456 Wolfenburg T., Misiewicz J., Instrukcja dla Policji Państwowej z komentarzem oraz uzupełniającymi przepisami wykonawczymi, poprzedzona Ustawą o Policji Państwowej, Warszawa 1923
457 Wolfenburg T., Misiewicz J., Tymczasowa instrukcja dla PP poprzedzona ustawą o Policji Państwowej, uzupełniona przepisami wykonawczymi i tymczasową instrukcją dla służby granicznej, Warszawa 1924
458 Wolny K., Autonomia Śląska, Mikołów 1920
459 Wyszkolenie Policji. Część I służbowa, Warszawa 1923
460 Zarys nauki o państwie i najważniejszych ustaw prawa administracyjnego wraz z tekstem ustawy konstytucyjnej […] : podręcznik w formie pytań i odpowiedzi dla użytku Policji Państwowej i urzędów administracyjnych / oprac. Władysław Sobolewski, Warszawa, 1925
461 Zawadzki Z., Coś niecoś o krótkiej broni automatycznej i identyfikacji łusek, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1939
462 Zawiązanie muzeum policyjnego w Katowicach, Gazeta Administracji i Policji Państwowej nr 15, 1926
463 Zbiór przekroczeń administracyjnych dla użytku funkcjonariuszy Policji Państwowej, oprac. M. Rosolski, Lwów 1924
464 Zbiór przepisów administracyjnych : podręcznik dla szkolenia na posterunkach i w komisarjatach / Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Komenda Główna Policji Państwowej, Warszawa, 1930
465 Zbiór ustaw, rozporządzeń i okólników. T. 1 : Przepisy sanitarne / oprac. M. Waśkowski [i in.], Warszawa, 1929
466 Zbiór wyroków Najwyższego Trybunału Administracyjnego (rocznik II-1924), Wydawnictwo: Drukarnia Policyjna, nakładem Gazeta Administracji i Policji Państwowej, Warszawa 1924
467 Zbiór zarządzeń Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 1918-1930, Warszawa 1930
468 Zemler H., Kilka słów o kieszonkowcach, Na posterunku nr 31, 1935
469 Zemler H., Kradzieże rowerów, Na posterunku nr 31, 1938
470 Zientek P., Egzaminy i wystawy psa, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1939
471 Zientek P., Grafologia sądowa, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1938
472 Zientek P., Pies policyjny – jego wartość i znaczenie w służbie policyjnej, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1934
473 Zientek P., Pismo maszynowe, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1939
474 Zweiter Erlass der Führers und Reichskanzlers zur Änderung des Erlasses über Gliederung und Verwaltung der Ostgebiete, Vom 29 Januar 1940″, Reichsgezetsbiatt, I, 1940, s. 251
475 Żargon mowy przestępców „Blatna muzyka”. Ogólny zbiór słów gwary złodziejskiej, oprac. W. Ludwikowski, H. Walczak, Warszawa 1923
476 Żółtaszek Józef, Dyscyplina, autorytet a rozkazodawstwo, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1936
477 Żółtaszek Józef, Działalność Policji Woj. Śląskiego przy zajmowaniu Śląska za Olzą, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1939
478 Żółtaszek Józef, Koordynacja działań śledczych według modus operandi, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1938
479 Żółtaszek Józef, O metodzie badania przestępstw masowych (zbiory i grupy), Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1935
480 Żółtaszek Józef, Polityka bezpieczeństwa, Warszawa 1937
481 Żółtaszek Józef, Prawne podstawy organizacji bezpieczeństwa publicznego w świetle krytycznym, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1934
482 Żółtaszek Józef, U podstaw organizacji służby bezpieczeństwa, Warszawa 1930
483 Żółtaszek Józef, Usprawnienie organizacji bezpieczeństwa publicznego, Przegląd Policyjny nr 2, 1938, s. 82-90
484 Żółtaszek Józef, Uwagi o organizacji oddziałów policyjnych, Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1935
485 Żółtaszek Józef, Uwagi o organizacji oddziałów policyjnych, Przegląd Policyjny nr 3, 1936, s. 194-201
486 Żurek F., Powiat krasnystawski w walce o wolność, Niepodległość z. 1, t. 12, 1935
487 Żyłka M., Żandarmeria Śląska, Katowice 1930
488 Żytomierski S.A., Skład posterunku, wyszkolenie i wychowanie, Na posterunku nr 2, 1921

 

Powrót na początek listy